Samen Dorpskerk

Het thema is het komende jaar ‘aan tafel’. Op de website van de PKN wordt dat verder toegelicht en kun je lezen dat de Bijbel vaak spreekt over samen eten. De hoofdmaaltijd is natuurlijk de maaltijd van de Heer. Maar ook buiten de diensten wordt in de Dorpskerk in ander verband vaak maaltijd gehouden. Bij de Dorpskerkmaaltijd, de eethuismaaltijden en de zgn. Henri Nouwenavonden, die we ook het komend seizoen weer organiseren. Het mooie aan samen eten is dat je niet alleen het lichaam, maar ook de ziel voedt. Het is gezellig, je bent bezig en ondertussen praat je heel gemakkelijk met elkaar. Over geloofszaken, over de kerk en over wat ons bezig houdt. Het verbindt. Zo wordt dat althans zeker ervaren door de deelnemers aan de genoemde maaltijden. Schuif vooral aan.

Als je de maaltijd wilt koppelen aan muziek, dan is er één sleutelwoord: jam! Het komend seizoen willen we op muzikaal gebied weer wat nieuwe dingen opstarten, zoals de zgn. ‘jamsessies’. Iedereen die een instrument bespeelt, houdt van zingen en ervan geniet om dat met elkaar te doen is welkom. Ligt je interesse meer in de klassieke hoek, ook daar willen we muziekmomenten voor organiseren en ben je van harte welkom. Het resultaat is uiteraard te horen in de diensten.

Je kunt voor meer informatie kijken op de betreffende tegels. Houdt ook de agenda in de gaten. Heb je vragen of wil je je aanmelden: mail naar: samendorpskerkcapelle@gmail.com.

Samen Dorpskerk

Vanaf 27 maart pakken we verschillende activiteiten op waar vorig jaar al een begin mee was gemaakt. Moderne profetenMaandagavond 27 maart starten we om 19 uur met een lekker toetje en gaan daarna...

Lees meer

Wie, Wat? Waar! Wie is Jezus?

Hij is opgestaan, het is echt waar! Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. Op dat moment herkenden de leerlingen Jezus. Jezus is...

Lees meer

Wie, Wat? Waar! Wie is Jezus?

Afgelopen woensdag is de 40 dagen tijd begonnen en met de kindernevendienst staan we in deze periode stil bij de vraag: ‘Wie is Jezus?’ Wat denken de mensen om Hem heen en wat is er waar. Het grote...

Lees meer

Advent 2022: ‘Ik kan niet wachten.’

In aansluiting op het thema 'Ik kan niet wachten!' is een kerkraam ontworpen met daarin vijf zogenaamde diorama’s. Een diorama is driedimensionale opstelling waarin een mogelijke werkelijkheid wordt...

Lees meer

Henri Nouwen-avonden

Opnieuw hebben we een aantal mooie avonden gehad rondom de prekenserie van Henri Nouwen ‘Jij bent geliefd’. De groep bestond uit nieuwe en eerdere deelnemers. De preken bevatten zoveel mooie...

Lees meer

Jamsessies

Bespeel jij een instrument of zing je graag, vind je het leuk om dat met anderen te doen en spelenderwijs met elkaar muziek te maken, dan ga je je als een vis in het water voelen bij de ‘jamsessies’...

Lees meer

Alle Samen Dorpskerk activiteiten

Hier vind je alle Samen Dorpskerk-activiteiten, ook die al eerder hebben plaatsgevonden (let op de datum bovenaan het artikel).