Muziek in de kerk!

‘Smaken kunnen verschillen’, een bekende uitspraak, die zeker geldt voor muziek. Er zijn echter maar weinig mensen die helemaal niets met muziek hebben. Je kunt van Bach houden of van hardrock, van symfonie orkesten of mannenkoren, maar een leven zonder muziek...

Tijd van Hemelvaart naar Pinksteren

Voor de discipelen was deze tijd een tijd van wachten en gebed. Op de website van de IZB worden we opgeroepen om ook te bidden voor de doorwerking van Gods Geest. En vooral ook te bidden dat anderen Jezus leren kennen. Pinksteren is immers zendingsfeest. Het evangelie...

Stichting Vrienden van de Dorpskerk

Met de hulp van u als vriend van de Dorpskerk zijn we in staat om het prachtige gebouw te onderhouden, haar te ontwikkelen tot kerkelijk en cultureel historisch middelpunt en haar te behouden als monument voor de gemeenschap van Capelle aan den IJssel. Kijk hier...

42e Dorpskerk Bazaar 

We hebben met elkaar gezorgd voor een prachtige bazaar-opbrengst: € 22.565,-. Wil je weten wat de opbrengst per onderdeel was? Stuur dan een mail naar Gerrit van Oosten via dorpskerkbazaar@gmail.com. Afgelopen week hebben Gerrit en Jochem van Oosten een cheque...

Senioren Dorpsmaaltijd

Er zijn stoelen vrij voor nieuwe bezoekers, alleenstaanden of echtparen, vanaf ongeveer 75 jaar. Zou u het fijn vinden om eens in de twee maanden deel te nemen aan de Dorpsmaaltijd? De Dorpsmaaltijd is bedoeld voor om elkaar te ontmoeten en te genieten van een...

Opening Lichtpunt

Op 23 maart heeft de officiële opening van het Lichtpunt plaatsgevonden, de pioniersplek voor de wijk Middelwatering, die is te vinden in de Hoeksteen. Zowel gemeenteleden van de Hoeksteen als de Dorpskerk en de Nieuwe Westerkerk werken aan dit initiatief mee. Het...

Update Missie en Visie

Dinsdag 12 maart is er weer een vergadering geweest van de teams Missie & Visie Dorpskerk. Graag geven we een update waar de teams mee bezig zijn. Mooi om te zien hoe enthousiast iedereen aan de slag is gegaan en dat er veel leuke ideeën uitgewerkt en uitgevoerd...

Kerkbalans 2024

UPDATE 17 februari 2024: We hebben al het mooie bedrag van € 112.044 aan giften en toezeggingen mogen ontvangen. We hebben € 123.000 begroot om alle kosten te kunnen dragen, dus we zijn er nog niet. Bent u dus nog niet in de gelegenheid geweest om uw...

Belangeloze toewijding

Op zondagmorgen 11 februari wordt een aantal kerkenraadsleden herbevestigd. Tevens neemt Albert Verhagen afscheid als diaken. Er zijn nog wel vacatures en we hopen en bidden dat er gemeenteleden gevonden worden die zich beschikbaar stellen. Gelukkig wordt er wat...

U/jij bent en wordt opnieuw geroepen!

Zoals eerder gemeld beraden we ons over de vacatures in de kerkenraad. Gelukkig wordt er wat uitvoerende activiteiten betreft veel gedaan door vrijwilligers. Ook de Teams zijn gevormd. Maar een kerkenraad is nodig om samen de verantwoordelijkheid te dragen en ons te...

Voortgang Missie en Visie, nr. 4

Vanuit Missie en Visie Dorpskerk 2023 – 2027 zijn er meerdere werkgroepen of teams gevormd: Team Viering Team Ontmoeting i.s.m. Jeugdkernteam Team Dorpskerk Team Rondom Team Communicatie Hier stellen de teams zich aan u voor. Team RONDOMVanuit de gedachte dat de...

Eet- /huis kringen  

Vorig jaar is een aantal enthousiastelingen binnen de Dorpskerk er al mee begonnen: de eet-/huiskringen. Een keer per twee maanden met enkele (vier tot zes) andere gemeente-leden bij iemand thuis eten. Elkaar ontmoeten en samen spreken over de mooie...

Kerstbomenverkoop

Dit jaar bestelt u uw kerstboom bij de Dorpskerk! De bomen zijn er in diverse maten en prijzen. De opbrengst is deels bestemd voor de kerk en de Stichting Freedom for Ukraine. Tot 6 november kunnen wij uw bestelling opnemen!

Open Koffieochtend 26 september

Op de Interkerkelijke koffieochtenden in de Dorpskerk wordt steeds een thema behandeld rond het geopende woord van God. Op dinsdag 26 september spreekt Heleen Quist-van Rossum over ‘Bitter of beter’. De aanvang is 09:30 uur en de ochtend duurt tot 11:30....

