Voortgang Missie en Visie, nr. 4

12 januari 2024 | Nieuws

Vanuit Missie en Visie Dorpskerk 2023 – 2027 zijn er meerdere werkgroepen of teams gevormd:

  • Team Viering
  • Team Ontmoeting i.s.m. Jeugdkernteam
  • Team Dorpskerk
  • Team Rondom
  • Team Communicatie

Hier stellen de teams zich aan u voor.

Team RONDOM
Vanuit de gedachte dat de Dorpskerk ook een taak heeft in de wereld om de kerk heen houdt het team Rondom zich bezig met de vraag hoe dit dan handen en voeten te geven. Natuurlijk zijn er al initiatieven die hier invulling aan geven. Denk onder andere aan de maaltijden voor alleenstaande ouderen, de ‘open kerk’ en het diaconale bankje buiten de kerk. 
Het team Rondom, bestaande uit Ineke Mos, René van Kralingen en John Hagers, onderzoekt welke initiatieven nog meer mogelijk zijn en zoekt daarbij bewust de samenwerking met andere kerken en initiatieven in de wijk Middelwatering. Er zijn inmiddels verschillende ideeën die nadere uitwerking vragen. Maar wij roepen ook zeker gemeenteleden op om mee te denken en goede ideeën te delen met de leden van het team Rondom.  

Team VIERING
Team Viering bestaat uit Helga Euwema en Ellen van Ouwerkerk en nog meer enthousiaste mensen. Ons team is verder gegaan met het ontwikkelen van ideeën. Team Viering heeft drie subgroepen: liturgie, projecten en bijzondere diensten.

De groep ‘liturgie’ houdt zich vanzelfsprekend bezig met het doordenken van de vormgeving van de liturgie. Er zijn verschillende onderwerpen besproken. Een voorbeeld is aandacht geven aan de liturgische kleuren. Het hele jaar door worden bij de wisseling van de kleuren dia’s getoond en wordt er een korte uitleg gegeven. Een ander voorbeeld is betekenis van de paaskaars in de dienst.

De groep die zich bezighoudt met ‘projecten’ werkt de jaarthema’s van de PKN verder uit. Het jaarthema van 2023 is ‘Ga mee’ en het hele jaar borduren we daar op voort: ‘Bouw mee, Bid mee, Doe mee, Zing mee!’ Ook de advents- en paasprojecten werkt deze subgroep verder uit. Voor de Adventsperiode is het thema ‘Verwacht mee! Een nieuw begin’ en dit project is inmiddels gestart.

Voor de ‘bijzondere diensten’ moet gedacht worden aan bijvoorbeeld kunstZINnig, waar u allen weer van harte voor wordt uitgenodigd op zondagavond 10 december, en interkerkelijke (jeugd)diensten.

Daarnaast zetten alle betrokkenen binnen team Viering zich in voor extra muzikale bijdragen in de diensten met bands in diverse samenstellingen, het vrouwenkoor en andere muzikale ensembles.

Als u goede suggesties heeft die team Viering zou kunnen oppakken nodigen we u van harte uit deze met ons te delen

Team DORPSKERK
Ons team bestaat uit Elly Terlouw, Ed Harms, Laurens ’t Hart, René Schol en Michael Wiskie.
Als team dragen we verantwoording voor het financieel beheer, de gebouwen en de gemeente. Waar de overige teams meer pastoraal of diaconaal zijn georiënteerd, houdt ons team zich bezig met de financiën. Overal zijn kosten aan verbonden, ook aan onze mooie Dorpskerk en haar vele inspirerende activiteiten. De laatste tijd wordt álles duurder, dus ook de Dorpskerk als gebouw, het beheer en het onderhoud. We streven daarom als team naar een forse verhoging van de inkomsten.

Hoe willen we dat doen?
Als team gaan we aan de slag met diverse acties bedenken en uitvoeren. Bijvoorbeeld: een high-tea in de zomer en een kerstdiner voor ondernemers. Ook gaan we actiever op zoek naar huurders.

