Samenzijn

Binnen de Dorpskerk worden tal van activiteiten georganiseerd, met als doel om de saamhorigheid te bevorderen en ons geloof meer inhoud te geven.

Hieronder een overzicht, klik op de kop van verschillende tab bladen voor meer informatie.

(Klik op de naamkoppen voor meer informatie)

Op 7 april 2018 vond de Dorpskerk Bazaar weer plaats.

Wat was de Capelse Dorpskerk Bazaar weer een feest om mee te maken!

We kunnen terugkijken op een fantastische dag! Er is ongelooflijk hard gewerkt om de recordopbrengst mogelijk te maken. Dank aan iedereen die heeft geholpen en nog meer dank aan alle bezoekers die de bazaar tot een geweldige dag maakten. Geniet nog even na met de foto’s en graag tot volgend jaar!

Klik HIER voor het fotoalbum

De Bazaarcommissie

 

 

Klik HIER voor het fotoalbum 2019

De Bazaarcommissie

In 2020 zal de bazaar op 19 september plaatsvinden.

Naast de retro spullen, kleding en boeken, die om en in de kerk worden verkocht, is er kans op mooie prijzen tijdens het Rad van Avontuur. Vanzelfsprekend wordt ook aan de inwendige mens gedacht op het horeca plein, waar ook het rad draait.
Heeft u spullen, die er nog netjes uitzien, tweedehands kleding, boeken, speelgoed, gereedschap en/of curiosa, deze zijn van harte welkom. Ook nieuwe spullen, relatie geschenken en cadeaus waar u niets mee doet kunnen wij goed gebruiken.

Op de volgende zaterdagen bestaat is er gelegenheid om spullen in te leveren, tussen 11.00 uur en 13.00 uur, in de schuur achter de Dorpskerk:

5 september 2020
12 september 2020

Naast de Dorpskerk als ‘goed’ doel wordt er ook elk jaar een Capels Goed doel gesteund. Deze is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar zodra deze bekend is, zal deze hier gemeld worden.

We zijn druk in voorbereiding op deze lustrum versie en als u hiervoor ideeën heeft of iets wil doen voor of in de commissie mailt u ons dan!

De Bazaarcommissie, 18-3-2020

Voor info over de Bazaarcommissie, klik HIER.

 

Zingen na de dienst

Een aantal keer per jaar is er na de avonddienst een informeel zanguurtje waarbij wordt gezongen uit Evangelische liedbundel en liedboek. Dit duurt van 20.30 tot 21.30 uur.

Meer informatie:

Marcel & Elly Terlouw, 010-4502816 of 06-24219185

Zangkoor

Christelijk Gemengd Koor “Capelle”

Het koor repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het koor van de Dorpskerk, bereikbaar via de ingang
van het kerkelijk centrum. Dirigent is de heer A. de Joode. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij de secretaris
van het koor:

Email: secretaris@cgkcapelle.nl.
Meer informatie via de website www.cgkcapelle.nl

Koffiedrinken na diensten

Iedere 1e zondag van de maand is er koffiedrinken na de ochtenddienst en bij bijzondere gelegenheden zoals ambtsdragers bevestiging, opening/sluiting van het seizoen etc.

 

Hervormde Vrouwen Dienst

De HVD is een bestuur van 5 leden, die zich hoofdzakelijk bezighouden met het organiseren van activiteiten voor de ouderen van de Dorpskerk.

Hiervan zijn de belangrijkste:

  • in september een uitstapje vanwege de opening winterwerk en
  • in december een kerstviering met aansluitend een maaltijd

Aan beide activiteiten kunnen ouderen van buiten de Dorpskerk ook deelnemen.

Verder is het bestuur verantwoordelijk voor het financiële gedeelte van het bloemenfonds en het verjaringsfonds, tevens voor een nuttige besteding van de opbrengst van de laatste.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met één van de hieronder genoemde bestuursleden.

Voorzitter:              vacant
Secretaris:              Karin de Koning  tel. 0104583367
Penningmeester:  Karin Visser         tel. 0651756609      Email: kvisser59@gmail.com
Ria de Wit                                             tel. 0640920438
Nel Boelhouwer                                  tel. 0636 59 00 44

HVD, 21-01-2019

Bloemenfonds

Het bloemenfonds is een onderdeel van de verantwoordelijkheid van de Hervormde Vrouwendienst.

Uit dit fonds worden de bloemen betaald die elke zondag na afloop van de morgendienst naar een lid van de gemeente worden gebracht. Vaak gaat het daarbij om gemeenteleden die ziek of langdurig aan huis gebonden zijn en ter bemoediging een bloemengroet van de gemeente ontvangen.

De wijkpredikant ds. C. Cluistra geeft elke week aan, wie er voor de bloemengroet in aanmerking komt. Mocht u  behoefte hebben om iemand uit de kerkelijke gemeente de bloemen te sturen dan kunt u contact opnemen met:

Ds. C. (Nees) Cluistra
Tel. 0102543499.

Een financiële bijdrage aan het fonds wordt zeer op prijs gesteld en kunt u storten op:

ING Rekening nr: NL48INGB0002395250
T.n.v. Hervormde Vrouwendienst-Dorpskerk Capelle a/d IJssel

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met:         

vacant