KerkNieuws

Kerknieuws is het officiële orgaan van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. Hierin vindt u informatie van de wijkgemeenten. Het blad verschijnt maandelijks behalve in de zomervakantie. Dan verschijnt er een zomerspecial. Daarnaast verschijnt er in december een speciale-Kerstuitgave.

Een gewoon jaarabonnement (op papier of digitaal) kost € 22,00 en een postabonnement € 71,00.

Voor betaling van het abonnementsgeld zal een factuur worden verzonden.

Wilt u (adres-) wijzigingen zowel aan de abonnementenadministratie van KerkNieuws als aan uw eigen wijkadministratie doorgeven? Dit wordt niet automatisch doorgegeven.

Wijkredactie KerkNieuws

Voor het plaatsen (aanvragen) van berichten in Kerknieuws binnen de Wijkgemeente de Dorpskerk kunt u contact opnemen met:

Mw. Janny Deurloo of mw. Christa Harms
Email: kerknieuwsdorpskerk@gmail.com

Abonnementenadministratie KerkNieuws Capelle

Jan van der Wilt, 010-4515994, admin.kerknieuws@kpnmail.nl

Abonnementen en wijzigingen graag melden aan de abonnementenadministratie voor KerkNieuws én aan uw eigen wijkadministratie.

Advertenties via penningmeester van KerkNieuws

Mevr. Ineke Lekransy, T 451 76 34, E: cml.kerknieuws@gmail.com