Verwacht mee! Een nieuw begin.

Het thema van de komende adventstijd  is ‘Verwacht mee! Een nieuw begin.’ Op drie zondagen zetten wij mensen letterlijk in het licht en worden er vragen gesteld. Wat verwachtte Maria, wat verwachtten de herders en tenslotte wat verwacht jij/u? Het lijkt...

Voorlopige opbrengst Najaarsactie

De voorlopige opbrengst van de Najaarsactie is €5.215. Iedereen hartelijk dank die hieraan al heeft bijgedragen! Bent u nog niet in de gelegenheid geweest hierbij ‘mee te gaan’? Het kerkelijk jaar is onderweg en het thema dit jaar is: ‘Ga mee!’ Met dit jaarthema...

Voortgang Missie en Visie, nr. 3

Vanuit Missie en Visie Dorpskerk 2023 – 2027 zijn er meerdere werkgroepen of teams gevormd: Team Viering Team Ontmoeting i.s.m. Jeugdkernteam Team Dorpskerk Team Rondom Team Communicatie Hier stellen de teams zich aan u voor. Team VIERINGTeam Viering bestaat uit Helga...

42e Dorpskerk Bazaar 

De voorbereidingen voor de Dorpskerk Bazaar 2024 zijn begonnen! Het nieuwe jaar moet nog beginnen, maar de eerste vergadering voor de Capelse Dorpskerk Bazaar 2024 is al geweest. Komend jaar wordt voor de 42e maal de Dorpskerk Bazaar gehouden en dit keer op zaterdag 6...

U/jij bent en wordt geroepen!

Veel gemeenteleden zijn op allerlei manieren actief om samen vorm te geven aan het gemeente-zijn. Misschien doet u/jij daarin ook van harte mee. Daar zijn we als kerkenraad ook echt blij mee en dankbaar voor. Maar dat neemt niet weg dat er ook zorgen zijn. Dit betreft...

Kerstpakkettenactie 2023

De organisatie van het Diaconaal Platform Capelle heeft besloten om ook dit jaar de kerstpakketten actie te houden, dit gezamenlijk met de serviceclubs uit het bedrijfsleven. Mensen met een minimuminkomen of daaronder en die daarnaast nauwelijks familie of een sociaal...

Eet- /huis kringen  

Vorig jaar is een aantal enthousiastelingen binnen de Dorpskerk er al mee begonnen: de eet-/huiskringen. Een keer per twee maanden met enkele (vier tot zes) andere gemeente-leden bij iemand thuis eten. Elkaar ontmoeten en samen spreken over de mooie...

Kerstbomenverkoop

Dit jaar bestelt u uw kerstboom bij de Dorpskerk! De bomen zijn er in diverse maten en prijzen. De opbrengst is deels bestemd voor de kerk en de Stichting Freedom for Ukraine. Tot 6 november kunnen wij uw bestelling opnemen!

Dorpsmaaltijd

De Dorpsmaaltijd heeft plaats voor nieuwe gasten! Daarom nodigt zij naast alleenstaanden nu ook echtparen (vanaf ca. 75 jaar) uit eens in de twee maanden elkaar te ontmoeten en te genieten van een heerlijke (thema)maaltijd. Heeft u zin om te komen, van...

Open Koffieochtend 26 september

Op de Interkerkelijke koffieochtenden in de Dorpskerk wordt steeds een thema behandeld rond het geopende woord van God. Op dinsdag 26 september spreekt Heleen Quist-van Rossum over ‘Bitter of beter’. De aanvang is 09:30 uur en de ochtend duurt tot 11:30....

Solidariteitskas 2023

Zondag 11 juni is de actie Solidariteitskas gestart. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten in het land elkaar helpen en ondersteunen. Als plaatselijke gemeente vragen wij een bijdrage van € 10 voor elk belijdend- en meerderjarig dooplid....

De voedselkast

Allereerst willen we u hartelijk danken voor het bijvullen van de voedselkast, die voor de kerk staat. Wij hebben gemerkt dat er veel gebruik van wordt gemaakt en willen U vragen het bijvullen te blijven doen of hiermee te gaan helpen. U kunt dit bijvullen doen met...

