Collecterooster

in de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte: Voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming, voor het ondersteunen van mensen in nood, ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente.
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte, voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte:  Eveneens voor de kerkrentmeesters, heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de hervormde gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. Het doel van deze collecten wordt hieronder verder in het kort toegelicht.

Zending: Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen, hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, welke mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

De diaconale collecten voor de maanden oktober, november en december 2019 hebben de volgende bestemming:

6 oktober – Jaffa project
Omdat het deze zondag Israëlzondag is, collecteert de diaconie voor het Jaffa project. Deze stichting die volledig op vrijwilligers steunt werft fondsen voor het Jaffa instituut in Jeruzalem. Dit instituut ondersteunt alleenstaande kinderen, gezinnnen en overlevenden van de Shoah met raad en daad, een luisterend oor, voedselpakketten en nog veel meer. Het uiteindelijke doel is kinderen te laten opgroeien zonder haat en met goede toekomst mogelijkheden in Israël.