Pinksteren

Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Paasdag. We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk.

Ontstaan

Pinksteren ontstond uit het Joodse Wekenfeest (of Sjavoeot). Dit feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. In beiden gevallen was er een vereniging met God.

Heilige Geest

Tijdens Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de Hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten. Op de Eerste Pinksterdag zaten de gelovigen in een huis. Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden verspreidden. Op dat moment wisten ze dat God hun de Heilige Geest had geschonken. Plots konden de volgelingen in allerlei vreemde talen praten en vertelden ze iedereen over Gods grote daden. 3000 mensen werden overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan bij de kerk, wat wordt gezien als het ontstaan van de kerk.

Pinksterdrie

Waarom dan een Tweede Pinksterdag? Een uitgebreid feest volgde op de geboorte van de kerk en die bleef maar doorgaan. In de 15e eeuw vierden ze zelfs pinksterdrie, maar tegenwoordig houden we het op twee dagen.

(Bron: Quest Website)

Berekeningen

Op het Concilie van Nicea (A.D. 325) werd de datumberekening vastgesteld voor Pasen. Pinksteren, Hemelvaart zijn daarvan afgeleid.

  • De lijdenstijd of 40-dagen-tijd is de periode vóór Pasen. Katholieken spreken van vastentijd.
  • Om precies te zijn loopt deze periode van Aswoensdag tot Pasen. Eigenlijk zijn dat 46 dagen, maar op de zondagen werd
    niet gevast. Deze telden dus niet mee. Dan blijven er 40 over.
  • Pasen is op de eerste zondag ná de eerste volle maan óp of ná het begin van de lente (21 maart).
  • Pinksteren is 7 weken na Pasen. Pinksteren is dus de 50ste dag, geteld vanaf Paaszondag.
  • Hemelvaart is 10 dagen voor Pinksteren.