Kringwerk en (belijdenis-)cathechese.

30 september 2022 | Nieuws

Kringwerk

Er zijn verschillende Bijbel- of gesprekskringen in de gemeente. Wilt u of wil jij meedoen, meld het bij mij of spreek een lid van een kring aan. Onderlinge ontmoeting is heel waardevol en om samen te ontdekken welke weg God ons vandaag wijst is erg verrijkend. Bekijk hier het kring-aanbod.

Start ‘Follow Me’.

Het nieuwe catecheseseizoen starten we op 6 oktober 2022. We beginnen met samen eten om 18:00 uur en om 19:00 uur is er dan bezinning rond een thema en uitwerking in groepen.

Daarnaast nodig ik graag de 17/18-plussers uit voor ontmoeting en gesprek over een geloofsthema. Dat zal eens in de drie weken zijn op data die we samen afspreken.

Belijdeniscatechese

Van harte hoop ik dat jij wil meedoen om over de inhoud van het geloof na te denken en zo ook bewust ‘ja’ te zeggen tegen wie Jezus voor ons is. Maar ook als je misschien (voorlopig) nog geen belijdenis wil of kan doen, aanschuiven kan altijd! Weet je uitgenodigd!

Mail of bel me, ook als je er meer over wil weten: 010 2543499, predikant@dorpskerkcapelle.nl, of kijk hier.

Ds. Nees Cluistra