Samen Dorpskerk

Advent 2023

 

Het thema van de komende adventstijd  is ‘Verwacht mee! Een nieuw begin.’ Op drie zondagen zetten wij mensen letterlijk in het licht en worden er vragen gesteld. Wat verwachtte Maria, wat verwachtten de herders en tenslotte wat verwacht jij/u? Het lijkt erop dat Maria en de herders wel schrokken, maar al heel snel van de schrik waren bekomen. Alsof ze toch wel iets hadden verwacht. En daar begint het eigenlijk allemaal mee. Verwachten wij nog iets? Of weten we het allemaal wel. En als het wonder zich dan aandient, kijken we daar dan nog van op? Schrikken we er van?  En komen wij net als Maria en de herders in beweging. Daar gaan we het over in deze adventsperiode over hebben.  De kindernevendienst volgt de verhaallijn van Bijbel-basics ‘Een nieuw begin’ en de eerste en laatste adventszondag trekken we met elkaar op. Iedere zondag wordt een nieuw begin gemaakt en draaien de kinderen een kerstbal om. Er is een projectlied en op kerstmorgen is er weer een verrassing.

 

Op zondag 10 december is het Elizabeth die ver-wacht. Zij krijgt te horen dat ze op zeer hoge leeftijd in verwachting is. Een nieuw begin voor haar. We zingen met de kinderen van de nevendienst het projectlied en kijken naar de afbeelding die vandaag wordt omge-draaid.

 

 

 

 

 

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Het jaarthema is: ‘Ga mee!’  en dit zal het hele jaar door op allerlei manieren in de diensten terugkomen. Het zijn twee kleine woordjes, maar er zit veel in. Het is een uitnodiging waar beweging in zit. Een oproep om in te stappen, aan te haken, mee te doen. En je doet het niet alleen, je doet mee. Met anderen. En deze twee kleine woordjes veronderstellen dat er iets is waarmee je mee kunt gaan. Het doet een beetje denken aan twee andere kleine woordjes. De woorden ‘Volg Mij’, die Jezus meermalen heeft uitgesproken om nieuwe leerlingen naar zich toe te trekken. Meebouwen aan het Koninkrijk van God.

Allen van harte uitgenodigd!

Als toelichting rond dit thema schrijft de scriba van de PKN, ds. René de Reuver: ‘Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.’ De Reuver hoopt dat er over kerkmuren heen samen gebeden en bijbelgelezen wordt. De tekst hierbij is Efeziërs 3: 18-19 waar het gaat over het samen in de naam van Jezus ontdekken wie God is in Zijn grote liefde.

Het symbool bij het jaarthema laat het volgende zien:

Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk.

De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding.

Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.

Weet je uitgenodigd: Ga mee, bid mee, zing mee! Psalm 122 luidt: ‘Kom ga met ons, en doe als wij!” Meer achtergrond informatie ie te lezen op https://protestantsekerk.nl/thema/startzondag/

 

Terugblik

Je vindt hier vind je alle Samen Dorpskerk-activiteiten, ook die al eerder hebben plaatsgevonden (let op de datum bovenaan het artikel).