Gemeenteavond Dorpskerk

Wanneer: Woensdag 22 mei Tijdstip: Inloop vanaf 19:45 Start avond:  20:00 Programma:    Inleiding, ds Cluistra Financiën Protestantse Gemeente Capelle Uitkomsten enquête avonddiensten U en jij zijn van harte welkom..  Komt...

Huiskamerontmoeting

Op dinsdagavond 21 mei a.s. is eenieder uit wijk 1,2,3 en 4 van harte welkom op de huiskamerontmoeting bij de familie De Wit aan de Kerklaan 12, Capelle aan den IJssel. Klik hier voor de Wijkindeling  De inhoudelijke invulling en gespreksleiding van deze avond wordt...

Enquête avonddiensten Dorpskerk

De kerkenraad wil iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken. Totaal 95 gemeenteleden hebben de enquête ingevuld! De uitkomsten zullen gepresenteerd worden op de komende gemeente avond. Attentie! In tegenstelling tot eerdere berichten is de gemeente...

Bericht van de Diaconie

De Heilig Avondmaalscollecte van Goede Vrijdag jl. heeft samen met de collecte van de Vijverhof het mooie bedrag van € 508,90 opgebracht. Met dank voor deze mooie gift, ook namens stichting Proplan.

Paasconcert Cees van der Slik Dorpskerk

Op D.V. Tweede Paasdag, maandag 22 April a.s., wordt er in de Dorpskerk aan de Kerklaan 2 van Capelle aan den IJssel een Paasconcert gegeven. Cees van der Slik zal het Van Dam orgel uit 1904 bespelen met muziek van Bach, Mendelssohn, Franck, Guilmant en Dupré. Ook...

Bericht van het College van Diakenen

Voor de collecte van 7 april j.l. bestemd voor de natuurramp in Afrika heeft onze Dorpskerk het bedrag van €417,10 opgebracht. Deze collecte, welke Capelle breed in 7 kerken gehouden werd, heeft totaal het mooie bedrag van € 2.739,85 opgebracht. Met dank namens het...

CGK Capelle zingt de Marcus Passie van Hans Boelee

De Marcus Passie van Hans Boelee wordt op dinsdag 16 april door het CGK Capelle uitgevoerd in de Dorpskerk van Capelle a/d IJssel. In de Marcus Passie wordt het lijden van Jezus op indrukwekkende wijze verwoord door middel van bekende liederen die verbonden worden...

Van de Diaconie: Sam’s Kledingactie

Sam’s Kledingactie heeft voor het komende voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2019 naar een project in Sulawesi. Lees HIER...

Sam’s kledingactie helpt bij wederopbouw Sulawesi

Sam’s Kledingactie heeft voor het komende voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2019 naar een project in Sulawesi. Sulawesi is...

Vanuit de Pastorie: Catechese

Ook dit seizoen zijn er weer mooie catechisatieavonden geweest. We begonnen iedere keer om 18 uur met een heerlijke maaltijd. Ouders die dit eten hebben klaargemaakt wil ik dan ook hartelijk bedanken.

Ds. Nees Cluistra

Rond de diensten van Pasen

Voor Pasen staan weer een heel aantal diensten gepland. Enkele diensten wil ik er even uitlichten. Denk o.a. aan de extra dienst op Stille Zaterdag 20 april, de zgn Paasnachtdienst!

Ds. Nees Cluistra

Bericht van de Diaconie

Komende zondag 7 april zal Capelle breed de Diaconie collecte  bestemd worden voor de landen Mozambique, Malawi en Zimbabwe die getroffen werden door de orkaan IDAI. Diaconie Dorpskerk

Dorpskerk Bazaar 2019

Kom op zaterdag 13 april naar het plein van de Dorpskerk voor tweedehands producten, boeken, kaas, groenten en fruit, bloemen en nog veel meer! Het beroemde Rad van avontuur draait ook dit jaar weer.   Op de bazaar kunt u terecht voor: curiosa en retrospullen,...

