Samenzijn

Binnen de Dorpskerk worden tal van activiteiten georganiseerd, met als doel om de saamhorigheid te bevorderen en ons geloof meer inhoud te geven.

Hieronder een overzicht, klik op de kop van verschillende tab bladen voor meer informatie.

(Klik op de naamkoppen voor meer informatie)

Zangkoor

Christelijk Gemengd Koor “Capelle”

Het koor repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het koor van de Dorpskerk, bereikbaar via de ingang
van het kerkelijk centrum. Dirigent is de heer A. de Joode. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij de secretaris
van het koor: secretaris@cgkcapelle.nl.

Meer informatie via de website www.cgkcapelle.nl

Koffiedrinken na diensten

Tweewekelijks is er koffiedrinken na de ochtenddienst en bij bijzondere gelegenheden (zoals bijvoorbeeld opening en sluiting van het kerkelijk seizoen).

 

Bloemenfonds

 

Uit het bloemenfonds worden de bloemen betaald die elke zondag na afloop van de morgendienst naar een lid van de gemeente worden gebracht. Vaak gaat het daarbij om gemeenteleden die ziek of langdurig aan huis gebonden zijn en ter bemoediging een bloemengroet van de gemeente ontvangen.

De wijkpredikant ds. C. Cluistra geeft elke week aan wie er voor de bloemengroet in aanmerking komt. Mocht u  behoefte hebben om iemand uit de kerkelijke gemeente de bloemen te sturen dan kunt u contact opnemen met:

Ds. C. (Nees) Cluistra
T 010 2543499.

Een financiële bijdrage aan het fonds wordt zeer op prijs gesteld en kunt u storten op NL73 RABO 0373 7173 34 t.n.v. PGC Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk. onder vermelding van “Bloemenfonds”.