Samen Dorpskerk

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Het jaar van de ‘lockdowns’, ‘live-streams’, ‘zoom’ of ‘teams’ ontmoetingen en het jaar waarin de kleuren rood, oranje, geel gekoppeld werden aan risicovolle landen. Toch zijn het precies deze kleuren die bij de PKN horen en die dit jaar op hele mooie wijze zijn verwerkt in de tekening van het jaarthema Het goede leven.

Onder het motto “Samen Dorpskerk” gaan we dit jaar als kerk proberen invulling te geven aan dit thema. Meer dan 50 inzendingen over de persoonlijke betekenis van “Het goede leven” werden tijdens de dienst op de startzondag voorgelezen. Dit gekoppeld aan het enthousiasme voor de doordeweekse activiteiten kan worden gezien als een inspirerende aanzet voor de kerk in Coronatijd.

Niet kijken naar wat was, maar kijken naar wat mogelijk is. Kleinere groepen, gespreidere ontmoetingen, verschillende invalshoeken, gevarieerd aanbod en gebruik maken van het vele talent in onze gemeente. Laten we met elkaar in gesprek blijven, elkaar ontmoeten, inspireren en als kerkelijke gemeente zichtbaar blijven voor elkaar en voor de samenleving.

Hier vindt u info over de activiteiten in het kader van “Samen Dorpskerk”. Schroom niet om deel te nemen, ideeën aan te leveren of je op te geven als gastheer/vrouw, gespreksleider of anderszins. Iedereen van harte welkom!

 

Vragen stellen kan of aanmelden via [email protected]com

Agenda

 

23 november Rondbrengen 1e Adventsbode en start Adventproject
29 november (1e Advent) 1e gezamenlijke opdracht
6 december (2e Advent) 2e  gezamenlijke opdracht
7 december Rondbrengen 2e Adventsbode en start kerst-project
13 december (3e Advent) 3e  gezamenlijke opdracht
19 december Inleveren werken voor kerstmorgen bij de kerk
20 december (4e Advent) 4e  gezamenlijke opdracht
24 december 20.00u Kerstavond Lessons and Carols m.m.v. Octare (alleen online via livestream)
25 december Kerst 10.00u Livestream kerstmorgendienst

Het laatste nieuws

Glas-in-loodramen zijn prachtig geworden

Glas-in-loodramen zijn prachtig geworden

Titel:  Glas-in-lood ramen zijn prachtig geworden Hier volgt een overzicht van de glas-in-lood creaties die een afspiegeling zijn van de veelkleurigheid, de inzet en betrokkenheid binnen onze gemeente. In de afgelopen maand is veel moois tot stand gekomen.  Laten...

Lees meer
De kerstbode is uit!

De kerstbode is uit!

Met deze Kerstbode sluiten we voorlopig een periode af van een maand, waarin de hele gelovige Dorpskerk-gemeente, en hopelijk ook mensen daarbuiten, zijn bepaald bij de essentie van het Christendom. Dat we zijn geboren om elkaar echt te zien en er voor elkaar te zijn....

Lees meer
Adventszondag 3

Adventszondag 3

Drie weken lang leven we inmiddels als gemeente-in-de-buurt met elkaar toe naar Kerst. Het is  bemoedigend en ontroerend om te zien hoe diverse gemeenteleden elkaar hebben verrast met een kaartje, iets lekkers, een gesprekje en zelfs afspraken met elkaar gemaakt...

Lees meer
Op zoek naar glas- in- lood- ramen

Op zoek naar glas- in- lood- ramen

Bij de tweede Adventsbode zijn stevige papieren versies van glas-in-lood ramen gevoegd. De activiteit waar iedereen aan kan meedoen. Graag willen we op kerstavond veel glas-in-loodramen in de kerk op hangen, waar de kleuren vanaf spatten en waar hoopvolle boodschappen...

Lees meer

Terugblik

Durf te zingen! Jeugddienst 21 juni – terugblik

Durf te zingen! Jeugddienst 21 juni – terugblik

Wat hebben we genoten van de prachtige visuele liederen. Natuurlijk had het nog fijner geweest om uit volle borst met de band mee te zingen, maar het was een genot om deze keer te kunnen kijken naar wat een lied met ons doet. Alle kunstenaars en schrijvers bedankt. De...

Lees meer
Pinksterfeest 2020 – Foto impressie

Pinksterfeest 2020 – Foto impressie

Wat geweldig dat we samen het Pinksterfeest vieren! Klik hieronder voor een foto-impressie van de Pinksterduiven die gemeenteleden hebben gemaakt. Pauzeer de video als u rustig even wilt kijken of lezen....

Lees meer

Gemeenteleden, Het genomen initiatief om elkaar te ontmoeten (was op maandagvond 21-9) en met elkaar te wandelen zodat je elkaar beter leert kennen en in de gesprekken ook over onze geloofsbelevenis open en eerlijk te praten gaf mij een warm gevoel van verbondenheid. En voor herhaling vatbaar. Ik zou een ieder willen oproepen om je voor de diverse georganiseerde evenementen op te geven.

Wandelen in gesprek met

reactie van een deelnemer