Update Missie en Visie

8 maart 2024 | Nieuws

Dinsdag 12 maart is er weer een vergadering geweest van de teams Missie & Visie Dorpskerk. Graag geven we een update waar de teams mee bezig zijn. Mooi om te zien hoe enthousiast iedereen aan de slag is gegaan en dat er veel leuke ideeën uitgewerkt en uitgevoerd worden.

Team Rondom
Het team Rondom neemt deel aan het Lichtpunt, een samenwerkingsinitiatief van de Hoeksteen, Westerkerk en Dorpskerk. Zaterdag 23 maart is de officiële opening. Ook heeft het team contact gelegd met één van de docenten Godsdienst van het Comenius College, om de leerlingen een keer uit te nodigen voor een rondleiding in de kerk en wellicht dat het Comenius in de toekomst ook de Kerst- en Paasvieringen in de kerk wil vieren. Komende tijd gaat het team meer contacten leggen, bijvoorbeeld met de muziekschool en serviceclubs als de Lions en Rotary.

Team Ontmoeting
In de wijk ’s Gravenland is er een pilot met een groepsapp, om meer verbinding te creëren in de wijk. Donderdag 11 april is er voor deze wijk een maaltijd in de Dorpskerk. De pilot loopt t/m de zomer, na evaluatie wil het team dit ook verder uitwerken voor andere wijken.

Het jeugdteam valt ook onder team Ontmoeting. Zij organiseren één keer per maand een activiteit voor de jongeren. Recent zijn zij met 21 jongeren gaan bowlen en binnenkort is er een strandwandeling. Binnen het jeugdwerk is er steeds meer contact en samenwerking met andere kerken. Activiteiten die uit deze samenwerking komen zijn bijv. de drie jeugddiensten (in verschillende kerken) en de Nacht zonder dak. Zondag 14 april is er een jeugddienst en zondag 28 april een Sing-in in de Oosterkerk.

Team Viering
Dit team bestaat uit drie sub-teams: Liturgie, Projecten en Bijzondere diensten

Projecten
Op dit moment loopt het Paasproject ‘Met Petrus mee’. In de zomermaanden worden er twee speciale diensten georganiseerd: Zing mee & Doe mee. De komende tijd wordt gewerkt aan het vormgeven van deze diensten.

Liturgie
Binnenkort wordt er in de dienst aandacht besteed aan de paaskaars en de liturgische kleuren. In april, mei en juni worden er acht nieuwe liederen ‘geoefend’ met de gemeente. Deze liederen worden dan in de ‘Zing mee & Doe mee’-diensten in de zomer gezongen.

Bijzondere diensten
Bijvoorbeeld Dorpskerk Kunstzinnig, Sing-in’s en muzikale bijdragen aan jongerendiensten.

Team Dorpskerk
Binnenkort wordt de Stichting Vrienden van de Dorpskerk formeel opgericht. Voorzitter is Ruben Dammers (neurochirurg in het Erasmus MC). Michael Wiskie en Laurens ’t Hart maken deel uit van het bestuur. Het doel van de stichting is geld in te zamelen voor het behoud en onderhoud van de Dorpskerk. Als dit lukt dan kan dit de noodzakelijke ruimte op de begroting van de Dorpskerk geven.

Team Communicatie
Om bekendheid te genereren voor stichting Vrienden van de Dorpskerk, werkt het team de komende tijd aan de communicatie rondom de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.