Najaarsactie 2021: helpt u mee?

Op de startzondag spraken we over bouwen aan de toekomst. Als we om ons heen kijken, dan is er reden tot zorg. Er is geld nodig om te blijven bouwen. Wij rekenen op uw steun met de najaarsactie 2021. Lees snel verder. Op de startzondag spraken we over de toekomst. Als...

Open kerk 40-dagentijd

Door alle coronamaatregelen kunnen we niet samenkomen. ‘Individueel’ even de kerk binnenlopen kan gelukkig wel. Elke woensdagmiddag van 13-14 uur en ook op zaterdag van 13-15 uur is de Dorpskerk open. Welkom! In deze weken voor Pasen staan we stil bij het kruis en de...

Samen Dorpskerk van start

Vandaag is de nieuwe webpagina: Samen Dorpskerk gestart. De pagina is te vinden, rechts boven in het menu of u klikt op deze link. Hier kunt u de informatie lezen over de activiteiten rondom het jaarthema ‘Het goede leven’. We beginnen met het prachtige...

Humanitaire reis Wit-Rusland verplaatst

Als Stichting willen we u allereerst heel hartelijk danken dat u ondanks dat wij in april de humanitaire reis naar Wit-Rusland hebben moeten annuleren, u ons niet heeft vergeten en uw donaties voor een groot deel gewoon zijn doorgegaan. Opnieuw hebben we moeten...

Uitzendingen Dorpskerk YouTube: Oeps.. zwart scherm..!

Sinds een aantal weken zijn we vanuit de Dorpskerk op afstand met elkaar verbonden via een livestream op YouTube. Zoals u / jij gemerkt hebt, ging de livestream de afgelopen 2 zondagen niet helemaal zoals dat zou moeten. Op zondag 7 juni was er op sommige momenten het...

Jeugddienst zondagmorgen  21 juni 2020, aanvang 10.00 uur

Dit seizoen staan de jeugddiensten in het teken van durven. We hadden al de thema’s ‘Durf te vragen’, ‘Durf te twijfelen’, ‘Durf te kiezen’ en ‘Durf te leven’. Natuurlijk kregen wij als jeugddienstcommissie ook te maken met de gevolgen van Corona en moesten we deze...

De Vlucht van de Pinksterduiven – Pinksterpreek-bingo!

Pinksterzondag 31 mei 10:00 uur zien we de vlucht pinksterduiven en spelen we Pinkster-preekbingo. We zijn blij met alle duiven die zijn ingeleverd. Het is prachtig om de mooie boodschappen te lezen die zijn geschreven. Bent u of jij benieuwd naar de vlucht duiven,...

Houd moed, heb lief (4)

Ben ik welkom?

Dat is een vraag die je misschien wel regelmatig bezighoudt. Vanwege de gevaren voor het coronavirus kunnen we niet meer zomaar bij elkaar op bezoek. Lastig genoeg. Gelukkig zijn er technische mogelijkheden om contacten te onderhouden, maar je mist toch de gezelligheid en nabijheid van het bij elkaar op de koffie zijn.

Houd moed, heb lief (3)

In de file met je afval

Regelmatig maak ik een wandeling langs de IJssel. Wanneer ik de Gemeentewerf passeer zie ik al weken lang telkens een file. Dat zette me tot nadenken. Wat is er aan de hand?

Pinksterduiven

Kom in beweging en maak een Pinksterduif van papier, stof of eigen creatieve invulling! Schrijf op de duif wat Pinksteren voor je betekent, een Bijbeltekst, lied of Pinkstergroet. De prachtige Pinksterduiven krijgen een centrale plek in de Pinksterdienst. Bekijk HIER...

Houd moed, heb lief (2)

De zon gaat op.. Het is wonderlijk hoeveel uren de zon schijnt in deze zorgelijke coronatijd. Terwijl er onzekerheid en angst onder de mensen heerst is de natuur vrolijker en blijer dan ooit. Alles groen en de vogels zingen enthousiast hun lied. In april was het...

