Wijkgemeente Dorpskerk

De Hervormde wijkgemeente Dorpskerk maakt deel uit van de Protestantse gemeente Capelle aan den IJssel, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De wijkgemeente wordt gekenmerkt door het confessionele gedachtegoed.

Profiel

De gemeente van de Dorpskerk heeft het goed met elkaar. We willen ook goed zijn voor de directe omgeving. Wie zijn wij, op welke wijze staan wij in de context van de lokale gemeente en hoe zijn we als Dorpskerk een kerk voor de wijk en buurt? Kortom: Wie zijn wij met elkaar en in de buurt? Confessioneel met het geloof in God als het centrum van ons leven, traditioneel, divers van achtergrond, gastvrij met oog voor elkaar.

Confessioneel – divers

Het confessionele uit zich in de wijze waarop we het Woord van God/Jezus centraal laten staan, waarbij het prettig wordt gevonden om lessen te leren en mee te nemen in de nieuwe week. Het geloof moet kunnen landen in de praktijk van alle dag. De diversiteit geeft dat er ook andere schakeringen – zoals evangelische – in de gemeente aanwezig zijn, wat in onze gemeente als een verrijking wordt ervaren. Kern is dat de gemeente getuige wil zijn van Jezus Christus, de opgestane Zoon van God. De Dorpskerk is toegankelijk met een open mind naar de omgeving.

Veel gemeenteleden zijn afkomstig uit andere gemeenten in de omgeving. De Dorpskerk houdt onder andere rekening met gewoonten die veranderen in de loop der tijd. Hierdoor voelen mensen zich welkom.

Wie is de Buurt?

90% van de inwoners is verbonden met Rotterdam. Drie op de 100 inwoners zijn oorspronkelijk Capellenaar.
Kenmerkend is dat men rust in Capelle en werkt buiten de grenzen van de gemeente. De buurt rondom de Dorpskerk is zeer divers: ouderen, lagere en hoge sociale klasse en vele nationaliteiten. Er zijn in Capelle vele kerken van verschillende denominaties / en andere religies.

Wie zijn wij in de buurt?

De Dorpskerk is een Monumentale kerk en een ‘heilige’ ruimte op bijzondere locatie.
De gemeente kent een groot aantal jongeren. Het profiel van de hervormde wijkgemeente wordt gekenmerkt door gastvrijheid en diversiteit. De gemeente organiseert jaarlijks traditionele activiteiten die ook bekend zijn in de buurt  zoals: open monumentendag, bazaar, rommel- en kunstmarkt en oliebollen bakken. We streven ernaar om deel te nemen in bestaande wijkoverlegplatforms voor inwoners, zoals WOP Middelwatering.

Onze aandachtspunten:

 • Kerk en monument: religie en materie;
 • Boeien en binden van jongeren in de gemeente door open te staan voor nieuwe mogelijkheden en dit toe te passen (bijvoorbeeld opwekkingsliederen zingen);
 • Respect voor ouderen in de gemeente in hun (meer traditionele) visie op geloof;
 • De predikant verbindt bestaande tradities en nieuwe mogelijkheden, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de
  kracht in de gemeente;
 • De Dorpskerk wil vasthouden aan haar kernwaarden, mee gaan in de tijd en wil daarbij ook open blijven staan voor
  andere waarden.

Wat zijn onze kenmerken?

 • De Dorpskerk is een vriendelijke dorpsgemeente met traditionele trekken. De hervormde wijkgemeente maakt – als een van de zes wijken – onderdeel uit van de Protestantse gemeente Capelle aan den IJssel.
 • Er is een Algemene kerkenraad met overkoepelende bevoegdheden en ook op het niveau van de predikanten is er regelmatig overleg.
 • Wat is onze kleur/ligging? De Dorpskerk is confessioneel met een evangelische onderstroom o.a. vanwege een grote groep tieners. Ook een meer piëtistische onderstroom is aanwezig. We hebben als gemeente een sterk verschillende afkomst, maar vinden elkaar in het geloof. Dit is bepalend voor onze gemeente en is een leuke uitdaging/ balans waarmee gewerkt wordt.
 • Het is een gemeente met diversiteit, die elkaar zoekt en vindt. In die zin staan we als gemeente niet angstig, maar juist blijmoedig in het geloof en durven we open te staan voor anderen.

Wie zijn onze gemeenteleden?

Betrokken en op elkaar gericht. Er wordt omgezien naar elkaar. Er is een hechte kerngroep met open grenzen. Gemêleerd met ouderen, gezinnen, veel jongere jeugd en een groep jongeren. Er is een toename van jonge gezinnen. Oudere tieners en jongvolwassenen zijn minder betrokken.

De groep ouderen voelt zich bijvoorbeeld prettig bij traditie en traditionele liturgie. Jeugd/jonge gezinnen houden van traditie, maar zien ook graag toegankelijkheid ten aanzien van andere visies zoals o.a. band, zingen uit evangelisch liedboek en opwekking, beamer, jeugddiensten. De gemeenteleden zijn trouw in kerkbezoek met een volle ochtenddienst en een stabiele avonddienst. Er zijn diverse wensen vanuit de verschillende groepen, niet altijd wordt aan ieders wens voldaan. Er is een balans gevonden in bijvoorbeeld de diversiteit van de invulling van de ochtend- en avonddiensten.

Er zijn speciale jeugddiensten en gezinsdiensten. De avonddiensten hebben als kenmerk dat er de predikant dieper op het Woord van God ingaat. Door de diversiteit van de gemeente is er behoeft aan wisselende preken. De één heeft voornamelijk behoefte aan levenslessen, een ander wordt graag uitgedaagd kritisch te kijken naar het eigen leven. Breed gedragen is het plaatsen van maatschappelijke uitdagingen en problemen in een Bijbelse context.

Accenten.

De gemeente bestaat uit een voornamelijk blanke populatie, met een diverse samenstelling en vanuit alle lagen van de bevolking. De middengroep is dominant. De Dorpskerk is een monumentale kerk en heeft een bijzondere ligging in de geografische gemeente. Daar wordt cultuur historisch – bijvoorbeeld bij Open monumentendag – zeker gebruik van gemaakt. De Dorpskerk heeft de wens om meer kerk in de wijk te zijn.