Jeugddienst zondagmorgen 17 november

De eerste jeugddienst van dit seizoen had als thema ‘Durf te vragen’. In de volgende jeugddienst op 17 november gaan we in dezelfde lijn verder met het thema ‘Durf te twijfelen’. Durf heeft met moed te maken en dit hele seizoen willen we daar verschillende aspecten...

Bericht van de Diaconie

Het College van Diakenen kan u meedelen dat vanuit het Rampenfonds een bedrag van € 1.500,00 is overgemaakt naar de Rode Kruisvestiging op Ambon. Gezien recente aardbevingen veel menselijk leed hebben veroorzaakt en is er veel materiële schade ontstaan.

Stichting Tsjerkind weer naar Belarus

Alle voorbereidingen voor weer een transport met hulpgoederen naar Belarus zijn gereed en hopen maandag 7 oktober een transport naar Wit-Rusland te kunnen gaan maken en hopen dan op vrijdag 18 oktober weer terug te komen. Wij kunnen er niet om heen om de armste die...

Wijkredactie KerkNieuws

Na enkele jaren zich volledig ingezet te hebben als wijkredacteur heeft Marian Nijbakker aangegeven deze taak te willen neerleggen. Wij bedanken Marian hartelijk voor het vele werk dat zij met zorgvuldigheid heeft gedaan. We zijn ook dankbaar dat twee gemeenteleden...

Start nieuwe seizoen diensten en activiteiten

Zoals al verschillende keren aangekondigd is er op 21 en 22 september het startweekend. Naast de verschillende activiteiten is er de kerkdienst waarin we bidden of God ons dit seizoen wil zegenen en ons aan wil spreken vanuit zijn Woord!

Het thema is dan ook: ‘Een goed verhaal’. We lezen het prachtige verhaal van de redding van Daniël uit de leeuwenkuil. Het is een gezinsdienst en verschillende gemeenteleden werken mee, waaronder de jeugdband. We hopen op een goede dienst met elkaar tot eer van Hem die ook onze God en Redder is. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. Koffie / High Tea worden georganiseerd.

Jeugddienst zondagavond 6 oktober

Op zondagavond 6 oktober is de eerste jeugddienst van het winterseizoen. Voorganger is ds. B. Dijkstra Geuze uit Rotterdam. De dienst begint om 19.00. Het thema is “Durven vragen”. Welk bijbelgedeelte zal ds. Bram Dijkstra bij dit thema gebruiken? En hoe gaat hij dit...

Uitnodiging Startweekend “Een Goed Verhaal”

In het weekend van 21/22 september is er weer de start van een seizoen met allerlei mogelijkheden om samen te vieren, te leren, te delen en met elkaar samen christen te zijn. Catechese, gesprekskringen en andere ontmoetingen gaan in de loop van september weer beginnen.

Graag nodigen we u uit voor het startweekend van onze Dorpskerk. Bij alle activiteiten zijn gemeenteleden en gasten van harte welkom!

8 oktober (Rotterdam): Training kerkrentmeester

Kerkrentmeesters voeren het beheer over de materiële zaken in de kerk en beslissen mee op beleidsniveau. Een mooi ambt om te mogen vervullen! De training Kerkrentmeesters helpt u om nog meer van waarde te zijn voor uw kerkenraad en gemeente. Meer informatie via...

3 oktober (Gouda): Training jaargesprekken

Kerkenraden zijn samen met predikanten en kerkelijk werkers verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente. Kerkordelijk is er een verplichting om jaargesprekken te voeren om gezamenlijk terug te kijken en plannen te maken voor het nieuwe jaar. De ervaring...

Start nieuwe seizoen 2019/2020

Binnenkort is het weer zover. Een gezellige avond voor de jeugd en vrienden om samen met elkaar een leuke avond te hebben. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd.
Reserveer alvast in de agenda: 21 september vanaf 17.00 uur.

Gift van de Dorpskerk

Afgelopen donderdag heeft Valérie van Oosten met haar vader Gerrit, namens de bazaarcommissie een cheque overhandigd aan de Stichting Pallietter. Tijdens onze afgelopen bazaar is hiervoor een heel mooi bedrag opgehaald!

Nacht zonder Dak

Van 6 op 7 juli hebben een groep jongeren in kartonnen dozen geslapen bij de kerk. Een Tear-medewerker kwam langs om te vertellen over kinderen en jongeren die geen dak boven hun hoofd hebben. Ook een journalist van het AD interviewde een paar jongeren en er kwam een...

