Seniorenkerstviering

30 november 2022 | Nieuws

Wat was het geweldig om na twee jaar over te hebben moeten slaan, nu weer met elkaar het kerstfeest met elkaar in de kerk te mogen vieren! Een feest van ontmoeting! Samen zingen, samen bidden, samen-zijn en delen in Gods Licht. In de kerk, maar ook met hen die thuis meebeleefden, verbonden via de stream. Echt Feest van ontmoeting! Vanaf deze plaats willen we allen die meegeholpen hebben dit alles te organiseren en met raad en daad klaarstonden heel hartelijk danken voor hun liefdevolle inzet namens alle senioren die genoten hebben!