Voedselkast

27 januari 2023 | Geen categorie

Deze week is de voedselkast bij de Dorpskerk geplaatst. Dit is een actie van de gemeente samen met de Capelse kerken. De voedselkast wordt gevuld met houdbare levensmiddelen (blikken, potjes en pakken) en eventueel verzorgingsproducten. De diaconie zorgt voor de eerste vulling. Iedereen die iets nodig heeft, mag er iets uit pakken.
Aan de gemeenteleden wordt gevraagd om er af en toe iets in achter te laten.
Wat we willen bereiken, is dat niet alleen de mensen de al hulp ontvangen b.v. vanuit de voedselbank, maar ook mensen die daar niet voor in aanmerking komen, maar het wel (financieel) moeilijk hebben, op deze manier een beetje geholpen kunnen worden. Mogelijk vinden we ook wegen om op deze manier met hen in contact te komen.

De diakenen.