Nieuws

Verwacht mee! Een nieuw begin.

Het thema van de komende adventstijd  is ‘Verwacht mee! Een nieuw begin.' Op drie zondagen zetten wij mensen letterlijk in het licht en worden er vragen gesteld. Wat verwachtte Maria, wat verwachtten de herders en tenslotte wat verwacht jij/u? Het lijkt erop dat...

Lees meer

Voorlopige opbrengst Najaarsactie

De voorlopige opbrengst van de Najaarsactie is €5.215. Iedereen hartelijk dank die hieraan al heeft bijgedragen! Bent u nog niet in de gelegenheid geweest hierbij ‘mee te gaan’? Het kerkelijk jaar is onderweg en het thema dit jaar is: ‘Ga mee!’ Met dit jaarthema...

Lees meer

Voortgang Missie en Visie, nr. 3

Vanuit Missie en Visie Dorpskerk 2023 – 2027 zijn er meerdere werkgroepen of teams gevormd: Team Viering Team Ontmoeting i.s.m. Jeugdkernteam Team Dorpskerk Team Rondom Team Communicatie Hier stellen de teams zich aan u voor. Team VIERINGTeam Viering bestaat uit Helga...

Lees meer

42e Dorpskerk Bazaar 

De voorbereidingen voor de Dorpskerk Bazaar 2024 zijn begonnen! Het nieuwe jaar moet nog beginnen, maar de eerste vergadering voor de Capelse Dorpskerk Bazaar 2024 is al geweest. Komend jaar wordt voor de 42e maal de Dorpskerk Bazaar gehouden en dit keer op zaterdag 6...

Lees meer

U/jij bent en wordt geroepen!

Veel gemeenteleden zijn op allerlei manieren actief om samen vorm te geven aan het gemeente-zijn. Misschien doet u/jij daarin ook van harte mee. Daar zijn we als kerkenraad ook echt blij mee en dankbaar voor. Maar dat neemt niet weg dat er ook zorgen zijn. Dit betreft...

Lees meer

Kerstpakkettenactie 2023

De organisatie van het Diaconaal Platform Capelle heeft besloten om ook dit jaar de kerstpakketten actie te houden, dit gezamenlijk met de serviceclubs uit het bedrijfsleven. Mensen met een minimuminkomen of daaronder en die daarnaast nauwelijks familie of een sociaal...

Lees meer

Eet- /huis kringen  

Vorig jaar is een aantal enthousiastelingen binnen de Dorpskerk er al mee begonnen: de eet-/huiskringen. Een keer per twee maanden met enkele (vier tot zes) andere gemeente-leden bij iemand thuis eten. Elkaar ontmoeten en samen spreken over de mooie...

Lees meer

Kerstbomenverkoop

Dit jaar bestelt u uw kerstboom bij de Dorpskerk! De bomen zijn er in diverse maten en prijzen. De opbrengst is deels bestemd voor de kerk en de Stichting Freedom for Ukraine. Tot 6 november kunnen wij uw bestelling opnemen!

Lees meer

Dorpsmaaltijd

De Dorpsmaaltijd heeft plaats voor nieuwe gasten! Daarom nodigt zij naast alleenstaanden nu ook echtparen (vanaf ca. 75 jaar) uit eens in de twee maanden elkaar te ontmoeten en te genieten van een heerlijke (thema)maaltijd. Heeft u zin om te komen, van...

Lees meer

Open Koffieochtend 26 september

Op de Interkerkelijke koffieochtenden in de Dorpskerk wordt steeds een thema behandeld rond het geopende woord van God. Op dinsdag 26 september spreekt Heleen Quist-van Rossum over 'Bitter of beter'. De aanvang is 09:30 uur en de ochtend duurt tot 11:30. Vanaf 09:15...

Lees meer

Solidariteitskas 2023

Zondag 11 juni is de actie Solidariteitskas gestart. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten in het land elkaar helpen en ondersteunen. Als plaatselijke gemeente vragen wij een bijdrage van € 10 voor elk belijdend- en meerderjarig dooplid....

Lees meer

De voedselkast

Allereerst willen we u hartelijk danken voor het bijvullen van de voedselkast, die voor de kerk staat. Wij hebben gemerkt dat er veel gebruik van wordt gemaakt en willen U vragen het bijvullen te blijven doen of hiermee te gaan helpen. U kunt dit bijvullen doen met...

Lees meer

Terugblik Dorpskerk KunstZINnig

Zondagavond 16 april hebben we voor de eerste keer Dorpskerk KunstZINnig georganiseerd. Diverse gemeenteleden hebben ons gepassioneerd verteld over wat hen inspireert. Het is mooi om te ervaren dat iedereen door andere dingen wordt geraakt of geïnspireerd. Vooral...

Lees meer

Temperatuur kerk lager

Zoals iedereen inmiddels weet zijn de energieprijzen enorm gestegen. En de meeste mensen zijn daarom kritischer geworden op hun energieverbruik en nemen besparende maatregelen. Ook in de Dorpskerk zien we de effecten van de gestegen kosten en het leek de...

Lees meer