Update financiële situatie

27 maart 2022 | Nieuws

Na afloop van de ochtenddienst op 27 maart hebben de kerkrentmeesters een korte update gegeven over onze financiële situatie.

De financiële situatie is reden tot zorg, maar niet hopeloos. Wanneer we gezamenlijk de schouders eronder zetten is het mogelijk om bovenstaande om te zetten in “zwarte cijfers”. Dit is ook noodzakelijk om de toekomst van de Dorpskerk zeker te stellen voor onze kinderen. We zijn erg dankbaar dat de Kerkbalans ruim € 1.000 meer heeft opgebracht dan begroot. De kerkenraad denkt uitgebreid na over plannen om binnen en buiten de kerk extra fondsen te werven.

Bekijk hier de presentatie.