Wie wij zijn

De Hervormde wijkgemeente Dorpskerk maakt deel uit van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (PgC) binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

We willen een gastvrije gemeente zijn waar ieder welkom is. We proberen de woorden van de Bijbel zo nauwkeurig mogelijk te vertalen naar het heden. We belijden Jezus Christus als onze Heer en Redder. Meer weten? Lees HIER verder !

Kerkdiensten

Zondagmorgen : 10:00 uur
Zondagavond    : 19:00 uur (beperkt: zie kerkdiensten agenda hiernaast)

De toegang tot kerk en diensten is vrij voor iedereen, of je lid bent of niet. Kom gerust eens kennismaken. Welkom!

Bij vragen kunt u terecht voor aanvang van de dienst bij de koster of bij de ontvangstcommissie bij de hoofdingang onder de toren. De diensten zijn te beluisteren via Kerkradio of via Internet.

Download Liturgie Ochtenddiensten

Bij de ochtenddiensten wordt de liturgie weergegeven op de Beamers. Tevens stellen we de liturgie vanaf de voorafgaande zaterdagmiddag beschikbaar op de website.
Download HIER de zondagmorgen liturgie

Bijbelvers van de dag

Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.

Collectebonnen Online bestellen

U kunt via deze website uw collectebonnen Online bestellen. Klik op onderstaande knop en vul het bestelformulier in.

Huur kerk en/of Ruimten Online

U kunt via deze website Kerk en/of Ruimten huren. Klik op onderstaande knop om een aanvraag voor huur aan te maken.

Artikelen Archief per Maand

Artikelen Archief per Categorie

Dorpskerk op Facebook

Dorpskerk op YouTube

Het weer in de regio

 

Mededelingen

 

Actie Kerkbalans Dorpskerk

Tot nu toe is er € 107.063 toegezegd voor de Actie Kerkbalans. Eind februari kunnen we de stand tot dan toe en een vergelijking met 2019 bekend maken.

Heeft u nog geen toezeggingsformulier ingeleverd? En bent u wel van plan geld over te maken voor de Actie Kerkbalans?

Geeft u ons dan toch graag door wat u van plan bent over te maken. U kunt het doorgeven bij een van de kerkrentmeesters of mailen naar [email protected] . Dit is voor ons van groot belang om een goede inschatting van de inkomsten te kunnen maken en een gezond financieel beleid te voeren.

De kerkrentmeesters.

Viering in de stijl van Taizé 16 februari

Op zondag 16 februari 2020 is er een Taizé-viering in de Pauluskerk, Merellaan 352, aanvang 19.00 u.
Het thema is: Kies (voor een zuiver leven)’.

 

Van harte welkom, allen, jong en ou(der).

We kunnen meezingen, musiceren, luisteren, bidden en ons bezinnen. Je kunt bijvoorbeeld bidden tot God voor jezelf, de stilte ervaren als een welkome adempauze, een bezinningsmoment over hoe het met je gaat en welke keuzes je wilt en kunt maken.

Capels Taizé-overleg

Uit de Kerkenraad: Bevestigingsdienst 1 maart

Zondagmorgen 1 maart zal mw. K.E. (Cora) Heine worden bevestigd in het ambt van diaken.
De volgende ambtsdragers zullen worden herbevestigd:

Ouderling mw. A. van der Maarel-Heikoop
Jeugdouderling dhr. R. den Uijl
Ouderling-kerkrentmeester dhr. M.J. van de Watering
Diaken dhr. P. Klop.

In deze dienst zal afscheid worden genomen van: Ouderling mw. K.C. Hage-Boudestein, diaken mw. E. van der Eijk-Peters en Scriba van de Algemene Kerkenraad mw. T.A. Plomp-van Loon.

Namens de kerkenraad, Adri van der Linde (scriba)

1 maart 12.00 uur: Sunday Little Hour – Try Out 18+

Lekker uitslapen en toch naar de kerk?

Op de zondagen 1 maart en 7 juni gaat het gebeuren in de Dorpskerk, Kerklaan 2 Capelle a/d IJssel.
Om 12.00 uur starten we dan met een Sunday Little Hour, een informeel, vlot uurtje met een aansprekend (geloofs-)thema, gericht op jongvolwassenen/studenten uit heel Capelle en daarbuiten.

Het thema op 1 maart is Geloof je ’t zelf, met gastspreker Klaas van Kruistum (bekend van o.a. Wie is de mol en Checkpoint).
De dienst wordt geleid door ds. Gerben van Manen en duurt een klein uurtje. Als het goed bevalt, komt er na de zomervakantie elke 1e van de maand een Sunday Little Hour.

Welkom!

Jeugddienst: Zondagavond 8 maart 2020

Na de eerdere jeugddiensten van dit seizoen met de thema’s ‘Durf te vragen’, ‘Durf te twijfelen’ en ‘Durf te kiezen’, is het thema voor deze dienst ‘Durf te leven’. Voorganger is Martijn de Jong uit Rotterdam. Durven heeft met moed te maken en in deze dienst willen we dit vanuit het aspect “leven” benaderen. Centraal staan gedeeltes uit Prediker en uit Mattheus 11 “het zachte juk van Jezus”.

De Jeugddienstcommissie heeft samen met de voorganger de volgende vragen geformuleerd: Wat verstaan we onder leven? Moet je soms een stapje terug doen, juist om te kunnen leven? Horen lijden en moeiten bij het leven? Is de reis van het leven niet veel belangrijker dan het einddoel of succesvol zijn? Hier zal het in deze dienst over gaan. De muzikale medewerking wordt verzorgd door de Dorpskerkband. Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst.