Houd moed, heb lief (1)

Wat zouden we graag… en vul dan zelf maar in. Ieder zal zijn of haar lijstje ondertussen wel hebben klaarliggen. Je ontdekt dan ook wat je echt belangrijk vindt. Bij velen is dat toch vooral het ‘gewoon’ weer eens bij elkaar kunnen zijn. Dat is iets wat bij ons...

Van de Diaconie en de Kerkrentmeesters

Omdat er nu geen kerkdiensten zijn, kunnen er geen giften binnen komen via de collectes. Van gemeenteleden krijgen we de vraag op welke manier zij aan de collectes kunnen blijven bijdragen. Wij begrijpen goed dat u op dit moment financieel getroffen kan zijn door de...

Abonneren Dorpskerk Nieuws

De laatste tijd verschijnt het kerkblad KerkNieuws om de drie of vier weken en kan daarom niet altijd actuele informatie bevatten. Vandaar dat er voorlopig wekelijks een Dorpskerk Nieuwsbrief verschijnt. Deze wordt uitgereikt voorafgaande aan de kerkdiensten maar ook...

Pinksterkamp 2020 afgezegd

Helaas moeten ook wij door het coronavirus en de genomen maatregelen t/m 1 juni ons jaarlijkse Pinksterkamp naar kampeerboederij “de Houtkamp” afzeggen. Vol enthousiasme begonnen wij aan de voorbereidingen en de kinderen meldde zich aan. Maar helaas voor...

Zondag 22 maart 2020 – 10:00 uur : Kerkradio / Internet dienst

Omdat we de komende zondagen geen samenkomsten kunnen houden verzorgen we via Kerkradio en  www.kerkdienstgemist.nl / Dorpskerk elke zondag om 10:00 uur een uitzending. Het wordt geen ‘echte kerkdienst’ maar een meditatief moment met een overdenking over Psalm 31 :...

Volg Live de Dag van Nationaal Gebed.

ChristenUnie, Evangelische Omroep (EO), Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland organiseren een Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed...

Capelse Dorpskerk Bazaar verplaatst naar september!

Begrijpelijkerwijs heeft ook de bazaarcommissie moeten besluiten om de Capelse Dorpskerk Bazaar op 4 april 2020 af te gelasten. Natuurlijk vinden we dat erg jammer, maar de gezondheid van medewerkers en bezoekers is belangrijker. Gelukkig kunnen we u wel al melden dat...

Zondag Avond Zang 22 maart en 12 april

De zangavond van 22 maart is ivm het Coronavirus helaas geannuleerd. Over de avond van 12 april volgt nadere informatie. Samen de mooiste liederen uit de bundel van Johannes de Heer zingen in onze sfeervolle Dorpskerk! Ook u en jij op 22 maart 2020 om 19.00 uur van...

Gemeenteavond 25 maart geannuleerd.

De gemeenteavond van 25 maart is ivm Coronavirus helaas geannuleerd. Omdat we op 25 maart nog niet samen kunnen komen zal er nagedacht worden over een latere datum.

Tsjerkind transport april 2020 geannuleerd

Geachte Donateurs, Zoals u weet gaan wij tweemaal per jaar met een transport met humanitaire goederen naar Wit-Rusland(Belarus). Ook dit jaar hebben we weer een transport georganiseerd en wel van maandag 6 april t/m vrijdag 17 april 2020. Alle benodigde papieren en...

Actie Kerkbalans

Heeft u nog geen toezeggingsformulier ingeleverd? En bent u wel van plan geld over te maken voor de Actie Kerkbalans? Geeft u ons dan toch graag door wat u van plan bent over te maken. U kunt het doorgeven bij een van de kerkrentmeesters of mailen naar :...

Viering in de stijl van Taizé 16 februari

Op zondag 16 februari 2020 is er een Taizé-viering in de Pauluskerk, Merellaan 352, aanvang 19.00 u. Het thema is: Kies (voor een zuiver leven)’.   Van harte welkom, allen, jong en ou(der). We kunnen meezingen, musiceren, luisteren, bidden en ons bezinnen. Je...

