KerkNieuws

Kerknieuws is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. Het verschijnt eens per 2 à 3 weken, behalve in de zomer.

Wijkredactie KerkNieuws

Voor het plaatsen (aanvragen) van berichten in Kerknieuws binnen de Wijkgemeente de Dorpskerk kunt u contact opnemen met:

Mw. Janny Deurloo of mw. Christa Harms
Email:  kerknieuws@dorpskerkcapelle.nl

Actuele verschijningsdata KerkNieuws

Klik HIER voor de laatst bekende verschijningsdata en de uiterlijke inleverdata voor kopij.

(Voor plaatsing lokale info en nieuwsberichten op de website van de Dorpskerk, mail naar: web@dorpskerkcapelle.nl)

Abonnementenadministratie KerkNieuws Capelle

Mevr. C. van Wingerden-Arends,
Johan Jongkindrade 251, 2908 CC,
tel. 450 24 78, e-mail: aavanwingerden@planet.nl

Abonnementen, Adreswijzigingen:
Melden aan de abonnementenadministratie voor KerkNieuws èn aan uw eigen wijkadministratie.

Een abonnement kost € 21,50 per jaar, uitsluitend voor inwoners van Capelle aan den IJssel.
Een post jaarabonnement  (buiten Capelle) kost  € 64,00.
S.v.p. betalen aan de hand van de factuur die u ontvangen heeft.
(NL97 INGB 0009 4457 83 t.n.v. penningmees-ter KerkNieuws onder vermelding van het kenmerk)

Advertenties via penningmeester van KerkNieuws
Mevr. Ineke Lekransy, tel. 451 76 34, e-mail: cml.kerknieuws@gmail.com

Oktober 2019