Terugblik Dorpskerk KunstZINnig

Zondagavond 16 april hebben we voor de eerste keer Dorpskerk KunstZINnig georganiseerd. Diverse gemeenteleden hebben ons gepassioneerd verteld over wat hen inspireert. Het is mooi om te ervaren dat iedereen door andere dingen wordt geraakt of geïnspireerd. Vooral...

Temperatuur kerk lager

Zoals iedereen inmiddels weet zijn de energieprijzen enorm gestegen. En de meeste mensen zijn daarom kritischer geworden op hun energieverbruik en nemen besparende maatregelen. Ook in de Dorpskerk zien we de effecten van de gestegen kosten en het leek de...

Seniorenkerstviering

Wat was het geweldig om na twee jaar over te hebben moeten slaan, nu weer met elkaar het kerstfeest met elkaar in de kerk te mogen vieren! Een feest van ontmoeting! Samen zingen, samen bidden, samen-zijn en delen in Gods Licht. In de kerk, maar ook met hen die thuis...

Najaarsactie 2022

Het thema is het komende jaar ‘aan tafel’. Op de website van de PKN wordt dat verder toegelicht en kun je lezen dat de Bijbel vaak spreekt over samen eten. De hoofdmaaltijd is natuurlijk de maaltijd van de Heer. Maar ook buiten de diensten wordt in de Dorpskerk in...

Geen avonddiensten meer per 1 januari 2023

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 1 januari 2023 geen reguliere avonddiensten meer te houden. De raad staat zeker open voor andere initiatieven. Lees in deze presentatie meer over de achtergrond van dit besluit.

Kringwerk en (belijdenis-)cathechese.

Kringwerk Er zijn verschillende Bijbel- of gesprekskringen in de gemeente. Wilt u of wil jij meedoen, meld het bij mij of spreek een lid van een kring aan. Onderlinge ontmoeting is heel waardevol en om samen te ontdekken welke weg God ons vandaag wijst is erg...

‘Aan tafel’

Het thema is het komende jaar ‘aan tafel’. Op de website van de PKN wordt dat verder toegelicht en kun je lezen dat de Bijbel vaak spreekt over samen eten. De hoofdmaaltijd is natuurlijk de maaltijd van de Heer. Maar ook buiten de diensten wordt in de Dorpskerk in...

40e (!) Capelse Dorpskerk Bazaar!

De bazaar vindt plaats op zaterdag 17 september a.s., op vrijdag 16 september start de opbouw. De voorbereidingen van de bazaar zijn al in volle gang! Er hebben zich al veel mensen opgegeven om te helpen tijdens de Bazaar en met de opbouw. Daar zijn wij heel blij mee!...

Verzoek vanuit de keuken van De Vijverhof

Het team van ‘Maaltijden in de Wijk’, beter bekend als Tafeltje Dekje, is dringend op zoek naar vrijwilligers. Deze maaltijden zijn bestemd voor ouderen en hulpbehoevenden. Door de grote vraag naar deze maaltijden komt er een tekort aan rijders. Het rondbrengen...

Update financiële situatie

Na afloop van de ochtenddienst op 27 maart hebben de kerkrentmeesters een korte update gegeven over onze financiële situatie. De financiële situatie is reden tot zorg, maar niet hopeloos. Wanneer we gezamenlijk de schouders eronder zetten is het mogelijk om...

Jeugddienst 20 maart

Zondag 20 maart gaan we onze jeugddienst voor het eerst in een nieuw jasje steken. We beginnen niet om 10:00 of 19:00, maar om 13.00!! We gaan het met elkaar hebben over de rode lijn in de bijbel. Namelijk Gods plan. We gaan niet stilzitten en luisteren, maar met...

Open Kerk

Toeristen, toevallige voorbijgangers, maar ook mensen die even stil willen zijn, een kaarsje aan willen steken of een gesprekje voeren; het gebeurt allemaal regelmatig. Ik ontmoet ook gemeenteleden die gewoon graag in de Dorpskerk zijn. Dit is iets om blij mee te...

Kerkbalans 2022: Samen voor de kerk van morgen

UPDATE 10 FEBRUARI 2022 Tot nu toe is er €108.680 toegezegd voor de Actie Kerkbalans. De doelstelling is € 116.000, dus nog ruim € 7.000 te gaan. Voor het al toegzegde bedrag zijn wij u enorm dankbaar! Echter mede in het kader van Corona hebben we de afgelopen jaren...