Vier tekenen van Pinksteren

De komende weken staan vier tekenen van Pinksteren centraal. Dit aan de hand van een schilderij en een persoonlijk verhaal van gemeenteleden. In geen van de Bijbelvertalingen komt de duif voor bij het verhaal over de uitstorting van de Heilige Geest. Toch hoort de...

Voortgang Missie & Visie 2023-2027

Graag houden we u op de hoogte van de verdere invulling van de missie en visie voor de periode t/m 2027. De groep gemeenteleden, aanwezig bij de eerste bijeenkomst, is de afgelopen weken aan de slag gegaan om een en ander concreter te maken. Diverse gemeenteleden zijn...

De voedselkast

Allereerst willen we u hartelijk danken voor het bijvullen van de voedselkast, die voor de kerk staat. Wij hebben gemerkt dat er veel gebruik van wordt gemaakt en willen U vragen het bijvullen te blijven doen of hiermee te gaan helpen. U kunt dit bijvullen doen met...

Terugblik Dorpskerk KunstZINnig

Zondagavond 16 april hebben we voor de eerste keer Dorpskerk KunstZINnig georganiseerd. Diverse gemeenteleden hebben ons gepassioneerd verteld over wat hen inspireert. Het is mooi om te ervaren dat iedereen door andere dingen wordt geraakt of geïnspireerd. Vooral...

Opbrengst bazaar

De opbrengst van de zaterdag 1 april gehouden Dorpskerkbazaar is het prachtige bedrag van € 19.100. En nader te bepalen bedrag is bestemd voor Hospice IJsselOever. We zijn dankbaar en blij met dit resultaat!

Seniorenkerstviering

Wat was het geweldig om na twee jaar over te hebben moeten slaan, nu weer met elkaar het kerstfeest met elkaar in de kerk te mogen vieren! Een feest van ontmoeting! Samen zingen, samen bidden, samen-zijn en delen in Gods Licht. In de kerk, maar ook met hen die thuis...

Najaarsactie 2022

Het thema is het komende jaar ‘aan tafel’. Op de website van de PKN wordt dat verder toegelicht en kun je lezen dat de Bijbel vaak spreekt over samen eten. De hoofdmaaltijd is natuurlijk de maaltijd van de Heer. Maar ook buiten de diensten wordt in de Dorpskerk in...

Geen avonddiensten meer per 1 januari 2023

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 1 januari 2023 geen reguliere avonddiensten meer te houden. De raad staat zeker open voor andere initiatieven. Lees in deze presentatie meer over de achtergrond van dit besluit.

Kringwerk en (belijdenis-)cathechese.

Kringwerk Er zijn verschillende Bijbel- of gesprekskringen in de gemeente. Wilt u of wil jij meedoen, meld het bij mij of spreek een lid van een kring aan. Onderlinge ontmoeting is heel waardevol en om samen te ontdekken welke weg God ons vandaag wijst is erg...

‘Aan tafel’

Het thema is het komende jaar ‘aan tafel’. Op de website van de PKN wordt dat verder toegelicht en kun je lezen dat de Bijbel vaak spreekt over samen eten. De hoofdmaaltijd is natuurlijk de maaltijd van de Heer. Maar ook buiten de diensten wordt in de Dorpskerk in...

40e (!) Capelse Dorpskerk Bazaar!

De bazaar vindt plaats op zaterdag 17 september a.s., op vrijdag 16 september start de opbouw. De voorbereidingen van de bazaar zijn al in volle gang! Er hebben zich al veel mensen opgegeven om te helpen tijdens de Bazaar en met de opbouw. Daar zijn wij heel blij mee!...

Verzoek vanuit de keuken van De Vijverhof

Het team van ‘Maaltijden in de Wijk’, beter bekend als Tafeltje Dekje, is dringend op zoek naar vrijwilligers. Deze maaltijden zijn bestemd voor ouderen en hulpbehoevenden. Door de grote vraag naar deze maaltijden komt er een tekort aan rijders. Het rondbrengen...

Update financiële situatie

Na afloop van de ochtenddienst op 27 maart hebben de kerkrentmeesters een korte update gegeven over onze financiële situatie. De financiële situatie is reden tot zorg, maar niet hopeloos. Wanneer we gezamenlijk de schouders eronder zetten is het mogelijk om...

Jeugddienst 20 maart

Zondag 20 maart gaan we onze jeugddienst voor het eerst in een nieuw jasje steken. We beginnen niet om 10:00 of 19:00, maar om 13.00!! We gaan het met elkaar hebben over de rode lijn in de bijbel. Namelijk Gods plan. We gaan niet stilzitten en luisteren, maar met...

Kerkbalans 2022: Samen voor de kerk van morgen

UPDATE 10 FEBRUARI 2022 Tot nu toe is er €108.680 toegezegd voor de Actie Kerkbalans. De doelstelling is € 116.000, dus nog ruim € 7.000 te gaan. Voor het al toegzegde bedrag zijn wij u enorm dankbaar! Echter mede in het kader van Corona hebben we de afgelopen jaren...