U/jij bent en wordt opnieuw geroepen!

23 januari 2024 | Nieuws

Zoals eerder gemeld beraden we ons over de vacatures in de kerkenraad. Gelukkig wordt er wat uitvoerende activiteiten betreft veel gedaan door vrijwilligers. Ook de Teams zijn gevormd. Maar een kerkenraad is nodig om samen de verantwoordelijkheid te dragen en ons te bezinnen op hoe we nu en in de toekomst gemeente kunnen zijn. Ondertussen worden zo af en toe ook gesprekken gevoerd met gemeenteleden die hierover benaderd worden. Mocht u of jij zich daar voor openstaan of iemand weten die volgens u geschikt is dan hoor ik het graag. Tot een gesprek ben ik altijd bereid (mail ccluistra@gmail.com of bel: 010-2543499). Als gemeente willen we er zijn voor alle generaties en het zou mooi zijn wanneer de kerkenraad ook daar een afspiegeling van is. Deze oproep is tevens een vraag om gebed. Want wanneer het om aan gemeenteopbouw gaat geldt ook Psalm 127:1 ‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.’ 

Ds. Nees Cluistra