Open Kerk

21 januari 2022 | Nieuws

Toeristen, toevallige voorbijgangers, maar ook mensen die even stil willen zijn, een kaarsje aan willen steken of een gesprekje voeren; het gebeurt allemaal regelmatig. Ik ontmoet ook gemeenteleden die gewoon graag in de Dorpskerk zijn. Dit is iets om blij mee te zijn. Het is een voorrecht dat je in de kerk kan beseffen dat op deze plek al eeuwenlang mensen bidden, zingen, het evangelie horen. Sinds deze week heb ik de tekst in het info-bord weer eens veranderd. Nu vind je onderstaande tekst die ik tegenkwam in een oude kerk elders.  

Hier is een stoel voor wie moe is

Hier is hoop voor wie verdwaald is

Hier is liefde voor wie vol wrok is

Hier is geloof voor wie twijfelt

Hier ben je thuis

Hier word je verwacht zoals je bent

Want zo dikwijls

heeft God naar jou gezocht

zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht

Uren, dagen, maanden,

jaren misschien

Sta even stil, bewonder

de schoonheid van deze kerk

adem het verleden van dit huis,

je eigen nieuw begin

Sluit even je ogen, word even stil,

want in de stilte hoor je de echo

van Gods woord

Ga even zitten,

hol ook hier jezelf niet voorbij.

Vouw je handen, open je hart, bid

En als je dat niet kan,

als je niet geloven kan

omdat je pijn hebt,

ga dan toch naar huis

met de zegen:

‘Vrede en alle goeds.’

Ds. Nees Cluistra.

In principe is op woensdagmiddag de kerk open van 13-14 uur. Ds. Nees Cluistra hoopt steeds zelf aanwezig te zijn. Op zaterdag gaat het om 14-15 uur, tenzij er dan een andere activiteit is (bijvoorbeeld een repetitie, huwelijk of Open Monumentendag). Tijdens deze middagen kan ieder die dat wil even in de kerk zijn. Voor stilte of een gesprek of ook om een lichtje te ontsteken. Weet u/je welkom.