Kerkbalans 2024

23 februari 2024 | Nieuws

UPDATE 17 februari 2024:

We hebben al het mooie bedrag van € 112.044 aan giften en toezeggingen mogen ontvangen. We hebben € 123.000 begroot om alle kosten te kunnen dragen, dus we zijn er nog niet. Bent u dus nog niet in de gelegenheid geweest om uw antwoordenvelop in te  leveren of is het u ontschoten, doet dat u dan alstublieft alsnog. Uw kerk en uw gemeente hebben het erg hard nodig.

Op zaterdag 13 januari is de jaarlijkse actie Kerkbalans van start gegaan.

Gaat u mee, in onze Dorpskerkgemeenschap met alle activiteiten? Wat betekent dat voor u? Is de kerk een plek waar u God vindt? Een plek waar u uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen? Waar u mee kunt doen? Dit alles is samengevat in het jaarthema van de PKN: is de kerk voor u een plek om daarin ‘samen mee te gaan’? De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders, maar samen zijn we kerk en gemeente van God! Daar zijn we dankbaar voor.

En met uw financiële bijdrage kunnen we dit belangrijke werk voortzetten in Capelle. Met uw gift en die van anderen doen we veel activiteiten (zie hiernaast of zie het hoofdmenu op de website). Ook in 2024 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook.

En we willen liever niet in herhaling vallen, maar de financiële situatie is net zoals het afgelopen jaar nog steeds zorgelijk. We hopen daarom van harte dat u de kerk wilt blijven steunen en misschien uw bijdrage dit jaar met bijvoorbeeld € 10,- per maand wilt verhogen? Dat zou heel mooi zijn! Maar natuurlijk zijn we blij met iedere bijdrage.

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, willen we alle activiteiten graag blijven doen. Gaat u mee?? Vul het toezeggingsformulier vandaag nog in.

U kunt uw toezegging periodiek overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0373 7173 34 ten name van PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’. Of doneer via de app ‘Appostel’. Online kan het ook.

Dankzij uw gift blijft de Dorpskerk een plek van betekenis waarin iedereen met elkaar ‘mee kan gaan’!

Alvast heel hartelijk dank voor uw gift!

Met vriendelijke groet, de wijkkerkrentmeesters Ed Harms, Martin van de Watering en Michael Wiskie