Paasontbijt

Hierbij willen wij iedereen uitnodigen voor het paasontbijt dat op zondag 21 april, 1e paasdag, van 8.30u tot 9.30u gehouden zal worden in het kerkelijk centrum van de Dorpskerk. Op zondag 31 maart a.s. zullen er na de ochtend- en avonddienst formulieren uitgedeeld...

Bericht van de Diaconie

Van uit het Rampenfonds, beheerd door het College van Diakenen van Capelle aan den IJssel, is er een gift van € 2.500,00 gegeven voor de eerste noodhulp aan Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Diaconie Dorpskerk

Bericht van de HVD

Middels het verjaringsfonds heeft u in 2018 het mooie bedrag van € 1947,50 geschonken aan de Dorpskerk met als doel dit bedrag te besteden aan nuttige zaken in en rond het gebouw.Hartelijk dank daarvoor!

Van de Ouderenpastor

Op weg naar Pasen Op de gesprekskringen hadden we het de afgelopen tijd over thuiskomen en over verdriet. Twee belangrijke thema’s in een mensenleven. Waar is je thuis? Wat vind je daar?

Annemiek Bomhof-Vrij

Jongerendienst zondagavond 14 april

Op zondagavond 14 april is er een jeugddienst. Voorganger is ds. E. de Kruijff uit Capelle aan den IJssel. De dienst begint om 19.00. Het thema is “Why”. Bij dit thema gaat het om het “waarom” vanuit het verhaal van goede vrijdag.

Boottocht KBO/PCOB

We gaan 26 juni weer varen met het zelfde schip als vorig jaar, het partyschip ‘de Marlina’. Het zal een geheel verzorgde dag worden. Ontvangst met koffie en gebak, een uitgebreide warme/koude lunch en in de middag een kopje koffie/thee/fris en een ijsje.

Nieuwe Blog van Gerrit en José

Gerrit en José Heino hebben al langere tijd een blog op de website van de GZB. In hun nieuwste blog van 6 maart 2019 vertellen ze over een “Bijzondere aankoop”.. !

Het geloof geeft rust en onrust..

Geloven in God betekent houvast en geborgenheid. Hij is voor ons een schuilplaats. Een beter adres is er niet. Geloven is gegrond op wie Jezus Christus voor ons is. Het is je enige troost in leven en sterven! Eigendom van Hem te zijn, gekocht en betaald door zijn bloed. Dat te geloven geeft rust! Het is een vrede die alle verstand te boven gaat! Laten we die grond en zekerheid elkaar toebidden!

Stille Zaterdag 20 april

In onze wijkgemeente hebben we vorig jaar naast de reguliere diensten van Goede Vrijdag en Pasen op Stille Zaterdag een samenkomst gehouden in de avond. Dat was een goede ervaring. Wel lag er toen al de vraag vanuit andere wijkgemeenten (Oosterkerk, Schenkelkerk en de...

Reis naar Tanzania uitgesteld

Op 2 maart was het de planning om samen met Ineke naar Tanzania te vertrekken om in het Makiungu Hospital scholing te gaan geven aan artsen en verpleegkundigen.
We hebben deze reis moeten annuleren, omdat de man van Marjolein ernstig ziek werd opgenomen in de week voor vertrek. Hij verblijft nog steeds in het ziekenhuis.

Jongerendienst: zondagmorgen 17 maart

Op zondagmorgen 17 maart op 10:00 uur is er weer een jongerendienst. Voorganger is Ds. C. Cluistra. Het thema is: “Van je vrienden moet je het hebben”. Het gaat over vriendschap in deze dienst, dit is al direct duidelijk. Wat is vriendschap? Wat verwacht je van een vriendschap?

Gebedskring

Heeft u het verlangen om samen te bidden?

Hierna ziet u het schema met de mogelijkheden.