Uit de Kerkenraad: Bevestigingsdienst 1 maart

Zondagmorgen 1 maart zal mw. K.E. (Cora) Heine worden bevestigd in het ambt van diaken. De volgende ambtsdragers zullen worden herbevestigd: Ouderling mw. A. van der Maarel-Heikoop Jeugdouderling dhr. R. den Uijl Ouderling-kerkrentmeester dhr. M.J. van de Watering...

Nadenker

Pas schoot me in gedachten de zin: ‘Zolang God kinderen in ons midden zendt, heeft Hij zich nog niet van ons afgewend.’ Dat is een zin uit een gedicht wat Muus Jacobse schreef. Je proeft daarin de verwondering over het pure van een pasgeboren kind in een hectische...

Rond de diensten maart

Voor een overzicht van de komende kerkdiensten zie het rooster. Graag licht ik er een paar bijzondere diensten uit; 1 maart Bevestiging ambtsdragers Op de eerste zondag in de zgn. 40-dagentijd zullen er ook enkele ambtsdragers (her-) bevestigd worden en anderen...

Stichting Tsjerkind – NOODOPROEP

Na onze afgelopen reis naar Wit-Rusland van oktober 2019, hebben wij geen opslagruimte meer voor onze goederen. Daarom plaatsen wij deze Noodoproep: Kunt u ons helpen aan opslagruimte? Ongeveer 40 m2 ? Met een stuk grond waar wij twee containers op kunnen zetten zijn...

Jeugddienst zondagmorgen 26 januari

Na de eerdere jeugddiensten van dit seizoen met de thema’s ‘Durf te vragen’ en ‘Durf te twijfelen’ gaan we in 2020 in dezelfde lijn verder met het thema ‘Durf te kiezen’. Voorganger is Ds G. van Manen van de wijkgemeente Schenkel, Capelle aan den IJssel. Durven heeft...

Van de ouderenpastor

Dorpsmaaltijd(en) Groep 1 wordt van harte uitgenodigd voor de maaltijd op 10 januari van het nieuwe jaar. Groep 2 is op 7 februari van harte welkom. U wordt als gebruikelijk van tevoren gebeld door uw contactpersoon. Thema is deze maanden: Zuid Afrika. We mogen samen...

Rond de diensten december

Rond de diensten In dit kerkblad worden veel kerkdiensten aangekondigd. Je kunt dus vaak in de Dorpskerk terecht. Laat ieder zich dan ook welkom weten. Voor het totaaloverzicht zie het rooster op de Dorpskerk Website. Een aantal diensten licht ik er hieronder even...

Dorpskerk 2025

In het plan Dorpskerk 2025 heeft de werkgroep Kerkdienst & Liturgie een aantal actiepunten bedacht die met ingang van 2020 uitgevoerd gaan worden: 1)Tijdens de ochtenddienst is er een zogenoemd ‘gemeentemoment’ waarin u als gemeentelid iets kunt delen. Er zijn al...

Van de Kerkrentmeesters : Najaarsactie

Op dit moment loopt de Najaarsactie. Tot en met november is er € 3.105 opgehaald. Dit is net wat minder dan vorig jaar. Helpt u mee om in december de totale opbrengst van vorig jaar (€ 5.600) te overtreffen? Kerkrentmeesters Dorpskerk

Van de Kerkenraad: Benoeming aanvaard

We zijn dankbaar te kunnen melden dat Cora Heine, Sint Laurensbaai 49, haar verkiezing tot diaken heeft aanvaard. De bevestiging zal in februari plaatsvinden. We bidden haar Gods zegen toe.

Rond de diensten

Een nieuw kerkelijk jaar begint er op 1 december met de periode van advent. Op 8 en 15 december gaat het in de morgendiensten over teksten van de profeet Jesaja. Het thema op 8 december is ‘Jij wordt gedragen’ n.a.v. Jesaja 46: 1-4 en op 15 december lezen we Jesaja 49: 14-16 met als thema: ‘Jij wordt niet vergeten’. God laat dat zien omdat Hij niet loslaat wat zijn hand begon. Het is advent: De Koning komt!

