Eet- / huiskringen

13 december 2021 | Terugblik

We hebben het allemaal gemerkt. Het kerkelijk leven is in de afgelopen twee jaar door corona fors door elkaar geschud. Het met velen bij elkaar komen is (weer) vrijwel onmogelijk of wordt in ieder geval sterk belemmerd. Een versplintering van het gemeente leven is deels het gevolg. 

Tegelijkertijd biedt deze tijd ook zeker kansen! 

Kansen om de rol van het kerk zijn te herwaarderen.  

Ons mogelijk te laten inspireren door hoe de christelijke gemeenten ooit begonnen zijn: in hele kleine groepen, gewoon thuis. “Ze braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde “ ( Handelingen 2 vers 46). 

Hoe mooi zou het zijn om dat voorbeeld te volgen en in dat spoor verder met elkaar op te trekken? In een vorm van EET- / HUISKRINGEN. 

Het concept is eenvoudig:

+ er worden groepen van vier adressen gemaakt 

+ in de periode van januari tot juni 2022 zijn er drie momenten dat we bij iemand thuis gaan eten. 

+ De maaltijden beginnen rond 18.00/ 18.30 uur en duren tot maximaal 20 uur 

+ binnen de groep van vier adressen wordt er gerouleerd zodat iedere maaltijd een andere samenstelling heeft. 

+ er wordt een eenvoudige maaltijd bereid die bij iemand thuis wordt genuttigd. 

+ vooraf wordt er naar iedereen een korte Bijbeltekst gestuurd (samen met enkele vragen) om over na te denken. 

+ tijdens de maaltijd kan worden besproken wat de Bijbeltekst met ons doet. 

+ voor, tijdens of na de maaltijd kan er met elkaar, voor elkaar, voor de wijk waarin we wonen worden gebeden. 

Er zijn al een aantal gemeente leden die enthousiast hebben gereageerd en zich graag willen aansluiten. Als u/ jij/ jullie hier ook voor voelt / voelen, laat het zeker weten! 

Verdere details volgen later.

Stuur een e-mail naar euwemajan@gmail.com of bel / WhatsApp naar 06-26102059