Zending

Wij danken alle gevers hartelijk voor de steun van het werk van Gerrit en José Heino in Zuid-Afrika. U kunt hun werk volgen via de GZB Website: www.gzb.nl/Zuid-Afrika .Wilt u hun werk ook steunen? Op de GZB website vindt u een knop waarmee uw gift snel en goed...

Pastoraat

We zijn heel blij en dankbaar met versterking in het pastorale bezoekwerk. Mevr. Ineke Weijers en mevr. Adri Stofbergen hebben zich beschikbaar gesteld om in wijk 6 en 6b huisbezoek te doen.

Inzamelen Bazaar 2019

De komende maanden zamelen we weer goede en mooie (gebruikte) spullen in. De inlevermomenten zijn:

• Februari: 9 en 23
• Maart: Elke zaterdag
• April: 6

U kunt uw spullen inleveren in de schuur achter de kerk, tussen 11.00 – 13.00 uur.

Huiskamerontmoetingen

Dit zijn bijeenkomsten in een huiskamer met een aantal mede-gemeenteleden van de Dorpskerk bij u/jou in de buurt.

Zie het schema nu incl. Steenloperstraat en Kerklaan/Tuinfluiter.

Pijnlijk en verwarrend

Wanneer het geloof en de bijbel in het nieuws komen dan kan dat heel mooi zijn. Een goede gelegenheid om het in onze samenleving over God te hebben. Dat gebeurt wel eens met Kerst of ook rond Pasen met alle aandacht voor ‘The Passion’ in de media. Je hoopt en bidt dat ‘buitenstaanders’ dan geïnteresseerd raken en de rijkdom van het evangelie ontdekken. Je hebt dan als christen de gelegenheid om iets te delen van wat je ten diepste houdt bewogen.

KerkBalans 2019

Op 20 januari is de jaarlijkse Kerkbalansactie weer gestart. Dankzij uw en jouw bijdrage kunnen wij onder andere 14 kringen en andere ontmoetingen blijven houden, kunnen we onze monumentale Dorpskerk blijven onderhouden, kunnen we bijzondere momenten zoals doop,...

Uitnodiging Koffieochtenden 2019

Koffieochtenden rond het geopende Woord van God. Iedereen is van Harte Welkom ! THEMA: Op reis met God Klik HIER voor de Poster met alle informatie!

Kerkradio functioneert weer!

Beste kerkradio luisteraars van de Dorpskerk, Inmiddels is er na het vorige schrijven een uitgebreide reparatie gedaan aan de bedradingen van de geluidsinstallatie. Ook is hierbij de kerkradio overnieuw ingeregeld op zendsterkte en geluidssterkte. Hiermee moeten de...

Dag aan dag

Gods heil en zegen voor het nieuwe jaar dat mochten we elkaar wensen bij het ingaan van 2019. Hartelijk dank voor de mooie kaarten en prachtige teksten die ik van velen van u mocht ontvangen! Maar de werkelijkheid van het nieuwe jaar ligt weer voor ons..

Annemiek Bomhof-Vrij, Ouderenpastor

Nieuwjaarswens

Aan het begin van dit nieuwe jaar wens ik ieder die dit leest Gods zegen toe! Bij deze wil ik u ook danken voor alle goede wensen die we van u ontvingen.

Ds. Nees Cluistra

Verslag uitje De Huiskring

Op 6 december heeft een groep ouderen, op uitnodiging van De Huiskring, een uitstapje gemaakt naar Intratuin om de kerstshow te bekijken.

Verslag MidWinterconcert 28 december

Op vrijdag 28 december vond in de Dorpskerk het traditionele MidWinter concert plaats. Hieronder treft u alle informatie aan over deze prachtige avond in de Dorpskerk!

Terugblik december 2018

De kerstperiode en de jaarwisseling in en rond de Dorpskerk waren weer boeiend en goed om mee te maken. Er zijn heel veel mensen in de kerk geweest. Heel wat keren zijn de kaarsen in de kroonluchters door de koster aangestoken. Veel gemeenteleden en koren en anderen...