Uit de Kerkenraad

Per 1 januari a.s. zijn de volgende ambtsdragers aftredend en herkiesbaar: Ouderling Plonie van der Maarel- Heijkoop Jeugdouderling Rob den Uijl Ouderling-kerkrentmeester Martin van de Watering Diaken Peter Klop De volgende ambtsdragers zijn aftredend en niet...

PKN Adventskalender 2019

Op zondag 1 december begint Advent. Leef toe naar Kerst, het feest van licht. Bestel onze gratis adventskalender. Geef licht! Dat is het thema van de adventskalender 2019. Advent betekent ´komst´. We kijken uit naar de komst van Jezus, het licht van de wereld. De...

Spullen inleveren voor Dorpskerk bazaar 2020      

De 40e dorpskerkbazaar  zal plaatsvinden op 4 april 2020. Om deze dag tot een succes te maken hebben we hulp nodig van zoveel mogelijk gemeenteleden. Heeft u spullen, die er uiteraard nog netjes uitzien, dan kunnen we die goed gebruiken voor de Bazaar. Tweedehands...

Mededeling Avonddiensten Dorpskerk

Al geruime tijd zijn er binnen de kerkenraad zorgen over de opkomst tijdens de avonddiensten. Om dit beter te kunnen duiden en te delen met de gemeente is hiervoor in het voorjaar een enquête uitgezet. De uitkomsten van deze enquête zijn toegelicht op de...

Jeugddienst zondagmorgen 17 november

De eerste jeugddienst van dit seizoen had als thema ‘Durf te vragen’. In de volgende jeugddienst op 17 november gaan we in dezelfde lijn verder met het thema ‘Durf te twijfelen’. Durf heeft met moed te maken en dit hele seizoen willen we daar verschillende aspecten...

Bericht van de Diaconie

Het College van Diakenen kan u meedelen dat vanuit het Rampenfonds een bedrag van € 1.500,00 is overgemaakt naar de Rode Kruisvestiging op Ambon. Gezien recente aardbevingen veel menselijk leed hebben veroorzaakt en is er veel materiële schade ontstaan.

Stichting Tsjerkind weer naar Belarus

Alle voorbereidingen voor weer een transport met hulpgoederen naar Belarus zijn gereed en hopen maandag 7 oktober een transport naar Wit-Rusland te kunnen gaan maken en hopen dan op vrijdag 18 oktober weer terug te komen. Wij kunnen er niet om heen om de armste die...

Uitnodiging Jeugd/Jongeren

Graag nodigen wij jou uit om ook in het nieuwe seizoen mee te doen aan de activiteiten binnen de Dorpskerk. Voor Iedereen is er wel wat, van kindernevendienst tot follow me/eethuiscatechese, Bolder of de Soos!!! Kijk maar eens op de kalender (link) om om te zien  op...

Wijkredactie KerkNieuws

Na enkele jaren zich volledig ingezet te hebben als wijkredacteur heeft Marian Nijbakker aangegeven deze taak te willen neerleggen. Wij bedanken Marian hartelijk voor het vele werk dat zij met zorgvuldigheid heeft gedaan. We zijn ook dankbaar dat twee gemeenteleden...

Start nieuwe seizoen diensten en activiteiten

Zoals al verschillende keren aangekondigd is er op 21 en 22 september het startweekend. Naast de verschillende activiteiten is er de kerkdienst waarin we bidden of God ons dit seizoen wil zegenen en ons aan wil spreken vanuit zijn Woord!

Het thema is dan ook: ‘Een goed verhaal’. We lezen het prachtige verhaal van de redding van Daniël uit de leeuwenkuil. Het is een gezinsdienst en verschillende gemeenteleden werken mee, waaronder de jeugdband. We hopen op een goede dienst met elkaar tot eer van Hem die ook onze God en Redder is. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. Koffie / High Tea worden georganiseerd.