Bericht voor de ouderen – Uitstapje 21 september

Voor zaterdag 21 september a.s. hebben wij vanwege Opening winterwerk een uitstapje voor u georganiseerd. Hieronder en ook in  Kerknieuws nr. 14 na de vakantie, geven wij u alle informatie die nodig is om u aan te melden. Het belooft een mooi en interessant uitstapje...

Rond de diensten

Ook in de zomertijd zijn er op zondag twee kerkdiensten. Weet u/je welkom!! Regelmatig is er een gastvoorganger (zie rooster). In de morgendiensten waarin ik de komende tijd voorga wil ik graag het boek Daniël lezen. Daar ben ik op 14 juli mee begonnen. In onze bijbel...

Wijziging koffiedrinken

In de maand september zijn de data van het koffiedrinken na de dienst gewijzigd. I.p.v. de 1e en 3e zondag is het koffiedrinken gewijzigd naar de 2e en 4e zondag, nl. 8 september (doopdienst) en 22 september (startzondag). Adri van der Linde...

Gezellige Seizoen Afsluitingen

Een gezellige drukke dag in het kerkelijk centrum. Op 5 juli jl. werden de maandelijkse Dorpsmaaltijden ook nu weer afgesloten met een gezamenlijke BBQ. (Foto’s geplaatst met toestemming van betrokkenen) Zo’n 85 ouderen alleenstaanden wisten de weg naar de...

Nacht Zonder Dak

Foto’s van de NZD van 6 op 7 juli om te bekijken.   Misschien heeft één van de deelnemers ook nog een sterk verhaal?? Hoe dan ook:  Slapen in een kartonnen doos, naast de kerk, om geld in te zamelen voor jongeren die leven in armoede. Jongeren die voornamelijk...

Nieuw: Collectebonnen nu direct Online te bestellen

Klik op de knop [Collectebonnen bestellen] op de Homepage of ga naar het menu [Contact]>[Collectebonnen bestellen], of gebruik het voetmenu [Collectebonnen] onderaan alle site pagina’s. Na invullen van het bestelformulier ontvangt u direct een email...

Om over na te denken

In deze zomertijd is het voor velen ook vakantietijd. Heerlijk! Geniet ervan! Tijd om wat afstand te nemen. Te bezinnen en uit te rusten. Maar dat is ook best een kunst! Want juist tijdens vakantie kan het ook zijn dat de vermoeidheid er pas echt uitkomt. Of je realiseert je heel sterk dat de tijd vliegt. NB we zijn alweer over de helft van 2019.

Vacatures

In de junivergadering van de kerkenraad hebben we gesproken over het feit dat een aantal kerkenraadsleden in januari 2020 a.s. gaan stoppen met hun werk omdat ze dan niet meer herkiesbaar zijn. Vele jaren hebben ze zich al op deze manier ingezet en geroepen geweten om...

Nieuwe Facebook pagina Dorpskerk

Vanaf vandaag is er een nieuwe Dorpskerk Facebookpagina beschikbaar. Het is een experiment. We zullen proberen deze actueel te houden, zoals de website. Er is ook een besloten groep voor Gemeenteleden om onderling te communiceren.

Geef aan de Solidariteitskas !

Op 16 juni start de geldwervingsactie voor de Solidariteitskas. U ontvangt binnenkort de envelop voor de Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter de Solidariteitskas. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet,...

Nieuw: Abonneren Dorpskerk Nieuws (e-brief)

Onlangs hebben de ingeschreven abonnees weer een e-mail nieuwsbrief van de Dorpskerk ontvangen (Dorpskerk Nieuws). Velen hebben zich de afgelopen jaren hiervoor ingeschreven. De Dorpskerk geeft een beperkt aantal edities van Dorpskerk Nieuws uit, met name rond...

Musica Vocalis concert 21 juni

Het projectkoor “Musica Vocalis” geeft op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni a.s. twee concerten met als thema:
Liederen uit de Duitse Romantiek

Met verdere medewerking van Lilian Farahani (sopraan) en Mark van Nispen (piano, orgel). Voor deze concerten bent u Van Harte Uitgenodigd!

Rommelmarkt Torenhof 6 juli

Op zaterdag 6 juli is er de jaarlijkse Torenhof rommelmarkt. Als Thuis Front Commissie van Gerrit en José Heino huren we daar weer een kraam om de mooie overgebleven spullen van de Dorpskerkbazaar te verkopen. Zo vragen we tevens aandacht voor het werk in Afrika. De...

Weer een Nacht zonder Dak!

Van 6 op 7 juli staat er Nacht  Zonder Dak gepland voor de jeugd (12+) . Kom 1 nacht slapen in een kartonnen doos, naast de kerk, om geld in te zamelen voor jongeren die leven in armoede. Jongeren die voornamelijk op straat moeten leven. De opbrengst gaat voor 100%...

