Geloven

Geloven is een centraal thema in de kerk.

Daarbij speelt de Bijbel, het woord van God, een centrale rol. Wij hebben een een aantal geloofsonderwerpen voor u samengebracht:

GELOVEN DOE JE IN DE KERK?

Je bent van harte welkom. Ook…

Als je jezelf niet gelovig noemt…
Als je nog nooit geweest bent…
Als je heel lang niet meer geweest bent…
Als je twijfelt…
Als…

De kerk biedt een plek van rust. Een plek waar je tot jezelf kunt komen en er even niks móet, waar ruimte is voor jouw vragen, voor jouw verhaal.

In de kerk laten we ons inspireren door God en Jezus. Ieder op zijn eigen manier. De één vol overtuiging, de ander misschien wat aarzelend. Hoe dan ook: jouw manier past daar ook tussen.

De Protestantse Kerk heeft ongeveer 2.000 kerken in het hele land. In de kerken komen mensen bij elkaar. Niet alleen op zondagmorgen tijdens een kerkdienst, maar ook tijdens een heleboel andere activiteiten.

Iedere geloofsgemeenschap is anders.

• Eeuwenoude en moderne gebouwen
• Volle kerken en lege kerken
• Veel jonge gezinnen, vooral oudere mensen
• Makkelijke stoelen en houten kerkbanken
• Vrouwelijke of mannelijke dominees
• Gezellige kerkdiensten en statige kerkdiensten
• Veel zingen of juist weinig
• Een orgel of een piano
• En bijna altijd koffie na de kerkdienst

Je komt het allemaal tegen binnen de Protestantse Kerk. Eén ding hebben ze gemeen: het is typisch Protestants om je eigen houding ten opzichte van het geloof te bepalen. In de kerk ontmoet je mensen om daar met elkaar over in gesprek te gaan en samen het geloof in God – ieder op zijn of haar manier – te beleven.

EEN KEER NAAR DE KERK?

Ook een keer naar de kerk? Hier zijn de protestantse kerken in Nederland te vinden. Vind je het spannend om naar de kerk te gaan? Vraag dan iemand mee of zoek van te voren contact met de kerk, zodat ze weten dat je komt en je kunnen ontvangen.

Geloofsgeschriften

De Bijbel (Oude en Nieuwe Testament)  vormt de toetssteen van ons geloof. Vanuit de geschiedenis van de kerk zijn er verschillende documenten die een richtlijn vormen voor ons christelijke geloof .

Let op: de onderstaande documenten staan in EXTERNE WikiPedia links, u verlaat de website van de Dorpskerk (onder voorbehoud van volledige juistheid van deze bronnen):