Muziek in de kerk!

11 mei 2024 | Nieuws, Samen Dorpskerk

‘Smaken kunnen verschillen’, een bekende uitspraak, die zeker geldt voor muziek. Er zijn echter maar weinig mensen die helemaal niets met muziek hebben.

Je kunt van Bach houden of van hardrock, van symfonie orkesten of mannenkoren, maar een leven zonder muziek is voor de meeste mensen ondenkbaar. Ook in de kerk speelt muziek een belangrijke rol. Muziek is bijbels geïnspireerd. Het orgel, dat in onze diensten prominent aanwezig is, bevat als het ware allerlei instrumenten die je bijvoorbeeld in psalm 150 tegenkomt. Al jaren wordt er in diensten naast orgel ook op andere manieren muziek ten gehore gebracht. Grote of kleinere zanggroepen, bands, andere muziekensembles en het vrouwenkoor met een divers repertoire. Ook voor het repertoire geldt ‘zoveel hoofden, zoveel zinnen’.

En het mag er allemaal zijn. De bijbel geeft daar geen voorschriften voor. Muziek in de bijbel is vaak een uiting van vreugde en als ultieme uiting van vreugde wordt zelfs de dans genoemd. Wie weet! In ieder geval is er in onze kerk veel variatie en de komende periode gaan we dat wat structureler aanpakken. Tot aan de start van het nieuwe winterseizoen wordt er periodiek, in ieder geval minstens 1x per maand, door  muziekgroepen in wisselende samenstelling steeds een nieuw lied ten gehore gebracht en een bekend lied. Dit alles werkt toe naar twee bijzondere diensten in de zomermaanden, waarin we voortborduren op het jaarthema van de PKN Ga mee! De ene dienst krijgt als thema  Doe mee! en de andere Zing mee! De titels laten raden waar het in deze diensten over gaat.

Wil je een keer (mee) muziek maken, aarzel niet en mail naar helgaeuwema@gmail.com.