Catechese ‘Follow Me’ : Nieuwe medewerkers nodig

We zijn dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Zie het als een voorrecht! Gezellig mee-eten, luisteren naar de presentatie en daarna tussen 19.30 en 20 uur een klein groepje jongeren wat beter leren kennen en aan de hand van het geleverde materiaal samen aan de slag gaan. Kortom: Heb je hart voor jongeren? Meld je aan!! Praat anders eens met Jan of Ellen waarom ze er zo lang van genoten hebben.

Om over na te denken Pinksteren

Wanneer we over Pinksteren nadenken, gaat het om de uitwerking van het geloof in je leven. Zo ook over de vruchten van de Heilige Geest. Zo las ik onlangs over moeder Theresa. Treffend hoe zij dienstbaar voor de ander is geweest vanuit de omgang met God. Haar motto...

Open Kerk

Ook dit jaar is de kerk weer regelmatig ‘open’ op zaterdagmiddag. Er zijn al enkele middagen achter de rug. Je ziet dan zomaar voorbijgangers even binnenwandelen. Soms omdat ze geïnteresseerd zijn in het gebouw als Rijksmonument, soms ook omdat ze vroeger wel eens eerder in de Dorpskerk kwamen. Dat kan mooie ontmoetingen geven!

Viering Heilig Avondmaal 23 juni

Op zondag 23 juni vieren we het Avondmaal. We lezen zowel in de morgen- als avonddienst uit Efeze 3:14-21. Daar bidt Paulus dat Christus door het geloof in ons hart woont en we door de Geest gesterkt worden! Ook legt Paulus hier de nadruk op het ‘samen’. Samen de liefde van Christus in zijn hoogte en diepte, lengte en breedte leren kennen.

Berichtje over Gerrit en José Heino

Binnenkort zullen José en Gerrit Heino aanwezig zijn in de ochtenddienst in de Dorpskerk. Zij zijn uitgezonden vanuit de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk te Capelle aan den IJssel. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de GZB. Gerrit is in Zuid-Afrika in...

Jeugddienst zondagavond 30 juni

Op zondagavond 30 juni is al weer de laatste jeugddienst van dit seizoen. Voorganger is ds. N. van Voornveld uit Capelle aan den IJssel. De dienst begint om 19.00. Het thema is “Maskers af”. Bij dit thema gaat het om over wie we echt zijn en hoe we ons vaak voor doen....

Van de ouderenpastor

Pinksterfeest

De Trooster komt, die Christus zenden zal, en die nooit van ons wijkt . De Trooster komt, de ure is er al, dat Hij het vuur ontsteekt: de Vader zendt Hem uit den hoge, Hij toont zijn hulp en mededogen. De Trooster komt!

Pinksteren

In de morgendienst van 9 juni komt Handelingen 2 aan de orde waar we lezen over tekenen van wind en vuur. Over ‘vuur’ zullen we in het bijzonder nadenken.

Pinksterconcert Cees van der Slik

Op D.V. Maandag 10 Juni a.s., Tweede Pinksterdag, wordt er in de Dorpskerk van Capelle een speciaal Pinksterconcert gegeven. Cees van der Slik zal een programma ten gehore brengen op het prachtige, historische Van Dam orgel met muziek van diverse componisten, o.a....

Happen en trappen voor Tsjerkind op 18 mei

Actie weer een groot succes !

Op 18 mei organiseerde stichting Tsjerkind deze leuke activiteit waarmee we geld inzamelen om voedselpakketten uit te delen in Wit-Rusland. Twee keer per jaar geven we aan ongeveer 130 zeer arme personen/gezinnen een voedselpakket.

Pinksterkamp 2019 (update)

Van 8 tot 10 juni gaan we met 37 kinderen op Pinksterkamp naar Otterloo. We willen uw hulp vragen voor de boodschappen of een financiële bijdrage. Na de diensten kunt u één of meerdere boodschappenbriefjes meenemen. U kunt deze spullen inleveren op 19 en 26 mei. De...

Gemeenteavond Dorpskerk

Wanneer: Woensdag 22 mei Tijdstip: Inloop vanaf 19:45 Start avond:  20:00 Programma:    Inleiding, ds Cluistra Financiën Protestantse Gemeente Capelle Uitkomsten enquête avonddiensten U en jij zijn van harte welkom..  Komt...

