Muziek in de kerk!

12 juli 2024 | Nieuws, Samen Dorpskerk

Geef vrede Heer, geef vrede! De zomer komt eraan en dat betekent dat we opnieuw een mooi lied centraal stellen. Dit doen we – net als in voorgaande jaren – met orgelimprovisaties en een visuele weergave van het lied in de vorm van twee panelen. We hebben gekozen voor lied 1010: Geef vrede, Heer, geef vrede. Deze keuze spreekt voor zich. In de panelen wordt donker tegenover licht geplaatst.

De eerste twee coupletten krijgen aandacht in de dienst op 7 juli met een orgelimprovisatie van Remke van der Heide. Het is onvoorstelbaar dat deze coupletten, bijna 80 jaar na de tweede wereldoorlog, de wereld van nu beschrijven. Leren we dan niets?  Haat en nijd, dood en verderf, jaloezie en macht. Het staat haaks op Jezus’ boodschap van liefde, respect, onbaatzuchtigheid, eerlijkheid en verdraagzaamheid.  Het paneel beeldt de wanhoop uit in een sombere wereld.

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Maar we moeten erop vertrouwen dat er altijd licht gloort. We kunnen elkaar aanmoedigen om juist vanuit het licht te leven en de wereld om ons heen iets mooier te kleuren. Het derde en vierde couplet  worden op 28 juli belicht en dan verzorgt Cees van der Slik de orgelimprovisatie. In beide diensten verzorgt de muziekgroep ook een aantal mooie liederen.

3 Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Lees hier meer over Muziek in de kerk!