Samen Dorpskerk

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Het jaar van de ‘lockdowns’, ‘live-streams’, ‘zoom’ of ‘teams’ ontmoetingen en het jaar waarin de kleuren rood, oranje, geel gekoppeld werden aan risicovolle landen. Toch zijn het precies deze kleuren die bij de PKN horen en die dit jaar op hele mooie wijze zijn verwerkt in de tekening van het jaarthema Het goede leven.

Onder het motto “Samen Dorpskerk” gaan we dit jaar als kerk proberen invulling te geven aan dit thema. Meer dan 50 inzendingen over de persoonlijke betekenis van “Het goede leven” werden tijdens de dienst op de startzondag voorgelezen. Dit gekoppeld aan het enthousiasme voor de doordeweekse activiteiten kan worden gezien als een inspirerende aanzet voor de kerk in Coronatijd.

Niet kijken naar wat was, maar kijken naar wat mogelijk is. Kleinere groepen, gespreidere ontmoetingen, verschillende invalshoeken, gevarieerd aanbod en gebruik maken van het vele talent in onze gemeente. Laten we met elkaar in gesprek blijven, elkaar ontmoeten, inspireren en als kerkelijke gemeente zichtbaar blijven voor elkaar en voor de samenleving.

Hier vindt u info over de activiteiten in het kader van “Samen Dorpskerk”. Schroom niet om deel te nemen, ideeën aan te leveren of je op te geven als gastheer/vrouw, gespreksleider of anderszins. Iedereen van harte welkom!

Het laatste nieuws

Durf te zingen! Jeugddienst 21 juni – terugblik

Durf te zingen! Jeugddienst 21 juni – terugblik

Wat hebben we genoten van de prachtige visuele liederen. Natuurlijk had het nog fijner geweest om uit volle borst met de band mee te zingen, maar het was een genot om deze keer te kunnen kijken naar wat een lied met ons doet. Alle kunstenaars en schrijvers bedankt. De...

Pinksterfeest 2020 – Foto impressie

Pinksterfeest 2020 – Foto impressie

Wat geweldig dat we samen het Pinksterfeest vieren! Klik hieronder voor een foto-impressie van de Pinksterduiven die gemeenteleden hebben gemaakt. Pauzeer de video als u rustig even wilt kijken of lezen....

Beeldimpressie

Reacties op ‘Samen Dorpskerk’

Gemeenteleden, Het genomen initiatief om elkaar te ontmoeten (was op maandagvond 21-9) en met elkaar te wandelen zodat je elkaar beter leert kennen en in de gesprekken ook over onze geloofsbelevenis open en eerlijk te praten gaf mij een warm gevoel van verbondenheid. En voor herhaling vatbaar. Ik zou een ieder willen oproepen om je voor de diverse georganiseerde evenementen op te geven.

Wandelen in gesprek met

reactie van een deelnemer