Zomerthema:  “Zou ik niet van harte zingen!”

29 juli 2022 | Terugblik


De vakantietijd is aangebroken en in de kerk willen we deze zomerperiode, net als vorig jaar, wat uitgebreid stilstaan bij een lied.
Dit keer hebben we gekozen voor lied 903: Zou ik niet van harte zingen!

Op zondag 7 augustus staan de twee laatste coupletten van lied 903 centraal. Jaap Klein geeft een toelichting en zal ons vertellen wat deze coupletten voor hem betekenen. Muzikale medewerking wordt verleend door het kwartet dat ook op de eerste zondag van het zomerproject heeft gemusiceerd. De twee laatste coupletten hebben beiden een andere sfeer en daar zijn ook de liederen bij gezocht. Bij couplet 5 vonden we lied 940 uit het liedboek “Verberg mij nu”. Onze zorgen zijn Zijn zorgen en God is sterker dan de vloed. Het zesde couplet spreekt over het branden van ons hart omdat God ons bemint en dat willen we tot uitdrukking brengen via een nieuw opwekkingslied met de titel “Vrijheid”. Dit zingen we ook vóór de dienst zodat het vast in het gehoor komt te liggen en iedereen tijdens de dienst uit volle borst kan meezingen. We hopen dat lied 903 tot nog meer inspirerende uitwerkingen heeft geleid en dat deze in de kerk worden getoond.

Tijdens de dienst op 24 juli hebben we de nadruk gelegd op couplet 3 dat zegt dat ook in donkere tijden van het leven God Zijn woord en Geest als geleide geeft.
Het gaat hier over het werk van de Heilige Geest. Hij legt het in je dat je ‘Abba, Vader’ roept. En de Geest zucht mee in de verwachting van de verlossing. Vandaar de keuze om uit Romeinen 8 te lezen. Aan het slot van dat hoofdstuk roept ook Paulus het uit: ‘Zou ik niet van harte zingen?’ Ondanks al het donkere wat er gebeurt weet ik me vastgehouden. Niets zal mij van Gods liefde scheiden. Dat vertrouwen bidden we elkaar ook toe. Ondertussen verwonderen we ons over al hetgeen God ons nu geeft in de Schepping. Couplet 4 bezingt dat! Dieren, kruiden, vruchten, vissen enz. Ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid. Soli Deo Gloria.
In de kerk staat een prachtig drieluik waarin je thema’s vindt die ook in het lied voorkomen. Er is een A4’tje beschikbaar met de tekst van het lied dat meegenomen kan worden om er wat bij te schrijven. Een andere creatieve verwerking is ook welkom. Die kunnen ingeleverd worden en in de kerk worden opgehangen.

De titel van het lied alleen is al de moeite waard om over na te denken. Waarom zou je niet van harte zingen?
Het drieluik dat vorig jaar de hele zomer in de kerk stond is op onderdelen aangepast aan de tekst van lied 903 en staat opnieuw een paar weken in de kerk. Iedereen die wil kan de tekst van het lied mee naar huis nemen (A4’tjes liggen in de toren) om over na te denken, gedachten erbij te schrijven, je er creatief door te laten inspireren en dit weer te delen met de rest van de gemeente.
Er hangen inmiddels alweer een paar mooie creatieve bewerkingen aan de zijkant. Gedurende drie zondagen in de zomer staan steeds twee coupletten van dit lied centraal. We hopen op veel inspirerende inbreng vanuit de gemeente en zien uit naar de diensten.