Solidariteitskas 2024

9 juni 2024 | Nieuws

Zondag 16 juni a.s. start de actie Solidariteitskas. Ga mee, doe mee, help mee.

Momenteel lijkt het erop dat de wereld op meer plaatsen dan ooit in brand staat, ver weg maar ook dichtbij. Juist in de moeilijkste periodes is het belangrijk dat we een plek hebben om God en elkaar te ontmoeten. Een plek waar we geïnspireerd worden door de Bijbelse boodschap, waar we voor elkaar zorgen en van betekenis kunnen zijn voor onze omgeving. Ieder jaar maken we nieuwe plannen om een stabiele gemeente en een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Een rots in de branding in tijden dat het het hardst nodig is.

Maar niet alle gemeenten hebben de financiële middelen of menskracht om geheel op eigen kracht die stabiele houvast te kunnen bieden. Die gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. Er kunnen verschillende aanleidingen zijn waarvoor de Solidariteitskas aangesproken wordt. Dat kan voor de kosten van onderhoud aan of verbetering van gebouwen zijn, maar ook voor de ondersteuning van kerkelijke projecten.

“Ga Mee” is het jaarthema van de PKN. Het geeft aan dat iedereen is uitgenodigd om mee te gaan en mee te doen, hoe verschillend we allen ook zijn. En alleen wanneer we allemaal hiervan deel willen uitmaken kunnen we aan deze ambitie nog vele jaren invulling geven. De PKN en de Dorpskerk kunnen niet zonder uw hulp.

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10, waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente en heel hard nodig. We rekenen op uw solidariteit en bijdrage. Ga mee, doe mee en hoor erbij want we zijn allen kinderen van één Vader!

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL73 RABO 0373 7173 34 t.n.v. PgC inz. Hervormde Wijkgemeente Dorpskerkonder vermelding van “Solidariteitskas 2024”.

Ook kunt uw bijdrage doen in de app. Kijk daarvoor onder het tabje “Doelen”. Online overmaken is een derde mogelijkheid: klik daarvoor hier.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkrentmeesters via kerkrentmeesters@dorpskerkcapelle.nl, of kijk op de website van de PKN.

Met vriendelijke groet, de wijkkerkrentmeesters,

Rob den Uijl, Martin van de Watering, Michael Wiskie