Giften

U kunt op verschillende manieren een gift geven aan het werk van de Dorpskerk.

 

  1. Ik geef een periodieke gift
  2. Ik geef een eenmalige gift
  3. Ik geef door na te laten

1. Ik geef een periodieke gift

Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

• Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
• Als de bedragen conform de overeenkomst regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
• Als deze bedragen steeds even hoog zijn;
• Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
• Als de begunstigde geen tegenprestatie levert voor de gift;
• Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Download HIER het formulier Modelovereenkomst periodieke gift-Kerkelijke-gemeente 2016

De Protestantse Gemeente Capelle is een ANBI

Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De Protestantse Gemeente Capelle, en dus ook de Dorpskerk is een ANBI.

Lees HIER meer over ANBI de Dorpskerk

Schenkcalculator

Met de Schenkcalculator is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk.

Hoe werkt de schenkcalculator?

Direct naar de schenkcalculator

• Bereken het voordeel met behulp van de schenkcalculator.
• Download HIER de overeenkomst Modelovereenkomst periodieke gift-Kerkelijke-gemeente 2016
• Of bestel de overeenkomst via donateurs@protestantsekerk.nl
• Voor invullen en opsturen van de overeenkomst: zie instructies bij de Schenkcalculator of in de toelichting bij de overeenkomst.

2. Ik geef een eenmalige gift

Gift aan de Dorpskerk

Wilt u een gift geven om het werk van de Dorpskerk te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op het Bankrekeningnummer van de PgC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk, zie onder aan de pagina.
Als u bij de omschrijving niets invult, dan wordt uw donatie als een ‘algemene gift’ beschouwd.

3. Ik geef door na te laten

Wie iets wil nalaten aan de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk kan daarvoor een testament laten maken.
Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. De wet houdt daarbij alleen rekening met uw familieleden en past daarvoor standaard verdelingsregels toe. Een testament is dus noodzakelijk als u iets wilt nalaten aan vrienden, bekenden of aan de Dorpskerk. Ook een combinatie hiervan is mogelijk.

Als u overweegt de Dorpskerk in uw testament op te nemen als erfgenaam of als (mede-)erfgenaam, is het belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te gebruiken:  Protestantse Gemeente Capelle, Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk.

Het opmaken van een testament moet bij een notaris gebeuren.

Betalingen

Voor alle betalingen, behalve voor de collectebonnen, geldt het volgende:

Indien u een betaling wilt doen, een bijdrage of een gift wilt overmaken, gebruik dan onderstaande gegevens:

Bankrekening nr :  NL73 RABO 0373 7173 34

Tenaamstelling   : PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk

 

Collectes in coronatijd

Omdat er nu geen kerkdiensten zijn, kunnen er geen giften binnen komen via de collectes.

Van gemeenteleden krijgen we de vraag op welke manier zij aan de collectes kunnen blijven bijdragen. Wij begrijpen goed dat u op dit moment financieel getroffen kan zijn door de coronacrisis en niet aan een collecte kan geven.

Mocht u in de gelegenheid zijn en willen blijven bijdragen aan de collecten dan kan dat door geld over te maken naar :

Rekeningnummer NL73 RABO 0373 7173 34 t.n.v. PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk.
Wilt u hierbij a.u.b. aangeven:  Welk bedrag voor de diaconie  - en -  Welk bedrag voor de kerk bestemd is?

Diaconie en kerkrentmeesters