Missie en Visie

De Missie vat samen tot welke roeping de wijkgemeente zich geroepen weet.

Hierin speelt de Woordverkondiging, de Diakonale zorg een belangrijke rol. Het beleidsplan vermeldt hoe het beleid wordt uitgevoerd en verder ontwikkeld. Hierin speelt de Woordverkondiging, de Diakonale zorg een belangrijke rol. Het beleidsplan vermeldt hoe het beleid wordt uitgevoerd en verder ontwikkeld.

Woordverkondiging

Wanneer je de Dorpskerk binnen loopt zie je meteen drie hele grote dikke bijbels liggen: één op de kansel, nog één op de zogenaamde hulpkansel en een bijbel op de avondmaalstafel. Dat wil wat zeggen natuurlijk.

Naast dat we zuinig zijn op deze mooie oude bijbels willen we daarmee tot uitdrukking brengen hoe we in het christelijk geloof staan. We willen een gemeente zijn die zich laat leiden door de bijbel. Maar hoe doe je dat?

De één zegt: ‘alles wat in de bijbel staat moet je letterlijk nemen’ (fundamentalisme). Een ander zegt: ‘wat in de bijbel staat moet je figuurlijk nemen’ (vrijzinnigheid).

De Dorpskerk neemt hier een middenpositie in. We zien de bijbel zeker als Gods Woord, maar wel zo dat de bijbel ons middels al die bladzijden wil brengen bij het geheimenis: het koninkrijk der hemelen zoals Jezus ons dat leert. Zo verlies je je niet in eindeloze discussies over bijvoorbeeld de manier van de zondag vieren maar anderzijds is geloven beslist niet vrijblijvend. Jezus Christus is de weg naar het ware leven! Hem willen we volgen.