Advent en Kerst

2 november 2023 | Terugblik

Het thema van de komende adventstijd  is ‘Verwacht mee! Een nieuw begin.’ Op drie zondagen zetten wij mensen letterlijk in het licht en worden er vragen gesteld. Wat verwachtte Maria, wat verwachtten de herders en tenslotte wat verwacht jij/u? Het lijkt erop dat Maria en de herders wel schrokken, maar al heel snel van de schrik waren bekomen. Alsof ze toch wel iets hadden verwacht. En daar begint het eigenlijk allemaal mee. Verwachten wij nog iets? Of weten we het allemaal wel. En als het wonder zich dan aandient, kijken we daar dan nog van op? Schrikken we er van?  En komen wij net als Maria en de herders in beweging. Daar gaan we het over in deze adventsperiode over hebben.  De kindernevendienst volgt de verhaallijn van Bijbel-basics ‘Een nieuw begin’ en de eerste en laatste adventszondag trekken we met elkaar op. Iedere zondag wordt een nieuw begin gemaakt en draaien de kinderen een kerstbal om. Er is een projectlied en op kerstmorgen is er weer een verrassing.

De vierde adventszondag en kerstmorgen vallen dit jaar direct na elkaar.

Op zondagmorgen 24 december, de dag voor kerst, staat de kindernevendienst stil bij de geboorte van Johannes en wordt opnieuw een kerstbal omgedraaid. In deze dienst gaan we ook luisteren naar twee mooie kerstliederen die gezongen worden door het vrouwenkoor van onze gemeente. De afgelopen weken hebben zij hier met veel enthousiasme voor gerepeteerd.  Dit keer worden ze begeleid door verschillende instrumenten. Van harte aanbevolen.

Binnen het thema ‘Verwacht mee!’ waren de eerdere vragen gericht aan Maria en de herders. Wat verwachtten zij? Op kerstmorgen 25 december wordt de vraag aan ons gesteld: Wat verwacht u/jij? Het licht schijnt vandaag op Maria met het kind. God in ons midden in de gedaante van een kind. Wat verwachten wij daar van? Het is klein, kwetsbaar, bijna onvindbaar. En toch staat dit kind voor iets groots, iets krachtigs en is zijn boodschap alom aanwezig.
Verwachten wij? Staan wij ervoor open? Gaan we zelf op zoek? Willen we een nieuw begin? En komen we in beweging, net als de herders? Op kerstmorgen willen we in ieder geval met elkaar vieren, ieder jaar opnieuw, dat God heeft laten zien hoe Hij het voor ons bedoeld heeft. Dat doen we met de kinderen, met het vrouwenkoor en met de band. Allen van harte uitgenodigd.

Op zondag 10 december is het Elizabeth die verwacht. Zij krijgt te horen dat ze op zeer hoge leeftijd in verwachting is. Een nieuw begin voor haar. We zingen met de kinderen van de nevendienst het projectlied en kijken naar de afbeelding die vandaag wordt omge-draaid.

Wat verwachtten de herders, zo vragen we ons op 17 december af? Er zijn heel veel interpretaties over de herders, uiteenlopend van stoere mannen die wolven moesten verjagen tot jonge jongens die voor de schapen moesten zorgen. Volgens Lucas waren ze in ieder geval in het veld en hielden de wacht. Ze waren alert, ze schrokken en ze kwamen in beweging. Daar kunnen wij wel wat mee. De kindernevendienst vertelt over het nieuwe begin aan de hand van het bezoek van Elisabeth aan Maria. Beiden zwanger van een bijzonder kind.