Geschiedenis kerkgebouw

In de oude dorpskern domineert al meer dan 425 jaar de Dorpskerk uit 1593 van de Nederlands Hervormde Gemeente. De laatste 116 jaar begeleid door het prachtige Van Dam orgel. Al eeuwenlang komen er mensen samen om naar het evangelie te luisteren, elkaar verhalen uit de Bijbel te vertellen en om de belangrijkste momenten uit hun leven te delen. Het drassige land in deze streken is ontgonnen vanaf ca. 1100, vanaf de noordoever van de IJssel. Het is onbekend wanneer de eerste kerk of kapel gebouwd is.

Voor de reformatie heette de Dorpskerk “Sint Nicolaaskerk”. De kerk is in 1574 door brand verwoest. De brand is vrijwel zeker ontstaan door oorlogshandelingen met de Spanjaarden, over het bezit van de IJsseldijk. Door verarming van de Capelse inwoners is pas na 18 jaar begonnen met de herbouw van de kerk. De herbouw was in 1594 klaar. In 1805 is de toren gesloopt vanwege instortingsgevaar. Twee jaar later (1807) werd de toren herbouwd, met bijna allemaal oude materialen. De originele luidklok stamt uit 1607.

In 2008 is het kerkgebouw uitgebreid met een kerkelijk centrum.

Dorpskerk ca. 1930/2016

Foto Albums

Klik HIER voor Album: Dorpskerk Mei 2019 (fotograaf Anton van Daal)

Interieur

De kerk bestaat uit een éénbeukig schip en een smaller vijfzijdig gesloten koor (1665), overdekt door tongewelven met trekbalken.In het schitterende interieur is onder meer de 17e eeuwse eikenhouten preekstoel en een Tien-Geboden-bord met omlijstingen en fronton uit 1656 te bewonderen.

Sinds 1992 wordt de kerk gesierd met een raam van gebrandschilderd glas. Het monumentale orgel is gebouwd door Van Dam.

Kansels

De kerk heeft een lage en een hoge kansel. De dominee spreekt vanaf de hoge of de lage kansel de gemeente toe.

De hoge kansel

Deze staat staat tegen een koorhek en wordt alleen gebruikt als er geen toehoorders in het koor zitten. De hoge kansel is ongeveer 350 jaar oud (van 2009) en is afkomstig van een kerk in Sirjansland. Deze kerk moest afgebroken worden na de stormvloed in 1953. Op de hoge kansel staat een zandloper. Deze werd ooit gebruikt om de lengte van de preek te bepalen.

De lage kansel

Deze is ongeveer 125 jaar oud en komt uit Frankrijk en is een Rooms-Katholiek kerkmeubel.

Deze heeft een sierband met het opschrift “Consolatrice des Affiléges P.P.N.”. De eerste drie woorden betekenen “Troosteres der Bedroefden”. De bedoelde troosteres is Maria. P.P.N. betekent “Priez Pour Nous”, ofwel “Bid voor ons”.

 

 

 

 

Tiengebodenbord

In de kerk hangt nog een Tiengebodenbord dat in 1656 is geschonken door jonkvrouw Van Cappelle. De heer Van Nijendaal uit Wijk bij Duurstede heeft vanaf 1960 drie jaar aan de restauratie ervan gewerkt. “Als zijn naam op het bord mocht prijken..” hoefde hij er geen vergoeding voor (!)

Karakteristieke elementen

Er zijn nog meer karakteristieke elementen die de moeite waard zijn te vermelden, zoals: de stembus, de organistengalerij, het predikantenbord, de grafstenen in het koor en de koperen kroonluchters. De kaarsen in deze kroonluchters branden traditioneel in de Kerstnachtdienst.

De Capelse Dorpskerk is een Rijksmonument

Zie externe link: Geschiedenis Capelle en Lijst met Capelse Rijksmonumenten
De Capelse Dorpskerk is doorgaans te bezichtigen op Open Monumentendag.
Adres kerk: Kerklaan 2, Capelle-Middelwatering (Dorp).

 

 

Kijk hieronder naar een registratie uit 2009 (Radio Capelle, Open Monumentendag)