Met Petrus mee!

De afgelopen weken hebben we stilgestaan bij Petrus die met vallen en opstaan Jezus volgde. Helga Euwema en Ellen van de Keur hebben prachtige schilderijen gemaakt. In dit filmpje trekken ze aan je voorbij terwijl op de achtergrond de opname klinkt van het vrouwenkoor...

Advent en Kerst

Het thema van de komende adventstijd  is ‘Verwacht mee! Een nieuw begin.’ Op drie zondagen zetten wij mensen letterlijk in het licht en worden er vragen gesteld. Wat verwachtte Maria, wat verwachtten de herders en tenslotte wat verwacht jij/u? Het lijkt erop dat...

‘Zolang er mensen zijn op aarde.’

In het zomerproject staat het mooie lied ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ van de onlangs overleden Huub Oosterhuis (Iied 981) centraal. ‘Daarom moet alles u aanbidden’, dat is de eerste zin van het vijfde couplet. Wat is aanbidden en hoe doe je dat? Hele duidelijke...

Vier tekenen van Pinksteren

De komende weken staan vier tekenen van Pinksteren centraal. Dit aan de hand van een schilderij en een persoonlijk verhaal van gemeenteleden. In geen van de Bijbelvertalingen komt de duif voor bij het verhaal over de uitstorting van de Heilige Geest. Toch hoort de...

Samen Dorpskerk

Vanaf 27 maart pakken we verschillende activiteiten op waar vorig jaar al een begin mee was gemaakt. Moderne profeten: maandagavond 27 maart starten we om 19 uur met een lekker toetje en gaan daarna inspiratie opdoen bij de moderne profeet Desmond Tutu. Wil je...

Wie, Wat? Waar! Wie is Jezus?

Afgelopen woensdag is de 40 dagen tijd begonnen en met de kindernevendienst staan we in deze periode stil bij de vraag: ‘Wie is Jezus?’ Wat denken de mensen om Hem heen en wat is er waar. Het grote kerkraam met de diorama’s staat vanaf zondag 26 februari weer vóór in...

Advent 2022: ‘Ik kan niet wachten.’

In aansluiting op het thema ‘Ik kan niet wachten!’ is een kerkraam ontworpen met daarin vijf zogenaamde diorama’s. Een diorama is driedimensionale opstelling waarin een mogelijke werkelijkheid wordt getoond. Vijf miniatuurafbeeldingen van vijf verhalen...

Henri Nouwen-avonden

Opnieuw hebben we een aantal mooie avonden gehad rondom de prekenserie van Henri Nouwen ‘Jij bent geliefd’. De groep bestond uit nieuwe en eerdere deelnemers. De preken bevatten zoveel mooie elementen, dat je ze niet vaak genoeg kunt beluisteren. Een deelnemer schreef...

Jamsessies

Bespeel jij een instrument of zing je graag, vind je het leuk om dat met anderen te doen en spelenderwijs met elkaar muziek te maken, dan ga je je als een vis in het water voelen bij de ‘jamsessies’ die we dit seizoen organiseren. De eerste is op zondagmiddag 2...

Eethuiskringen

In januari dit jaar zijn we gestart met eethuiskringen; in kleine kring in roulerende samenstellingen thuis bij elkaar eten en ondertussen een goed gesprek voeren. Een groep van 20 personen heeft hieraan deelgenomen en ook in het nieuwe seizoen willen we dit...

Zomerthema:  “Zou ik niet van harte zingen!”

De vakantietijd is aangebroken en in de kerk willen we deze zomerperiode, net als vorig jaar, wat uitgebreid stilstaan bij een lied.Dit keer hebben we gekozen voor lied 903: Zou ik niet van harte zingen! Op zondag 7 augustus staan de twee laatste...

Eet- / huiskringen

We hebben het allemaal gemerkt. Het kerkelijk leven is in de afgelopen twee jaar door corona fors door elkaar geschud. Het met velen bij elkaar komen is (weer) vrijwel onmogelijk of wordt in ieder geval sterk belemmerd. Een versplintering van het gemeente leven is...