Stichting Tsjerkind: Weer naar Wit Rusland

Kleine update : Op maandag 13 mei vertrokken naar Wit-Rusland met twee Crafters met aanhangwagens. We hopen dan op vrijdagavond 24 mei weer in Capelle aan den IJssel terug te zijn. Op woensdagavond 15 mei gearriveerd op ons logeeradres te zijn in Volkovysk (Belarus). Op 16 mei op de foto met de burgemeester..

Toerustingsavond Luisterend Bidden

Op dinsdagavond 4 juni wordt in het kerkelijk centrum een toerustingsavond gehouden over luisterend bidden. We hebben hiervoor een gastspreker uitgenodigd, namelijk ds. Gerrit Vreugdenhil, predikant van de St. Jansgemeente in Gouda.

Huiskamerontmoeting

Op dinsdagavond 21 mei a.s. is eenieder uit wijk 1,2,3 en 4 van harte welkom op de huiskamerontmoeting bij de familie De Wit aan de Kerklaan 12, Capelle aan den IJssel. Klik hier voor de Wijkindeling  De inhoudelijke invulling en gespreksleiding van deze avond wordt...

Van de ouderenpastor

Even stilstaan Na een heerlijke vakantie, waarin we o.a. van de prachtige onderwater schepping genoten, mochten mijn man en ik, gebruind en uitgerust, onze taken weer opvatten. Tijdens mijn rondgang in het Capelse staat de natuur er inmiddels weer groen en fris bij....

Vanuit de pastorie

Hoewel de lente even afgeremd wordt door een wat koude periode zien we heel veel nieuw leven. Alles bloeit weer op. Ook veel vogels zingen hun lied. Laten we bidden om de Geest van Pinksteren die ons leven vernieuwt en doet opbloeien zodat we (zingend) belijden:...

Opwekking 2019 Pinksterconferentie

De Pinksterconferentie 2019 vindt plaats van vrijdagavond 7 juni t/m 10 juni op het terrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. We gaan tot nu toe met een groep van 30 personen. Heb je zin om het weekend of een dag mee te gaan of heb je vragen, loop dan even langs...

Enquête avonddiensten Dorpskerk

De kerkenraad wil iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken. Totaal 95 gemeenteleden hebben de enquête ingevuld! De uitkomsten zullen gepresenteerd worden op de komende gemeente avond. Attentie! In tegenstelling tot eerdere berichten is de gemeente...

Bericht van de Diaconie

De Heilig Avondmaalscollecte van Goede Vrijdag jl. heeft samen met de collecte van de Vijverhof het mooie bedrag van € 508,90 opgebracht. Met dank voor deze mooie gift, ook namens stichting Proplan.

Dorpskerk Bazaar 2019 – 39e editie !

Zie hier enkele foto’s van dit opnieuw zeer geslaagde evenement! Namens de Bazaarcommissie ontzettend bedankt voor uw/jouw hulp en gulle gaven! Zonder de hulp van gemeenteleden wordt de Bazaar nooit een succes.  

Paasconcert Cees van der Slik Dorpskerk

Op D.V. Tweede Paasdag, maandag 22 April a.s., wordt er in de Dorpskerk aan de Kerklaan 2 van Capelle aan den IJssel een Paasconcert gegeven. Cees van der Slik zal het Van Dam orgel uit 1904 bespelen met muziek van Bach, Mendelssohn, Franck, Guilmant en Dupré. Ook...

Bericht van het College van Diakenen

Voor de collecte van 7 april j.l. bestemd voor de natuurramp in Afrika heeft onze Dorpskerk het bedrag van €417,10 opgebracht. Deze collecte, welke Capelle breed in 7 kerken gehouden werd, heeft totaal het mooie bedrag van € 2.739,85 opgebracht. Met dank namens het...

CGK Capelle zingt de Marcus Passie van Hans Boelee

De Marcus Passie van Hans Boelee wordt op dinsdag 16 april door het CGK Capelle uitgevoerd in de Dorpskerk van Capelle a/d IJssel. In de Marcus Passie wordt het lijden van Jezus op indrukwekkende wijze verwoord door middel van bekende liederen die verbonden worden...

Van de Diaconie: Sam’s Kledingactie

Sam’s Kledingactie heeft voor het komende voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2019 naar een project in Sulawesi. Lees HIER...

Sam’s kledingactie helpt bij wederopbouw Sulawesi

Sam’s Kledingactie heeft voor het komende voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2019 naar een project in Sulawesi. Sulawesi is...

Vanuit de Pastorie: Catechese

Ook dit seizoen zijn er weer mooie catechisatieavonden geweest. We begonnen iedere keer om 18 uur met een heerlijke maaltijd. Ouders die dit eten hebben klaargemaakt wil ik dan ook hartelijk bedanken.