Solidariteitskas 2023

Zondag 11 juni is de actie Solidariteitskas gestart. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten in het land elkaar helpen en ondersteunen. Als plaatselijke gemeente vragen wij een bijdrage van € 10 voor elk belijdend- en meerderjarig dooplid....

De voedselkast

Allereerst willen we u hartelijk danken voor het bijvullen van de voedselkast, die voor de kerk staat. Wij hebben gemerkt dat er veel gebruik van wordt gemaakt en willen U vragen het bijvullen te blijven doen of hiermee te gaan helpen. U kunt dit bijvullen doen met...

Terugblik Dorpskerk KunstZINnig

Zondagavond 16 april hebben we voor de eerste keer Dorpskerk KunstZINnig georganiseerd. Diverse gemeenteleden hebben ons gepassioneerd verteld over wat hen inspireert. Het is mooi om te ervaren dat iedereen door andere dingen wordt geraakt of geïnspireerd. Vooral...

Temperatuur kerk lager

Zoals iedereen inmiddels weet zijn de energieprijzen enorm gestegen. En de meeste mensen zijn daarom kritischer geworden op hun energieverbruik en nemen besparende maatregelen. Ook in de Dorpskerk zien we de effecten van de gestegen kosten en het leek de...

Seniorenkerstviering

Wat was het geweldig om na twee jaar over te hebben moeten slaan, nu weer met elkaar het kerstfeest met elkaar in de kerk te mogen vieren! Een feest van ontmoeting! Samen zingen, samen bidden, samen-zijn en delen in Gods Licht. In de kerk, maar ook met hen die thuis...

Najaarsactie 2022

Het thema is het komende jaar ‘aan tafel’. Op de website van de PKN wordt dat verder toegelicht en kun je lezen dat de Bijbel vaak spreekt over samen eten. De hoofdmaaltijd is natuurlijk de maaltijd van de Heer. Maar ook buiten de diensten wordt in de Dorpskerk in...

Geen avonddiensten meer per 1 januari 2023

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 1 januari 2023 geen reguliere avonddiensten meer te houden. De raad staat zeker open voor andere initiatieven. Lees in deze presentatie meer over de achtergrond van dit besluit.

Kringwerk en (belijdenis-)cathechese.

Kringwerk Er zijn verschillende Bijbel- of gesprekskringen in de gemeente. Wilt u of wil jij meedoen, meld het bij mij of spreek een lid van een kring aan. Onderlinge ontmoeting is heel waardevol en om samen te ontdekken welke weg God ons vandaag wijst is erg...

‘Aan tafel’

Het thema is het komende jaar ‘aan tafel’. Op de website van de PKN wordt dat verder toegelicht en kun je lezen dat de Bijbel vaak spreekt over samen eten. De hoofdmaaltijd is natuurlijk de maaltijd van de Heer. Maar ook buiten de diensten wordt in de Dorpskerk in...

40e (!) Capelse Dorpskerk Bazaar!

De bazaar vindt plaats op zaterdag 17 september a.s., op vrijdag 16 september start de opbouw. De voorbereidingen van de bazaar zijn al in volle gang! Er hebben zich al veel mensen opgegeven om te helpen tijdens de Bazaar en met de opbouw. Daar zijn wij heel blij mee!...

Verzoek vanuit de keuken van De Vijverhof

Het team van ‘Maaltijden in de Wijk’, beter bekend als Tafeltje Dekje, is dringend op zoek naar vrijwilligers. Deze maaltijden zijn bestemd voor ouderen en hulpbehoevenden. Door de grote vraag naar deze maaltijden komt er een tekort aan rijders. Het rondbrengen...

Update financiële situatie

Na afloop van de ochtenddienst op 27 maart hebben de kerkrentmeesters een korte update gegeven over onze financiële situatie. De financiële situatie is reden tot zorg, maar niet hopeloos. Wanneer we gezamenlijk de schouders eronder zetten is het mogelijk om...

Jeugddienst 20 maart

Zondag 20 maart gaan we onze jeugddienst voor het eerst in een nieuw jasje steken. We beginnen niet om 10:00 of 19:00, maar om 13.00!! We gaan het met elkaar hebben over de rode lijn in de bijbel. Namelijk Gods plan. We gaan niet stilzitten en luisteren, maar met...

Open Kerk

Toeristen, toevallige voorbijgangers, maar ook mensen die even stil willen zijn, een kaarsje aan willen steken of een gesprekje voeren; het gebeurt allemaal regelmatig. Ik ontmoet ook gemeenteleden die gewoon graag in de Dorpskerk zijn. Dit is iets om blij mee te...

Kerkbalans 2022: Samen voor de kerk van morgen

UPDATE 10 FEBRUARI 2022 Tot nu toe is er €108.680 toegezegd voor de Actie Kerkbalans. De doelstelling is € 116.000, dus nog ruim € 7.000 te gaan. Voor het al toegzegde bedrag zijn wij u enorm dankbaar! Echter mede in het kader van Corona hebben we de afgelopen jaren...