Voortgang Missie & Visieplan

27 januari 2023 | Geen categorie

Op de gemeenteavond van 7 november jl. hebben we als werkgroep, bestaande uit Ellen van Ouwerkerk, Helga Euwema, René van Kralingen en Bert Plomp, aan u de Missie & Visie van de Dorpskerk voor de komende 5 jaren gepresenteerd. Het plan kunt u hier lezen. Op woensdag 25 januari, de eerste kerkenraadsvergadering na deze gemeenteavond, zijn de vervolgstappen besproken.
 
Op de gemeenteavond is onder andere toegelicht dat we willen werken met taakgroepen. We hopen dat deelname aan een afgebakende taakgroep in kleiner verband (4-5 personen) gemeenteleden enthousiast maakt om binnen de specifieke taakgroep mee te denken over gemeente-zijn/kerk-zijn, plannen te maken, richting te geven en daarbij de kerkenraad te ondersteunen. We hopen daarbij ook dat dit de betrokkenheid bij de gemeente verder vergroot en dat we samen kunnen groeien in het gemeente-zijn.
 
De zes taakgroepen zijn:

  • Taakgroep VIERING
  • Taakgroep COMMUNICATIE
  • Taakgroep ONTMOETING
  • Taakgroep DIACONAAT
  • Taakgroep RONDOM
  • Taakgroep DORPSKERK

Met het instellen van deze taakgroepen willen we graag voortbouwen op de vele activiteiten die heel wat gemeenteleden al langer of korter in onze gemeente verrichten.

Op de gemeenteavond zijn veel namen aangedragen voor één of meer van de zes taakgroepen. In februari zal een deel van de kerkenraad, samen met de leden van de werkgroep de invulling van de Missie & Visie 2023-2027 verder vormgeven.

Mocht u nog namen van gemeenteleden weten die u geschikt acht om deel te nemen in een van de taakgroepen dan horen wij dit graag. Uiteraard kunt u ook uzelf opgeven. Opgave kan via emailadres: scriba@dorpskerkcapelle.nl.
Wij houden u de komende tijd regelmatig op de hoogte van de voortgang van dit proces.