Zending

De projecten die we op dit moment steunen zijn:

 

 

Zendingscommissie

De Zendingscommissie bestaat per 1 juni 2017:

• Jaap van der Eijk (voorzitter, afvaardiging ouderlingen), T  010-4585536, E: eijkjvd@xs4all.nl
• Peter Klop (afvaardiging diaconie) E: peterklop9@gmail.com
• Jannie Bouman (algemeen lid) E: bouman022@planet.nl

Bankrekening 
NL02 RABO 0373 7364 60
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Capelle ad IJssel/Zendingscommissie Dorpskerk