Jeugddienst zondagavond 6 oktober

Op zondagavond 6 oktober is de eerste jeugddienst van het winterseizoen. Voorganger is ds. B. Dijkstra Geuze uit Rotterdam. De dienst begint om 19.00. Het thema is “Durven vragen”. Welk bijbelgedeelte zal ds. Bram Dijkstra bij dit thema gebruiken? En hoe gaat hij dit...

Uitnodiging Startweekend “Een Goed Verhaal”

In het weekend van 21/22 september is er weer de start van een seizoen met allerlei mogelijkheden om samen te vieren, te leren, te delen en met elkaar samen christen te zijn. Catechese, gesprekskringen en andere ontmoetingen gaan in de loop van september weer beginnen.

Graag nodigen we u uit voor het startweekend van onze Dorpskerk. Bij alle activiteiten zijn gemeenteleden en gasten van harte welkom!

8 oktober (Rotterdam): Training kerkrentmeester

Kerkrentmeesters voeren het beheer over de materiële zaken in de kerk en beslissen mee op beleidsniveau. Een mooi ambt om te mogen vervullen! De training Kerkrentmeesters helpt u om nog meer van waarde te zijn voor uw kerkenraad en gemeente. Meer informatie via...

3 oktober (Gouda): Training jaargesprekken

Kerkenraden zijn samen met predikanten en kerkelijk werkers verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente. Kerkordelijk is er een verplichting om jaargesprekken te voeren om gezamenlijk terug te kijken en plannen te maken voor het nieuwe jaar. De ervaring...

Start nieuwe seizoen 2019/2020

Binnenkort is het weer zover. Een gezellige avond voor de jeugd en vrienden om samen met elkaar een leuke avond te hebben. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd.
Reserveer alvast in de agenda: 21 september vanaf 17.00 uur.

Gift van de Dorpskerk

Afgelopen donderdag heeft Valérie van Oosten met haar vader Gerrit, namens de bazaarcommissie een cheque overhandigd aan de Stichting Pallietter. Tijdens onze afgelopen bazaar is hiervoor een heel mooi bedrag opgehaald!

Nacht zonder Dak

Van 6 op 7 juli hebben een groep jongeren in kartonnen dozen geslapen bij de kerk. Een Tear-medewerker kwam langs om te vertellen over kinderen en jongeren die geen dak boven hun hoofd hebben. Ook een journalist van het AD interviewde een paar jongeren en er kwam een...

Bericht voor de ouderen – Uitstapje 21 september

Voor zaterdag 21 september a.s. hebben wij vanwege Opening winterwerk een uitstapje voor u georganiseerd. Hieronder en ook in  Kerknieuws nr. 14 na de vakantie, geven wij u alle informatie die nodig is om u aan te melden. Het belooft een mooi en interessant uitstapje...

Rond de diensten

Ook in de zomertijd zijn er op zondag twee kerkdiensten. Weet u/je welkom!! Regelmatig is er een gastvoorganger (zie rooster). In de morgendiensten waarin ik de komende tijd voorga wil ik graag het boek Daniël lezen. Daar ben ik op 14 juli mee begonnen. In onze bijbel...

Wijziging koffiedrinken

In de maand september zijn de data van het koffiedrinken na de dienst gewijzigd. I.p.v. de 1e en 3e zondag is het koffiedrinken gewijzigd naar de 2e en 4e zondag, nl. 8 september (doopdienst) en 22 september (startzondag). Adri van der Linde...

Gezellige Seizoen Afsluitingen

Een gezellige drukke dag in het kerkelijk centrum. Op 5 juli jl. werden de maandelijkse Dorpsmaaltijden ook nu weer afgesloten met een gezamenlijke BBQ. (Foto’s geplaatst met toestemming van betrokkenen) Zo’n 85 ouderen alleenstaanden wisten de weg naar de...

Nacht Zonder Dak

Foto’s van de NZD van 6 op 7 juli om te bekijken.   Misschien heeft één van de deelnemers ook nog een sterk verhaal?? Hoe dan ook:  Slapen in een kartonnen doos, naast de kerk, om geld in te zamelen voor jongeren die leven in armoede. Jongeren die voornamelijk...

