CaPassion

Het evenement The Passion kent in ons land inmiddels brede bekendheid. In de lijn van dit evenement zullen er ook dit jaar op Stille Zaterdag 30 maart in Capelle drie wandelingen plaatsvinden waarin een kruis wordt gedragen: de CaPassion.Vanaf drie vertrekpunten wordt...

Paasnachtdienst in de Hoeksteen

Vorig jaar, en eerder in 2019, hebben we deelgenomen aan de gezamenlijke PgC-Paasnachtdienst. We zijn als gemeente opnieuw uitgenodigd om deel te nemen. Dit keer is de gezamenlijke Paasnachtdienst in de Hoeksteen. Het is ook een moment waarin we onze doop gedenken. U...

Opbrengst Avondmaalscollecte

De opbrengst van de Avondmaalscollecte op Goede Vrijdag 29 maart is bestemd voor de stichting Open Doors. Open Doors verspreidt Bijbels en verleent praktische hulp zoals traumazorg en noodhulp. Christenvervolging vindt plaats over de hele wereld. Open Doors steunt...

Paasontbijt

Hierbij willen we iedereen uitnodigen voor het paasontbijt dat op 1e paasdag 31 maart van 8:30 uur tot 9:30 uur gehouden zal worden in het kerkelijk centrum van de Dorpskerk. U kunt zich opgeven bij Barbera de Reuver (bwdereuver@hotmail.com) of Adri van der Linde...

Opbrengst avondmaalscollecte

De opbrengst van de avondmaalscollecte van zondag 4 februari zal worden bestemd voor de Leprastichting. De Leprastichting werkt met ruim 50 jaar ervaring aan een wereld zonder lepra en zonder ernstige lichamelijke en psychische klachten als gevolg van lepra. De...

Vertrouwenspersonen

De kerk een veilige plek voor iedereen!? De kerk behoort een veilige plek te zijn. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend. In de kerk kán er sprake zijn van ongewenst gedrag, in de vorm van: machtsmisbruik, seksueel misbruik (ook in pastorale relaties), fysieke...

Boekencorner

De  Boekencorner is elke eerste  en elke derde zaterdag van de maand open van 13.00 tot 15.00 uur. Wij bieden behalve een uitgebreid assortiment aan boeken ook CD’s, grammofoonplaten en puzzels aan. U bent van harte  welkom. Een kopje koffie staat voor u klaar....

Opbrengst Avondmaalscollecte

De opbrengst van de avondmaalscollecte van zondag 19 november zal worden bestemd voor de Stichting Vluchteling. Na de feitelijke inname van Nagorno-Karabach door Azerbeidzjan zijn Armeense inwoners de grens met Armenië over gevlucht uit angst voor geweld....

Kroonluchters poetsen!

Het is al weer twee jaar geleden dat de kroonluchters compleet gepoetst zijn. Graag nodig ik iedereen uit om weer te komen helpen deze klus te klaren. Op donderdag 16 november starten we met een kleine ploeg met de voorbereidingen. Vrijdag 17 november zullen we met...

Sporttournooi

Op zaterdag 28 oktober a.s.. vindt het sporttournooi van de PgC-kerken plaats. Op onderstaande poster staat meer informatie. Stel snel een team samen en schrijf je in!

Start ‘Follow Me’

Het nieuwe catecheseseizoen voor jongeren van 12-17 jaar starten we op 12 oktober. We beginnen met samen eten om 18:00 uur en om 19:00 uur is er dan bezinning rond een thema en uitwerking in groepen. Daarnaast nodig ik graag de 17/18-plussers uit voor ontmoeting en...

Kerkbalans 2023

De (voorlopige) opbrengst van Kerkbalans is een bedrag van bijna € 123.000. Dat is precies het bedrag dat we begroot hebben. Wij zijn hier dankbaar voor! Zo kunnen we ook we, ook, op deze manier, een gezonde financiële situatie proberen te krijgen en te behouden. We...

Een jaar oorlog

Samen hebben we stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne, die afgelopen week één jaar geleden uitbrak. De vluchtelingen die de Dorpskerk vanaf medio 2022 opvangt hebben in de ochtenddienst van afgelopen zondag een aantal kaarsen aangestoken om op die manier hun wens op...

EHBO

Het EHBO-team heeft op 6 februari 2023 weer de jaarlijkse training genoten. We hebben nieuwe richtlijnen besproken en er is met een nieuw evacuatie-systeem geoefend dat ook aangeschaft is. We hebben ook e.e.a. geëvalueerd. In het kader hiervan willen we het volgende...

Belijdeniscatechese

Wanneer er nog iemand is die aan wil schuiven bij een gesprekskring om samen over de inhoud van het geloof na te denken is zeer welkom. De kring is bedoeld voor hen die het ja-woord van de doop na willen zeggen. Maar ook als je misschien (voorlopig) nog geen...

Voedselkast

Deze week is de voedselkast bij de Dorpskerk geplaatst. Dit is een actie van de gemeente samen met de Capelse kerken. De voedselkast wordt gevuld met houdbare levensmiddelen (blikken, potjes en pakken) en eventueel verzorgingsproducten. De diaconie zorgt voor de...

Voortgang Missie & Visieplan

Op de gemeenteavond van 7 november jl. hebben we als werkgroep, bestaande uit Ellen van Ouwerkerk, Helga Euwema, René van Kralingen en Bert Plomp, aan u de Missie & Visie van de Dorpskerk voor de komende 5 jaren gepresenteerd. Het plan kunt u hier lezen. Op...

Agenda ‘Aan tafel’

WAT WANNEER WAAR Jamsessie 2 oktober van 14.00 – 16.00 uur Kerk Jamsessie De geplande jamsessie van 18 december wordt doorgeschoven naar begin februari. Kerk Eethuiskringen 3 oktober 18.30-20.30 Kerkelijk Centrum Eethuiskringen Week van 2 november Thuis Eethuiskringen...