Laatste zondag kerkelijk jaar: Gedenken

Op zondag 25 november gedenken wij gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. De namen worden genoemd en voor iedere naam wordt er door de kinderen een lichtje ontstoken.

We mogen immers weten dat Jezus Christus het Licht der wereld is. Hij overwon de dood. En Hij heeft gezegd: ‘Ik ben de Opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft!’ (Joh. 11:25)

In deze dienst van bezinning en het stilstaan bij de lege plaatsen in ons midden schuilen we samen bij God en zingen we van troost en verwachting die God ons door Zijn Woord en Geest wil geven. We lezen uit Genesis 23 waar Abraham zijn vrouw Sara moet begraven. In Hebreeën 11: 13-16 lezen we ook de woorden dat ze pelgrim waren, op weg naar een hemels vaderland, naar de stad die God voor hen heeft gereedgemaakt. En zo zijn ook wij op weg, levend uit de belofte van God dat Zijn Koninkrijk komt!

Samen met ouderenpastor Annemieke Bomhof hoop ik voor te gaan en de jongeren zingen ook een paar liederen. (‘Verberg mij nu’ en ‘Nog één rivier’) Hieronder geef ik nog graag het volgende lied door.

O, God die steeds uw hulp ons bood,
kom naar ons toe in onze nood,
vertroost ons in ons groot verdriet,
nu wie ons lief was, ons verliet.
O, Herder, die uw schapen leidt,
verlicht dit dal van donkerheid.

O, Heer, wij voelen ons alleen,
wij zien een graf, een zware steen.
Kom, droog de tranen, stil de smart
en laat ons schuilen aan uw hart.
O, Vader, wees met ons begaan,
wij roepen U in Christus aan.

O, Levensvorst, uw macht is groot,
U overwon het graf, de dood.
U, die de dood bent doorgegaan,
U geeft ons hoop in ons bestaan.
Het donker wijkt, de morgen gloort:
de dood heeft niet het laatste woord.

O, Goede Herder, U haalt thuis
een schaap, hoe ver gedwaald van huis,
dat U in liefde hebt gezocht,
en met uw bloed hebt vrijgekocht.
Wie deze liefde heeft gesmaakt,
weet, dat de dood geen scheiding maakt.

Uit aller mond 277 (melodie Gezang 467)

Ds. C. (Nees) Cluistra