Nieuw: Collectebonnen nu direct Online te bestellen

Klik op de knop [Collectebonnen bestellen] op de Homepage of ga naar het menu [Contact]>[Collectebonnen bestellen], of gebruik het voetmenu [Collectebonnen] onderaan alle site pagina’s. Na invullen van het bestelformulier ontvangt u direct een email...

Om over na te denken

In deze zomertijd is het voor velen ook vakantietijd. Heerlijk! Geniet ervan! Tijd om wat afstand te nemen. Te bezinnen en uit te rusten. Maar dat is ook best een kunst! Want juist tijdens vakantie kan het ook zijn dat de vermoeidheid er pas echt uitkomt. Of je realiseert je heel sterk dat de tijd vliegt. NB we zijn alweer over de helft van 2019.

Vacatures

In de junivergadering van de kerkenraad hebben we gesproken over het feit dat een aantal kerkenraadsleden in januari 2020 a.s. gaan stoppen met hun werk omdat ze dan niet meer herkiesbaar zijn. Vele jaren hebben ze zich al op deze manier ingezet en geroepen geweten om...

Nieuwe Facebook pagina Dorpskerk

Vanaf vandaag is er een nieuwe Dorpskerk Facebookpagina beschikbaar. Het is een experiment. We zullen proberen deze actueel te houden, zoals de website. Er is ook een besloten groep voor Gemeenteleden om onderling te communiceren.

Geef aan de Solidariteitskas !

Op 16 juni start de geldwervingsactie voor de Solidariteitskas. U ontvangt binnenkort de envelop voor de Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter de Solidariteitskas. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet,...

Nieuw: Abonneren Dorpskerk Nieuws (e-brief)

Onlangs hebben de ingeschreven abonnees weer een e-mail nieuwsbrief van de Dorpskerk ontvangen (Dorpskerk Nieuws). Velen hebben zich de afgelopen jaren hiervoor ingeschreven. De Dorpskerk geeft een beperkt aantal edities van Dorpskerk Nieuws uit, met name rond...

Musica Vocalis concert 21 juni

Het projectkoor “Musica Vocalis” geeft op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni a.s. twee concerten met als thema:
Liederen uit de Duitse Romantiek

Met verdere medewerking van Lilian Farahani (sopraan) en Mark van Nispen (piano, orgel). Voor deze concerten bent u Van Harte Uitgenodigd!

Rommelmarkt Torenhof 6 juli

Op zaterdag 6 juli is er de jaarlijkse Torenhof rommelmarkt. Als Thuis Front Commissie van Gerrit en José Heino huren we daar weer een kraam om de mooie overgebleven spullen van de Dorpskerkbazaar te verkopen. Zo vragen we tevens aandacht voor het werk in Afrika. De...

Weer een Nacht zonder Dak!

Van 6 op 7 juli staat er Nacht  Zonder Dak gepland voor de jeugd (12+) . Kom 1 nacht slapen in een kartonnen doos, naast de kerk, om geld in te zamelen voor jongeren die leven in armoede. Jongeren die voornamelijk op straat moeten leven. De opbrengst gaat voor 100%...

Catechese ‘Follow Me’ : Nieuwe medewerkers nodig

We zijn dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Zie het als een voorrecht! Gezellig mee-eten, luisteren naar de presentatie en daarna tussen 19.30 en 20 uur een klein groepje jongeren wat beter leren kennen en aan de hand van het geleverde materiaal samen aan de slag gaan. Kortom: Heb je hart voor jongeren? Meld je aan!! Praat anders eens met Jan of Ellen waarom ze er zo lang van genoten hebben.

Om over na te denken Pinksteren

Wanneer we over Pinksteren nadenken, gaat het om de uitwerking van het geloof in je leven. Zo ook over de vruchten van de Heilige Geest. Zo las ik onlangs over moeder Theresa. Treffend hoe zij dienstbaar voor de ander is geweest vanuit de omgang met God. Haar motto...