Dorpshuis renovatie

De vergaderruimte van het Dorpshuis ziet er weer netjes uit. Samen met vrijwilligers Cor Oosterwijk, Albert Verhagen en Leen Verkade heb ik de afgelopen 8 maanden geklust in het Dorpshuis.

HERNIEUWDE Oproep!

Wie voelt zich geroepen om ons Catechese Team te komen versterken? 1 x per 2 weken op donderdagavond van 18 tot 20 uur, inclusief een heerlijke maaltijd !

Kerst koren 19 december

Op 19 december was er in de Dorpskerk een optreden van een 2 tal koren. Hierna vindt u een foto impressie van deze fantastische zangavond, met dank aan fotograaf Ger Schaap.

Meeleven

December is een maand waarin tegenstellingen extra gevoeld worden. Om er een paar te noemen: 

Gebedskring 8 januari

Dit keer niet op de eerste dinsdag (dat zou nieuwjaarsdag zijn) maar deze maand op 8 januari is er weer de gebedskring van 19-20 uur in het dorpshuis. Ook als jij of u gewoon een keertje wil aanschuiven, welkom. (Email: dorpskerkgebed@gmail.com)

Kerstviering gemeenteleden 65+

Op dinsdagmiddag 11 december vierden we het kerstfeest voor ouderen. Hierna kunt u het voorgaande artikel lezen en vindt u ook een aantal sfeer foto’s van deze mooie avond. Komt u volgende keer ook/weer?

Lichtdragers

In november begint het al, dan poetsen we met elkaar de kroonluchters en maken de kerk ‘schoon’ . Aan het woord zijn twee oud kosters van de Dorpskerk, de monumentale kerk aan de dijk van Capelle aan den IJssel. Een kerk waar al eeuwenlang het kerstfeest gevierd...

Adventsproject Kindernevendienst

Dit jaar lezen we in de kindernevendienst de bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We concentreren ons op vijf personen: Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus. Elk paneel, wat voorin de kerk staat, laat in de...

Ontmoeting 19-29 jarigen

Op 22 november waren we met een groep ‘twintigers’ bijeen. We spraken over de relevatie van het geloof en hoorden van elkaar welke plek de Dorpskerkgemeenschap daarin heeft. Ook interesse??

Daken opnieuw gedekt !

Het zal u niet ontgaan zijn: regelmatig hadden we grote plassen water in het kerkelijk centrum. Op maandag 19 november om 06.45 uur stond de firma DO Dak & Zinkwerken voor de deur om de daken van het kerkelijk centrum te vervangen.

Actie4Kids: Actie Schoenendoos groot succes!

Actie4Kids, beter bekend als Actie Schoenendoos is weer een groot succes geworden! De afgelopen weken werden vele pakketjes ingeleverd met schriften, pennen, tandenborstels, knuffels, speelgoed en nog veel meer spulletjes.

Najaarsactie: Een goed gesprek

We zijn het seizoen 2018-2019 begonnen met het thema ‘een goed gesprek’. In onze gemeente willen we elkaar stimuleren tot een goed gesprek. Een gesprek met God, met jezelf, met je naasten of met iemand die je nog niet kende, maar die op je pad komt. Een gesprek kan...

Advent periode 2018

Na de eeuwigheidszondag op 25 november volgt een nieuw kerkelijk jaar beginnend met de periode van Advent. We gaan dan dus alweer op weg naar Kerst. Het gaat snel, zeggen we dan haast als een cliché. Gelukkig dat er iedere week een zondag is om zo ook de loop van de...

Nieuwsbrief Gerrit en José ZA

Het is alweer een aantal maanden geleden sinds onze vorige nieuwsbrief is verschenen waarin José over haar werk heeft verteld. Deze nieuwsbrief richt zich met name op het werk dat ik (Gerrit) mag doen in Zuid-Afrika.

