Kerkbalans 2023

De (voorlopige) opbrengst van Kerkbalans is een bedrag van bijna € 123.000. Dat is precies het bedrag dat we begroot hebben. Wij zijn hier dankbaar voor! Zo kunnen we ook we, ook, op deze manier, een gezonde financiële situatie proberen te krijgen en te behouden. We...

Een jaar oorlog

Samen hebben we stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne, die afgelopen week één jaar geleden uitbrak. De vluchtelingen die de Dorpskerk vanaf medio 2022 opvangt hebben in de ochtenddienst van afgelopen zondag een aantal kaarsen aangestoken om op die manier hun wens op...

EHBO

Het EHBO-team heeft op 6 februari 2023 weer de jaarlijkse training genoten. We hebben nieuwe richtlijnen besproken en er is met een nieuw evacuatie-systeem geoefend dat ook aangeschaft is. We hebben ook e.e.a. geëvalueerd. In het kader hiervan willen we het volgende...

Belijdeniscatechese

Wanneer er nog iemand is die aan wil schuiven bij een gesprekskring om samen over de inhoud van het geloof na te denken is zeer welkom. De kring is bedoeld voor hen die het ja-woord van de doop na willen zeggen. Maar ook als je misschien (voorlopig) nog geen...

Voedselkast

Deze week is de voedselkast bij de Dorpskerk geplaatst. Dit is een actie van de gemeente samen met de Capelse kerken. De voedselkast wordt gevuld met houdbare levensmiddelen (blikken, potjes en pakken) en eventueel verzorgingsproducten. De diaconie zorgt voor de...

Voortgang Missie & Visieplan

Op de gemeenteavond van 7 november jl. hebben we als werkgroep, bestaande uit Ellen van Ouwerkerk, Helga Euwema, René van Kralingen en Bert Plomp, aan u de Missie & Visie van de Dorpskerk voor de komende 5 jaren gepresenteerd. Het plan kunt u hier lezen. Op...

Agenda ‘Aan tafel’

WAT WANNEER WAAR Jamsessie 2 oktober van 14.00 – 16.00 uur Kerk Jamsessie De geplande jamsessie van 18 december wordt doorgeschoven naar begin februari. Kerk Eethuiskringen 3 oktober 18.30-20.30 Kerkelijk Centrum Eethuiskringen Week van 2 november Thuis Eethuiskringen...