Stichting Vrienden van de Dorpskerk

Om activiteiten te bedenken, te ontwikkelen en uit te voeren wordt de “Stichting Vrienden van de Dorpskerk” opgericht. Deze stichting kan alleen gaan functioneren met een degelijk bestuur. Dit bestuur wordt binnenkort aangesteld. We zijn nog op zoek naar enthousiaste bestuursleden. Voel je je geroepen om een rol te vervullen in ons team en de stichting, meld je dan bij één van de bovengenoemde teamleden.

We zien uit naar een voortzetting en uitbreiding van opbouwende gemeente-activiteiten, dit alles in een goed onderhouden Dorpskerk. We zullen al biddend om een zegen werkzaam zijn in Gods wijngaard!

 
Team ONTMOETING

Het team ontmoeting bestaat uit Jan Euwema, Arco v.d. Wal en Leon Wijnhorst.
Team ontmoeting werkt nauw samen met het Jeugdkernteam waar Olga van Oosten, Lianne van Kralingen, Leon Wijnhorst en Rob den Uijl deel van uitmaken. Het doel van Team Ontmoeting is omzien naar en zorg voor elkaar binnen de Dorpskerk. Omdat we samen gemeente van Christus zijn. Ondanks het feit dat we elkaar mogelijk met enige regelmaat zien in de Dorpskerk leven we verder vaak langs elkaar heen. Hoe mooi zou het zijn om, daar waar de behoefte bestaat, om te zien naar elkaar en elkaar waar nodig  te helpen.  Heel praktisch. Ook dat is gemeente zijn van Christus in het leven van alledag. 

Om hier verder vorm aan te geven, hebben we in de afgelopen maanden vanuit Team Ontmoeting een pilot project opgestart. Binnen de wijk ‘s Gravenland is hiervoor een enquête rondgedeeld aan alle ingeschreven leden van de Dorpskerk. Enthousiaste reacties zijn binnengekomen. Een speciale Whatsapp groep in de wijk ‘s Gravenland is inmiddels samen-gesteld zodat er op een eenvoudige manier onderling contact kan worden gelegd. Eventuele zorgen kunnen worden gedeeld, hulp kan worden geboden. Op basis van de ervaringen die we in ‘s Gravenland opdoen, willen we dit ook gaan opzetten in de andere wijken. Als er enthousiastelingen zijn die hierbij aan willen haken, van harte welkom !

Onderdeel van Team Ontmoeting zijn ook de eet-/huiskringen die vorig jaar zijn opgestart. Een aantal keren per jaar komen gemeenteleden in kleine groepen bij elkaar thuis om de maaltijd te delen.  Inmiddels hebben zich hiervoor 13 adressen binnen de Dorpskerk opgegeven. Iedereen die wil aansluiten, van harte welkom !
 
Speciale aandacht binnen team Ontmoeting wordt gegeven aan de zorg voor en het omzien naar de jeugd binnen onze Dorpskerk. Dit wordt al sinds jaar en dag door diverse zelfstandige teams uitgevoerd. Denk hierbij aan de Crèche, de Kindernevendienst, Catechese en Jeugdclubs. Het Jeugdkernteam inventariseert wensen en behoefte binnen deze teams en ondersteunt waar nodig.

Er is ook Capelle-breed overleg, dat als doel heeft elkaar te ondersteunen en lief en leed met elkaar te delen. Maar waaruit ook een gezamenlijk sport-event en gezamenlijke jeugddiensten zijn voortgekomen.

Daarnaast organiseert het Jeugdkernteam diaconale activiteiten zoals bijvoorbeeld actie Schoenendoos of een Carwash.
 
Iedereen die goede suggesties heeft om de zorg voor en het omzien naar elkaar binnen de Dorpskerk verder te bevorderen is van harte uitgenodigd om dat te laten weten en / of bij ons aan te sluiten.

Arco van der Wal: arcovdwal@casema.nl
Leon Wijnhorst: wijnhorst_leon@hotmail.com
Jan Euwema: euwemajan@gmail.com