Open Kerk

Ook dit jaar is de kerk weer regelmatig ‘open’ op zaterdagmiddag. Er zijn al enkele middagen achter de rug. Je ziet dan zomaar voorbijgangers even binnenwandelen. Soms omdat ze geïnteresseerd zijn in het gebouw als Rijksmonument, soms ook omdat ze vroeger wel eens eerder in de Dorpskerk kwamen. Dat kan mooie ontmoetingen geven!

Viering Heilig Avondmaal 23 juni

Op zondag 23 juni vieren we het Avondmaal. We lezen zowel in de morgen- als avonddienst uit Efeze 3:14-21. Daar bidt Paulus dat Christus door het geloof in ons hart woont en we door de Geest gesterkt worden! Ook legt Paulus hier de nadruk op het ‘samen’. Samen de liefde van Christus in zijn hoogte en diepte, lengte en breedte leren kennen.

Berichtje over Gerrit en José Heino

Binnenkort zullen José en Gerrit Heino aanwezig zijn in de ochtenddienst in de Dorpskerk. Zij zijn uitgezonden vanuit de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk te Capelle aan den IJssel. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de GZB. Gerrit is in Zuid-Afrika in...

Jeugddienst zondagavond 30 juni

Op zondagavond 30 juni is al weer de laatste jeugddienst van dit seizoen. Voorganger is ds. N. van Voornveld uit Capelle aan den IJssel. De dienst begint om 19.00. Het thema is “Maskers af”. Bij dit thema gaat het om over wie we echt zijn en hoe we ons vaak voor doen....

Van de ouderenpastor

Pinksterfeest

De Trooster komt, die Christus zenden zal, en die nooit van ons wijkt . De Trooster komt, de ure is er al, dat Hij het vuur ontsteekt: de Vader zendt Hem uit den hoge, Hij toont zijn hulp en mededogen. De Trooster komt!

Pinksteren

In de morgendienst van 9 juni komt Handelingen 2 aan de orde waar we lezen over tekenen van wind en vuur. Over ‘vuur’ zullen we in het bijzonder nadenken.

Pinksterconcert Cees van der Slik

Op D.V. Maandag 10 Juni a.s., Tweede Pinksterdag, wordt er in de Dorpskerk van Capelle een speciaal Pinksterconcert gegeven. Cees van der Slik zal een programma ten gehore brengen op het prachtige, historische Van Dam orgel met muziek van diverse componisten, o.a....

Happen en trappen voor Tsjerkind op 18 mei

Actie weer een groot succes !

Op 18 mei organiseerde stichting Tsjerkind deze leuke activiteit waarmee we geld inzamelen om voedselpakketten uit te delen in Wit-Rusland. Twee keer per jaar geven we aan ongeveer 130 zeer arme personen/gezinnen een voedselpakket.

Pinksterkamp 2019 (update)

Van 8 tot 10 juni gaan we met 37 kinderen op Pinksterkamp naar Otterloo. We willen uw hulp vragen voor de boodschappen of een financiële bijdrage. Na de diensten kunt u één of meerdere boodschappenbriefjes meenemen. U kunt deze spullen inleveren op 19 en 26 mei. De...

Gemeenteavond Dorpskerk

Wanneer: Woensdag 22 mei Tijdstip: Inloop vanaf 19:45 Start avond:  20:00 Programma:    Inleiding, ds Cluistra Financiën Protestantse Gemeente Capelle Uitkomsten enquête avonddiensten U en jij zijn van harte welkom..  Komt...

Stichting Tsjerkind: Weer naar Wit Rusland

Kleine update : Op maandag 13 mei vertrokken naar Wit-Rusland met twee Crafters met aanhangwagens. We hopen dan op vrijdagavond 24 mei weer in Capelle aan den IJssel terug te zijn. Op woensdagavond 15 mei gearriveerd op ons logeeradres te zijn in Volkovysk (Belarus). Op 16 mei op de foto met de burgemeester..