De Jeugddienstcommissie.

40 jaar Capelse Dorpskerk Bazaar! 4 April 2020

Dit jaar vindt de 40e bazaar plaats: een robijnen jubileum. De commissie werkt hard om hier een spektakel van te maken.
Heeft u, heb jij (creatieve) ideeën die horen bij dit jubileum? Wilt u helpen dit jubileum tot een succes te maken?
Geef het door aan de commissie: [email protected]

Personeel gezocht!

Op 4 april zijn er allerhande vrijwilligers nodig om de bazaar succesvol te kunnen draaien.
Denk aan: verkopen op het retroplein, opbouwen en opruimen en het bemannen van kramen.

Helpt u, help jij mee?! We hebben de hulp weer hard nodig!

Opgeven bij Astrid Plomp: [email protected]

Stichting Tsjerkind – NOODOPROEP

Na onze afgelopen reis naar Wit-Rusland van oktober 2019, hebben wij geen opslagruimte meer voor onze goederen.
Daarom plaatsen wij deze Noodoproep:

Kunt u ons helpen aan opslagruimte? Ongeveer 40 m2 ?

Met een stuk grond waar wij twee containers op kunnen zetten zijn we ook geholpen. Graag in de omgeving van Capelle aan den IJssel.

Meer informatie over de Stichting Tsjerkind vindt u op de Website van de stichting !

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Tsjerkind Dorpskerk
Email: [email protected]

Nieuw – Dorpskerk Nieuws!

De laatste tijd verschijnt het kerkblad KerkNieuws om de drie of vier weken en kan daarom niet altijd actuele informatie bevatten. Vandaar dat er op 8 december en op 22 december een Dorpskerk Nieuwsbrief verschijnt. Deze wordt uitgereikt voorafgaande aan de kerkdiensten maar ook per mail verzonden aan de abonnees van de nieuwsbrief. We hopen dat velen zich abonneren! Dat bespaart papier en bovendien kunt u / kun jij op zaterdag de nieuwsbrief al lezen.

U kunt zich via de Dorpskerk Website abonneren: klik HIER.

(Ter info: We hebben tot dusver ca. 200 abonnees)

Namens de werkgroep communicatie,
Gerrit Stubbe, Willeke v/d Eijk, Marianne Hagers, Bert Plomp

Nadenker

Pas schoot me in gedachten de zin: ‘Zolang God kinderen in ons midden zendt, heeft Hij zich nog niet van ons afgewend.’ Dat is een zin uit een gedicht wat Muus Jacobse schreef. Je proeft daarin de verwondering over het pure van een pasgeboren kind in een hectische...

Lees meer

Rond de diensten

Voor een overzicht van de komende kerkdiensten zie het rooster. Graag licht ik er een paar bijzondere diensten uit; 1 maart Bevestiging ambtsdragers Op de eerste zondag in de zgn. 40-dagentijd zullen er ook enkele ambtsdragers (her-) bevestigd worden en anderen...

Lees meer

40 dagentijd kalender 2020

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot...

Lees meer
 

Laatste Nieuws

 
Dorpskerk: terug naar vroeger?

Dorpskerk: terug naar vroeger?

Een dorpskerk maakt deel uit van de identiteit van het dorp. Ze heeft toekomst wanneer ze zich blijft verbinden met de lokale dorpsgemeenschap. Kan de dorpskerk terug naar de centrale plek die ze vroeger had? En moet ze dat willen? Vier dorpspredikanten reageren. Lees...

Lees meer
Mooi nieuw Info bord bij de Dorpskerk!

Mooi nieuw Info bord bij de Dorpskerk!

Tom Erkelens heeft een prachtig, eigenhandig gemaakt, informatiebord bij de kerkingang opgehangen.               We zijn er erg blij mee omdat we zo de kerkgangers kunnen informeren over de kerkdiensten. Zeker nu de avond...

Lees meer
Bestel de PKN 40 dagentijd kalender 2020

Bestel de PKN 40 dagentijd kalender 2020

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons...

Lees meer
Bestrating rond de kerk

Bestrating rond de kerk

Het werk in- en rond de kerk gaat ook dit nieuwe jaar weer gewoon door. Op sommige plekken is dat ook hard nodig. Een week of wat geleden hadden we nog een valpartij achter de kerk. Het tegelwerk op de trap is daar zeer slecht. Gelukkig heeft vrijwilliger Arne Terlouw...

Lees meer
Binnenkort weer naar Tanzania

Binnenkort weer naar Tanzania

Begin februari gaan Marjolein Dijkstra (Dorpskerk) en Ineke Noordhuis (Hoeksteen) weer naar het Makiungu Hospital in Tanzania. Vorig jaar kon onze reis niet doorgaan wegens ziekte. Maar nu zijn we druk met plannen, de koffers zijn al zo goed als ingepakt en we hebben...

Lees meer
Kerst 2019 in Pretoria

Kerst 2019 in Pretoria

Van Gerrit en José Heino in Pretoria, Zuid Afrika. Wij zijn uitgezonden vanuit de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk te Capelle aan den IJssel. De uitzending is mede mogelijk gemaakt door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De...

Lees meer

Voor MEER NIEUWS:  klik HIER en voor alle nieuws en eerdere berichten: ga naar Menu Berichten op de Homepage
of gebruik de Artikelen Archief functie op de Homepage.