Kerstpakkettenactie 2018

De stichting Capelse Kerken in Actie zal ook dit jaar weer een kerstpakketten actie organiseren, gezamenlijk met de serviceclubs uit het bedrijfsleven. De actie is erop gericht die mensen in de feestelijke decembermaand, door middel van het pakket, een steuntje in de rug te geven.

Poetsdag: Een Happening!

Op vrijdag 9 november werd er weer gepoetst in de Dorpskerk. 
Niet iedereen weet wat er jaarlijks zoal moet gebeuren, daarom een overzichtje:

Hey! Heb je even?

Dit najaar staat de EO stil bij 400 jaar Statenbijbel in Nederland. Het boekje Hey Bijbel geeft een korte toegankelijke introductie op het ‘grote boek’. Bestel nu voor jezelf of om weg te geven.

Nieuwe Samenleesbijbel Junior

Voor ouders met jonge kinderen is de nieuwe Samenleesbijbel Junior, een bijbel om samen met kinderen van 5-7 jaar in te lezen. Deze kinderbijbel met 30 bijbelverhalen is een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

Betalingen: Nieuw Bankrekening nummer!

Per 1 november 2018 worden de bankrekeningnummers van de betaalrekening van onze gemeente gewijzigd.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente?

Dorpskerk Bazaar 2019: Opslagloods spullen

De voorbereidingen voor de bazaar 2019 zijn alweer gestart. Deze vindt plaats op:

13 april 2019

Houdt u de datum vrij? We hopen weer te kunnen rekenen op uw hulp én komst!
We zoeken nog een opslagloods!

Spraakwater Magazine: De Vijverhof en de Dorpskerk

In 1958 komen afgevaardigden van de Hervormde Kerk in Capelle aan den IJssel bijeen om te praten over een ‘bejaardencentrum’. De ‘Hervormde Stichting Bejaardenzorg’ wordt opgericht en in 1963 opent De Vijverhof de deuren.

Tsjerkind – Oktober reis

Maandag 8 oktober vertrokken Daan en Hannie Plandsoen en Aat en Mieke van Leeuwen met een transport naar Wit-Rusland. Inmiddels zijn ze na zo’n 10 dagen weer teruggekeerd van een succesvolle reis.

Bekijk hier de dagelijkse videoverslagen!

Gift Diaconie ramp Sulawesi

Het College van Diakenen heeft besloten een gift van €  1.500,00 te bestemmen voor de ramp die Sulawesi (Indonesië) trof. Tevens zal de geplande Rampenfonds collecte op 21 oktober, waar alle Capelse kerken aan deelnemen, bestemd zijn voor Sulawesi.

Startweekend Jeugd evenement

In de middag bij prachtig weer een BBQ met de jeugd en de leiding bij één van de gemeenteleden gehouden.

Heerlijk weer, prachtige locatie en in zo een ruime tuin met 40 man was het goed toeven.

Geweldig startweekend ’18-’19

Op 15 en 16 september was het startweekend voor kerkelijk seizoen 2018-2019 in Dorpskerk. Op 16 september na de kerkdienst een High Tea in het Kerkelijk centrum. Tevens werd de nieuwe WebSite van de Dorpskerk gepresenteerd.

Herfst onderhoud

Op 14 en 15 september heeft de firma Terlouw Aannemingsbedrijf uit Capelle a/d IJssel de straat voor onze kerk opgehoogd. Een specialistisch klusje. Heel veel komt dit werk niet meer voor.

Amazing Grace in de 2e kamer

Het christelijke lied ‘Amazing Grace’ werd gezongen door een jongerenkoor, op initiatief van de SGP. Hun muzikale actie werd beloond met groot applaus. Bron: EO/NL Zingt

Bevestiging ouderling

Zondagmorgen 7 oktober werd de heer Leen de Wit, (Kerklaan 12) bevestigd in het ambt van ouderling. Met hem hopen we op een gezegende dienst en we wensen hem veel kracht en zegen in zijn werk binnen de gemeente. Namens de Kerkenraad

Uitstapje HVD kamelenmelkerij

Zaterdag 15 september 2018 heeft de HVD, zoals elk jaar, vanwege opening winterwerk weer een uitstapje georganiseerd voor de ouderen. Dit jaar zijn we naar Berlikum in Brabant geweest naar een kamelenmelkerij. We konden een aantal bijzondere foto’s maken. Een...