Toerustingsavond Luisterend Bidden

Op dinsdagavond 4 juni wordt in het kerkelijk centrum een toerustingsavond gehouden over luisterend bidden. We hebben hiervoor een gastspreker uitgenodigd, namelijk ds. Gerrit Vreugdenhil, predikant van de St. Jansgemeente in Gouda.

Huiskamerontmoeting

Op dinsdagavond 21 mei a.s. is eenieder uit wijk 1,2,3 en 4 van harte welkom op de huiskamerontmoeting bij de familie De Wit aan de Kerklaan 12, Capelle aan den IJssel. Klik hier voor de Wijkindeling  De inhoudelijke invulling en gespreksleiding van deze avond wordt...

Van de ouderenpastor

Even stilstaan Na een heerlijke vakantie, waarin we o.a. van de prachtige onderwater schepping genoten, mochten mijn man en ik, gebruind en uitgerust, onze taken weer opvatten. Tijdens mijn rondgang in het Capelse staat de natuur er inmiddels weer groen en fris bij....

Vanuit de pastorie

Hoewel de lente even afgeremd wordt door een wat koude periode zien we heel veel nieuw leven. Alles bloeit weer op. Ook veel vogels zingen hun lied. Laten we bidden om de Geest van Pinksteren die ons leven vernieuwt en doet opbloeien zodat we (zingend) belijden:...

Opwekking 2019 Pinksterconferentie

De Pinksterconferentie 2019 vindt plaats van vrijdagavond 7 juni t/m 10 juni op het terrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. We gaan tot nu toe met een groep van 30 personen. Heb je zin om het weekend of een dag mee te gaan of heb je vragen, loop dan even langs...

Enquête avonddiensten Dorpskerk

De kerkenraad wil iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken. Totaal 95 gemeenteleden hebben de enquête ingevuld! De uitkomsten zullen gepresenteerd worden op de komende gemeente avond. Attentie! In tegenstelling tot eerdere berichten is de gemeente...

Bericht van de Diaconie

De Heilig Avondmaalscollecte van Goede Vrijdag jl. heeft samen met de collecte van de Vijverhof het mooie bedrag van € 508,90 opgebracht. Met dank voor deze mooie gift, ook namens stichting Proplan.

Dorpskerk Bazaar 2019 – 39e editie !

Zie hier enkele foto’s van dit opnieuw zeer geslaagde evenement! Namens de Bazaarcommissie ontzettend bedankt voor uw/jouw hulp en gulle gaven! Zonder de hulp van gemeenteleden wordt de Bazaar nooit een succes.  

Paasconcert Cees van der Slik Dorpskerk

Op D.V. Tweede Paasdag, maandag 22 April a.s., wordt er in de Dorpskerk aan de Kerklaan 2 van Capelle aan den IJssel een Paasconcert gegeven. Cees van der Slik zal het Van Dam orgel uit 1904 bespelen met muziek van Bach, Mendelssohn, Franck, Guilmant en Dupré. Ook...

Bericht van het College van Diakenen

Voor de collecte van 7 april j.l. bestemd voor de natuurramp in Afrika heeft onze Dorpskerk het bedrag van €417,10 opgebracht. Deze collecte, welke Capelle breed in 7 kerken gehouden werd, heeft totaal het mooie bedrag van € 2.739,85 opgebracht. Met dank namens het...

CGK Capelle zingt de Marcus Passie van Hans Boelee

De Marcus Passie van Hans Boelee wordt op dinsdag 16 april door het CGK Capelle uitgevoerd in de Dorpskerk van Capelle a/d IJssel. In de Marcus Passie wordt het lijden van Jezus op indrukwekkende wijze verwoord door middel van bekende liederen die verbonden worden...

Van de Diaconie: Sam’s Kledingactie

Sam’s Kledingactie heeft voor het komende voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2019 naar een project in Sulawesi. Lees HIER...

Sam’s kledingactie helpt bij wederopbouw Sulawesi

Sam’s Kledingactie heeft voor het komende voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2019 naar een project in Sulawesi. Sulawesi is...