Belangeloze toewijding

2 februari 2024 | Nieuws

Op zondagmorgen 11 februari wordt een aantal kerkenraadsleden herbevestigd. Tevens neemt Albert Verhagen afscheid als diaken. Er zijn nog wel vacatures en we hopen en bidden dat er gemeenteleden gevonden worden die zich beschikbaar stellen. Gelukkig wordt er wat uitvoerende activiteiten betreft veel gedaan door vrijwilligers en de Teams die gevormd zijn. Maar een kerkenraad is nodig om samen de verantwoordelijkheid te dragen en ons te bezinnen op hoe we nu en in de toekomst gemeente kunnen zijn. Ondertussen – en dat gaat ook na zondag door – worden zo af en toe gesprekken gevoerd met gemeenteleden die hierover benaderd worden.

Bent u of jij bereid in gesprek te gaan of heeft iemand een idee wie benaderd kan worden voor een vacature dan hoor ik het graag (mail ccluistra@gmail.com of bel: 010-2543499). Als gemeente willen we er zijn voor alle generaties en het zou mooi zijn wanneer de kerkenraad ook daar een afspiegeling van is. Deze oproep is tevens een vraag om gebed. Deze week trof mij de oproep van Petrus in 1 Petrus 5:2 ‘Hoed de kudde van God waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding.’

Ds. C. Cluistra