Catechese / Follow Me

“Elkaar helpen te leren vertrouwen op God en Jezus te volgen in de praktijk van het dagelijkse leven. “

Dat is kort gezegd het doel van de catechese / Follow Me avonden die in de Dorpskerk worden gehouden. We willen in de kerk de jongeren Gods liefde laten zien en Zijn woorden leren lezen.

Belijdeniscatechese

In ons leven maken we heel wat keuzen ‘voor het leven’, keuzen met verstrekkende gevolgen. Denk maar aan studie of werkkring, vrienden of vriendinnen, noem maar op. Belijdenis doen is ook zo’n keus. Jezus vroeg zijn leerlingen: ‘Wie ben ik voor jullie?’ We worden...

10 jarig jubileum Dorpsmaaltijd

Op 6 juli hebben wij, gasten, vrijwilligers en “oud-vrijwilligers” gevierd dat de Dorpsmaaltijd alweer 10 jaar bestaat. Deze keer mochten we genieten, dankzij een bijdrage van de diaconie, van een heerlijk buffet verzorgd door een cateraar uit de regio.

Kom bij de Bolder

Ongeveer eens in de 4 weken een gezellige avond op een zaterdag (soms vrijdag) avond van 19.30 tot 21.00 uur in het Dorpshuis bij de kerk, voor iedereen in groep 8 en ouder. Na iedere zomer gaat de Bolder weer van start. Inmiddels hebben we een leuke groep jongens en...

Nieuwe WebSite PKN Capelle

Na jaren van trouwe dienst is de website van de protestantste gemeente te Capelle geheel vernieuwd. Naast de meest actuele functionaliteit is nu nog meer informatie vinden. Ook de aangesloten PKN Wijkgemeenten zijn er vertegenwoordigd. Het nieuwe adres is:...

Oproep van de Hoeksteen

De Protestantse Wijkgemeente De Hoeksteen te Capelle aan den IJssel bestaat dit jaar 50 jaar. In dit jubileumjaar 2018 vinden er diverse feestelijke gebeurtenissen plaats waaronder een Feestelijke kerkdienst (thema: wat zal de wereld mooi zijn op die dag) samen met...

Van de Kerkenraad

Het is alweer enige tijd geleden dat de bevestigings/afscheidsdienst van ambtsdragers heeft plaatsgevonden.
Er is een nieuwe taakverdeling en deze ziet er als volgt uit:

Stichting Tsjerkind

Verslag april 2018 reis Wit Rusland We mogen terug zien op een goede en gezegende reis. De douane faciliteiten duurden deze reis slecht 6 uur. Onze contacten in Dvorets zijn deze reis verder uitgebreid door nieuwe contacten. met o.a. Ziekenhuis Djatlova (deze vragen 2...

Opknappen gebouwen

Van de Kerkrentmeesters Na de goedkeuring door het Centraal College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad van de PgC wordt momenteel hard gewerkt aan het opknappen van de gebouwen. Hieronder een aantal foto’s van de vorderingen. Alle foto’s van de...

Project Dorpskerk 2025

Het is wat stil geweest rond het project, maar we hebben zeker niet stil gezeten! Na het afscheid van onze consulent ds. Gerben van Maanen is de projectgroep voortgegaan. Met een groot aantal gemeenteleden is in de diverse werkgroepen nagedacht over concrete acties op...

Bijbels Dagboek 2018

5 Redenen om hét gezinsboek van 2018 te kopen. 1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt 2 overdenkingen: één voor jongeren -of om als gezin samen- te lezen; één voor persoonlijke bezinning. 2. Naast predikanten en jongerenwerkers, schrijven ook veel...