Wie wij zijn

De Hervormde wijkgemeente Dorpskerk maakt deel uit van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (PgC) binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

We willen een gastvrije gemeente zijn waar ieder welkom is. We proberen de woorden van de Bijbel zo nauwkeurig mogelijk te vertalen naar het heden. We belijden Jezus Christus als onze Heer en Redder. Meer weten? Lees HIER verder !

Kerkdiensten

Zondagmorgen : 10:00 uur
Zondagavond    : 19:00 uur

De toegang tot kerk en diensten is vrij voor iedereen, of je lid bent of niet. Kom gerust eens kennismaken. Welkom!

Bij vragen kunt u terecht voor aanvang van de dienst bij de koster of bij de ontvangstcommissie bij de hoofdingang onder de toren. De diensten zijn te beluisteren via Kerkradio of via Internet.

Download Liturgie Ochtenddiensten

Bij de ochtenddiensten wordt de liturgie weergegeven op de Beamers. Voor diegenen die beter geholpen zijn met een papieren afdruk van de liturgie, maken we de liturgie vanaf de voorafgaande zaterdagmiddag beschikbaar op de website. Na het downloaden kunt u de liturgiebladen dan zelf afdrukken.

Download HIER de zondagmorgen liturgie
(Tip: Druk na download op de [F5] toets  (pagina verversen) op uw toetsenbord om zeker te zijn van de actuele liturgie)

Bijbelvers van de dag

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

Artikelen Archief per Maand

Artikelen Archief per Categorie

Dorpskerk op YouTube

Het weer in de regio

 

Mededelingen

 

Bericht van de Diaconie

Van uit het Rampenfonds, beheerd door het College van Diakenen van Capelle aan den IJssel, is er een gift van € 2.500,00 gegeven voor de eerste noodhulp aan Mozambique, Malawi en Zimbabwe.

Diaconie Dorpskerk

Vraag van de bazaarcommissie.

Bent beschikbaar om een paar uurtjes mee te helpen voor het slagen van de bazaar op 13 april?

De commissie zoekt nog:

  • iemand die in de middag wil assisteren bij de boekenverkoop in de kerk
  • iemand die in de middag poffertjes wil bakken
  • jongeren (of ouderen) die  op het terras consumpties willen serveren
  • twee handige mensen die op zaterdag 6 april de spandoeken op de bekende locaties door Capelle heen willen ophangen

Graag melden bij Astrid Plomp. Email: astrid_plomp@hotmail.com 

Met elkaar zorgen we hopelijk voor een mooi resultaat dat onze Dorpskerk hard nodig heeft!! “

Bericht van de HVD

Middels het verjaringsfonds heeft u in 2018 het mooie bedrag van € 1947,50 geschonken aan de Dorpskerk met als doel dit bedrag te besteden aan nuttige zaken in en rond het gebouw. Hartelijk dank daarvoor!

Al enkele jaren is de opbrengst van het fonds in kas gebleven omdat we er geen echte goede bestemming voor wisten.
Dit jaar is die er wel. Wij hebben van koster Marcel wat goede tips ontvangen betreffende nuttige aan te schaffen zaken. Eén daarvan hebben we uitgekozen om de opbrengst van het verjaringsfonds aan te besteden, het zijn schermen om objecten die tijdelijk niet gebruikt worden af te schermen en dienen daardoor tevens ter verfraaiing van de ruimte. Wij denken dat dit een goede investering is van uw gift. Nogmaals dank voor uw bijdrage aan dit mooie doel.

Bestuur HVD (Hervormde Vrouwen Dienst, onderdeel diaconie)

Jongerendienst zondagavond 14 april

Op zondagavond 14 april is er een jeugddienst. Voorganger is ds. E. de Kruijff uit Capelle aan den IJssel. De dienst begint om 19.00. Het thema is “Why”. Bij dit thema gaat het om het “waarom” vanuit het verhaal van goede vrijdag. Jezus had aan het kruis immers ook een grote waarom vraag! Ook Psalm 22 geeft een aantal goede aanknopingspunten. Vandaar dat we een bewerking hiervan zullen zingen.

