Temperatuur kerk lager

24 februari 2023 | Nieuws

Zoals iedereen inmiddels weet zijn de energieprijzen enorm gestegen. En de meeste mensen zijn daarom kritischer geworden op hun energieverbruik en nemen besparende maatregelen. Ook in de Dorpskerk zien we de effecten van de gestegen kosten en het leek de kerkrentmeesters dan ook de juiste beslissing om de thermostaat een tikje terug te draaien.

De afgelopen week zijn we daar zelfs al mee begonnen. Mogelijk heeft u er niet eens iets van gemerkt, maar zo wel, dan weet u nu hoe dat gekomen is. Het is natuurlijk nog steeds niet koud in de kerk en gelukkig is de Dorpskerk een warme gemeente, waardoor u er nog minder van merkt.

Wanneer u hier nog vragen hebt of kunt helpen met tips hebt die het energieverbruik verder
reduceren staan wij natuurlijk van harte open voor uw suggesties. Spreekt u dan een van de
kerkrentmeesters aan of mail ons op kerkrentmeesters@dorpskerkcapelle.nl.