‘Zolang er mensen zijn op aarde.’

30 juni 2023 | Terugblik

In het zomerproject staat het mooie lied ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ van de onlangs overleden Huub Oosterhuis (Iied 981) centraal.

‘Daarom moet alles u aanbidden’, dat is de eerste zin van het vijfde couplet. Wat is aanbidden en hoe doe je dat? Hele duidelijke uitingen van aanbidding zijn muziek en gebed. Maar dit couplet, dat op 6 augustus in de derde en laatste zondag rondom dit thema centraal staat, laat zien dat het veel verder gaat. Alles moet U aanbidden. In feite zou ons hele leven, hoe wij ons leven leven, een uiting van aanbidding kunnen zijn. Aanbidding is ons van nature gegeven, omdat God in ons midden is en wij zijn van Zijn geslacht. Aanbidding zit ons in feite al in de genen. Dat is een mooie oproep; aanbiddend leven.

Als je lied 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ in één woord zou willen vangen, dan zou dat het woord ‘geborgenheid’ kunnen zijn. In het paneel dat in drieluik is aangepast komt die geborgenheid tot uitdrukking door de wijdgespreide vleugels van de adelaar. God geeft ons leven zin en doel. De hele zomer staat het drieluik weer vóór in de kerk. Op zondag 9 juli en 23 juli en op zondag 6 augustus staan we in de liturgie uitvoerig stil bij de verschillende coupletten van dit lied. Ds. Cluistra houdt er een prekenserie over.

Zondag 23 juli staat couplet 4 centraal: God is ons licht, ons eeuwig leven. Wat betekent dat? In het hele drieluik komt dit tot uitdrukking:  Gods zorg om de mens en om de wereld. In het middelste paneel door middel van de schepping van Adam. In figuurlijke zin wordt de aanraking van God met de mens, zoals geschilderd door Michelangelo, ook wel uitgelegd als het eeuwige vloeien van het goddelijke in de mens en het eeuwige streven van de mens naar het goddelijke. In het linker paneel is Gods zorg afgebeeld door de zoon die God aan ons heeft gegeven om de wereld te redden, de goede herder. En in het rechter paneel zien we de vogels, de vruchten, de bomen, de bloemen. Het zal de mens aan niets ontbreken. God is ons onderkomen.

Zondag 9 juli is het thema ‘Wij danken U’ en zingen we de coupletten 1, 2 en 3. De vogels in de bomen, de bloemen in het veld, Gij zijt mijn onderkomen.