Welkom bij de Dorpskerk in Capelle aan den IJssel

De Hervormde wijkgemeente Dorpskerk maakt deel uit van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (PgC) binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We willen een gastvrije gemeente zijn waar ieder welkom is. We proberen de woorden van de Bijbel zo nauwkeurig mogelijk te vertalen naar het heden. We belijden Jezus Christus als onze Heer en Redder. Lees verder

 

  Welkom in de kerk

  Vanaf 25 september is de regel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ er niet meer. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Er kunnen dus ook meer kerkgangers in de kerk plaats nemen.  Het aanmelden vooraf is vervallen. Overigens betekent deze verruiming niet dat ‘alles’ weer kan. Voor eerst adviseren we dan ook om één of twee stoelen tussen elkaar vrij te laten. Wanneer iemand, om wat voor reden dan ook, zich minder veilig voelt bij deze versoepelingen is er in het koor van de kerk ruimte genoeg om op meer afstand van elkaar te gaan zitten.

  Van kracht blijven de ‘algemene’ regels: handen wassen, niezen in de elleboog en bij  twijfel laten testen/thuisblijven.

  We lopen ook niet door elkaar en houden bij alles een ‘zekere’ afstand. Samen verantwoordelijk dus.

  Zie ook het advies van de landelijke kerk ‘Geef elkaar de ruimte’  (te lezen op https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/geef-elkaar-de-ruimte-advies-naar-aanleiding-versoepelingen-25-september/

  Ochtenddienst 24 oktober 2021 download liturgie

   

   

  Online kerkdiensten

  Onze diensten zijn via internet te beluisteren en te bekijken: 

  Komende kerkdiensten

  • 24 okt. 10.00 uur: ds. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel
  • 31 okt. 10.00 uur: ds. C. Cluistra
  • 03 nov. 19.30 uur: ds. C. Cluistra, Dankstond gewas en arbeid
  • 07 nov. 10.00 uur: ds. C. Cluistra, Viering H. Avondmaal
  • 07 nov. 19.00 uur: ds. C. Cluistra, Viering H. Avondmaal
  • 14 nov. 10.00 uur: mevr. Maaike Bal-Plomp, jongerendienst
  • 21 nov. 10.00 uur: ds. C. Cluistra / A. Bomhof-Vrij, laatste zondag kerkelijk jaar
  • 21 nov. 19.00 uur: ds. M. van Pelt, Ridderkerk
  • 28 nov. 10.00 uur: ds. C. Cluistra
  • 05 dec. 10.00 uur: ds. C. Cluistra
  • 05 dec. 19.00 uur: ds. H. Schaap, Rotterdam
  • 12 dec. 10.00 uur: ds. G.F. Fredrikze, Harderwijk
  • 19 dec. 10.00 uur: ds. C. Cluistra
  • 19 dec. 19.00 uur: Kinderkerstfeest
  • 24 dec. 22.00 uur: Kerstnachtdienst, ds. C. Cluistra m.m.v. Interkerkelijk Jongerenkoor Challenge
  • 25 dec. 10.00 uur: ds. C. Cluistra, Kerstviering
  • 26 dec. 10.00 uur: dhr. R. Plomp, Delft
  • 31 dec. 19.00 uur: ds. C. Cluistra, Oudjaarsdienst
  • 01 jan. 2022 10.00 uur: ds. C. Cluistra, Nieuwjaarsdienst
  Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

  Laatste nieuws

  Najaarsactie 2021: helpt u mee?

  Op de startzondag spraken we over bouwen aan de toekomst. Als we om ons heen kijken, dan is er reden tot zorg. Er is geld nodig om te blijven bouwen. Wij rekenen op uw steun met de najaarsactie 2021. Lees snel verder. Op de startzondag spraken we over de toekomst. Als...

  Lees meer

  We gaan weer koperpoetsen!

  Door corona is het er helaas bij in geschoten. Vorig jaar hebben we nog wel de groten bollen van de kroonluchters gepoetst zodat het er voor het gezicht redelijk uitzag maar geweldig glimmen als andere jaren deed het toch niet. Graag nodig ik u uit om op vrijdag 29...

  Lees meer

  Financieel resultaat 2020

  We hebben 2020 met een heel klein verlies, namelijk €2.517, kunnen afsluiten. Door middel van een extra nieuwsbrief stellen wij u en jou graag op de hoogte van dit goede financiële resultaat over 2020, waarvoor we dankbaar zijn. Het Coronavirus maakte het een triest...

  Lees meer

  Mededelingen

  Online Taizéviering

  Online Taizéviering op 16 mei in de Oosterkerk, Capelle aan den IJssel, aanvang 19.00 uur. Een ieder is van harte uitgenodigd tot het (online) bijwonen van de Taizéviering in de Oosterkerk op zondag 16 mei, 19.00 uur. Het thema van deze dienst is ‘Altijd Nabij’. Er is...

  Lees meer

  We hebben (jo)uw hulp nodig

  Sinds eind februari is Nederland net als de rest van de wereld in de greep van het Covid-19 virus. Het virus heeft ook grote impact op onze kerkgemeenschap. Gelukkig kunnen we weer, met de nodige aanpassingen, samenkomen in onze Dorpskerk. In de eerste maanden zonder...

  Lees meer

  Collectebonnen

  U kunt uw collectebonnen online bestellen. Vul het bestelformulier in via onderstaande knop.

  Verhuur kerk en ruimten

  U kunt via deze website Kerk en/of Ruimten huren. Via onderstaande knop leest u alle informatie om een aanvraag voor huur te maken.