Samen Dorpskerk

Recente projecten

Muziek in de kerk!

Geef vrede Heer, geef vrede! De zomer komt eraan en dat betekent dat we opnieuw een mooi lied centraal stellen. Dit doen we – net als in voorgaande jaren – met orgelimprovisaties...

Lees meer

Met Petrus mee!

De afgelopen weken hebben we stilgestaan bij Petrus die met vallen en opstaan Jezus volgde. Helga Euwema en Ellen van de Keur hebben prachtige schilderijen gemaakt. In dit...

Lees meer

Jaarthema PKN: ‘Ga mee!’ Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Het jaarthema is: ‘Ga mee!’  en dit zal het hele jaar door op allerlei manieren in de diensten terugkomen. Het zijn twee kleine woordjes, maar er zit veel in. Het is een uitnodiging waar beweging in zit. Een oproep om in te stappen, aan te haken, mee te doen. En je doet het niet alleen, je doet mee. Met anderen. En deze twee kleine woordjes veronderstellen dat er iets is waarmee je mee kunt gaan. Het doet een beetje denken aan twee andere kleine woordjes. De woorden ‘Volg Mij’, die Jezus meermalen heeft uitgesproken om nieuwe leerlingen naar zich toe te trekken. Meebouwen aan het Koninkrijk van God.

Allen van harte uitgenodigd!

Als toelichting rond dit thema schrijft de scriba van de PKN, ds. René de Reuver: ‘Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.’ De Reuver hoopt dat er over kerkmuren heen samen gebeden en bijbelgelezen wordt. De tekst hierbij is Efeziërs 3: 18-19 waar het gaat over het samen in de naam van Jezus ontdekken wie God is in Zijn grote liefde.

Het symbool bij het jaarthema laat het volgende zien:

Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk.

De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding.

Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.

Weet je uitgenodigd: Ga mee, bid mee, zing mee! Psalm 122 luidt: ‘Kom ga met ons, en doe als wij!” Meer achtergrond informatie ie te lezen op https://protestantsekerk.nl/thema/startzondag/