En zelf?…… Heb jij veel vragen? Wil jij steeds zaken ter discussie stellen? Of stel je juist geen vragen meer? Hier gaat ds. De Kruijff het met ons over hebben.

De muzikale medewerking in deze dienst is van de band 4Tune uit Hardinxveld Giessendam. Na afloop van de dienst is er koffie en limonade in het kerkelijk centrum. Wij hopen op weer een fijne dienst.

De Jeugddienstcommissie

Stille Zaterdag 20 april

In onze wijkgemeente hebben we vorig jaar naast de reguliere diensten van Goede Vrijdag en Pasen op Stille Zaterdag een samenkomst gehouden in de avond. Dat was een goede ervaring. Wel lag er toen al de vraag vanuit andere wijkgemeenten (Oosterkerk, Schenkelkerk en de Hoeksteen) om juist in de Paasnacht een gezamenlijke viering te hebben.

We hebben deze mogelijkheid opnieuw afgewogen en zijn er enthousiast over. Er zal dus een gezamenlijke viering zijn op Stille Zaterdag om 22.00 uur in de Dorpskerk. In het kerkblad van 11 april en op onze website leest u hier meer over.

Van de ouderenpastor

Op weg naar Pasen Op de gesprekskringen hadden we het de afgelopen tijd over thuiskomen en over verdriet. Twee belangrijke thema’s in een mensenleven. Waar is je thuis? Wat vind je daar?

Annemiek Bomhof-Vrij

Lees meer

Enquete Avonddiensten

Ondertussen zijn er enquêteformulieren uitgedeeld met vragen naar de beleving rond de avonddiensten. We staan als kerkenraad open voor allerlei suggesties. Op de gemeenteavond op donderdag 16 mei – noteer deze datum! – gaan we er met u en jou over in gesprek. 

Lees meer

Rond de diensten naar Pasen

We zijn op weg naar Pasen. In de kerk ligt een prachtige kaart/maquette van Jeruzalem met daarop de route die Jezus aflegt. De komende morgendiensten op 31 maart en 7 april horen de kinderen over de gevangenneming van Jezus (Lukas 22:39-52) en over de verloochening...

Lees meer

Het geloof geeft rust en onrust..

Geloven in God betekent houvast en geborgenheid. Hij is voor ons een schuilplaats. Een beter adres is er niet. Geloven is gegrond op wie Jezus Christus voor ons is. Het is je enige troost in leven en sterven! Eigendom van Hem te zijn, gekocht en betaald door zijn bloed. Dat te geloven geeft rust! Het is een vrede die alle verstand te boven gaat! Laten we die grond en zekerheid elkaar toebidden!

Lees meer
 

Nieuws

 

Het gebruik van de Paaskaars

De werkgroep eredienst en liturgie van de Protestantse Kerk staat stil bij het gebruik van de paaskaars in de protestantse traditie. Ook wordt stilgestaan bij de vraag: ‘Hoe om te gaan met de paaskaars in de Stille Week?’

Lees meer

Met de kinderen Op weg naar Pasen

Met de kinderen van de kindernevendienst volgen we “Op weg naar Pasen”. Dit project wordt oa. ondersteund met een maquette van Jeruzalem plus een lied en animaties van het NL Bijbelgenootschap.

Lees meer

Bazaar 2019 Hulp !

Jouw hulp is nodig!

Om de bazaar tot een succes te maken, is hulp uit de gemeente essentieel.
Hielp je al eerder of wil je graag helpen op 13 april aanstaande?
Geef je dan op bij Astrid Plomp óf via email: astrid_plomp@hotmail.com

De Bazaarcommissie

Lees meer

Pinksterkamp 2019 “All You Need is Love”

Tijdens het pinksterweekend gaan we weer een heel leuk kamp organiseren voor kinderen van groep 4 tot en met 8. Een weekend op onze vertrouwde locatie De Houtkamp in Otterlo. Dit jaar is het thema ‘All You Need is Love’.

Lees meer

Boottocht KBO/PCOB

We gaan weer varen met het zelfde schip als vorig jaar, het partyschip ‘de Marlina’. Het zal een geheel verzorgde dag worden,ontvangst met koffie en gebak, een uitgebreidewarme/koude lunch en in de middageen kopje koffie/thee/fris/ en een ijsje.

Lees meer