Ds. Nees Cluistra

Rond de diensten van Pasen

Voor Pasen staan weer een heel aantal diensten gepland. Enkele diensten wil ik er even uitlichten. Denk o.a. aan de extra dienst op Stille Zaterdag 20 april, de zgn Paasnachtdienst!

Ds. Nees Cluistra

Bericht van de Diaconie

Komende zondag 7 april zal Capelle breed de Diaconie collecte  bestemd worden voor de landen Mozambique, Malawi en Zimbabwe die getroffen werden door de orkaan IDAI. Diaconie Dorpskerk

Dorpskerk Bazaar 2019

Kom op zaterdag 13 april naar het plein van de Dorpskerk voor tweedehands producten, boeken, kaas, groenten en fruit, bloemen en nog veel meer! Het beroemde Rad van avontuur draait ook dit jaar weer.   Op de bazaar kunt u terecht voor: curiosa en retrospullen,...

Paasontbijt

Hierbij willen wij iedereen uitnodigen voor het paasontbijt dat op zondag 21 april, 1e paasdag, van 8.30u tot 9.30u gehouden zal worden in het kerkelijk centrum van de Dorpskerk. Op zondag 31 maart a.s. zullen er na de ochtend- en avonddienst formulieren uitgedeeld...

Bericht van de Diaconie

Van uit het Rampenfonds, beheerd door het College van Diakenen van Capelle aan den IJssel, is er een gift van € 2.500,00 gegeven voor de eerste noodhulp aan Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Diaconie Dorpskerk

Bericht van de HVD

Middels het verjaringsfonds heeft u in 2018 het mooie bedrag van € 1947,50 geschonken aan de Dorpskerk met als doel dit bedrag te besteden aan nuttige zaken in en rond het gebouw.Hartelijk dank daarvoor!

Van de Ouderenpastor

Op weg naar Pasen Op de gesprekskringen hadden we het de afgelopen tijd over thuiskomen en over verdriet. Twee belangrijke thema’s in een mensenleven. Waar is je thuis? Wat vind je daar?

Annemiek Bomhof-Vrij

Jongerendienst zondagavond 14 april

Op zondagavond 14 april is er een jeugddienst. Voorganger is ds. E. de Kruijff uit Capelle aan den IJssel. De dienst begint om 19.00. Het thema is “Why”. Bij dit thema gaat het om het “waarom” vanuit het verhaal van goede vrijdag.

Pinksterkamp 2019 “All You Need is Love”

Tijdens het pinksterweekend gaan we weer een heel leuk kamp organiseren voor kinderen van groep 4 tot en met 8. Een weekend op onze vertrouwde locatie De Houtkamp in Otterlo. Dit jaar is het thema ‘All You Need is Love’.

Boottocht KBO/PCOB

We gaan 26 juni weer varen met het zelfde schip als vorig jaar, het partyschip ‘de Marlina’. Het zal een geheel verzorgde dag worden. Ontvangst met koffie en gebak, een uitgebreide warme/koude lunch en in de middag een kopje koffie/thee/fris en een ijsje.

Nieuwe Blog van Gerrit en José

Gerrit en José Heino hebben al langere tijd een blog op de website van de GZB. In hun nieuwste blog van 6 maart 2019 vertellen ze over een “Bijzondere aankoop”.. !

Het geloof geeft rust en onrust..

Geloven in God betekent houvast en geborgenheid. Hij is voor ons een schuilplaats. Een beter adres is er niet. Geloven is gegrond op wie Jezus Christus voor ons is. Het is je enige troost in leven en sterven! Eigendom van Hem te zijn, gekocht en betaald door zijn bloed. Dat te geloven geeft rust! Het is een vrede die alle verstand te boven gaat! Laten we die grond en zekerheid elkaar toebidden!

Stille Zaterdag 20 april

In onze wijkgemeente hebben we vorig jaar naast de reguliere diensten van Goede Vrijdag en Pasen op Stille Zaterdag een samenkomst gehouden in de avond. Dat was een goede ervaring. Wel lag er toen al de vraag vanuit andere wijkgemeenten (Oosterkerk, Schenkelkerk en de...

Reis naar Tanzania uitgesteld

Op 2 maart was het de planning om samen met Ineke naar Tanzania te vertrekken om in het Makiungu Hospital scholing te gaan geven aan artsen en verpleegkundigen.
We hebben deze reis moeten annuleren, omdat de man van Marjolein ernstig ziek werd opgenomen in de week voor vertrek. Hij verblijft nog steeds in het ziekenhuis.

Happen en Trappen 18 mei

Zoals eerder aangekondigd gaan we op 18 mei weer Happen en Trappen voor Tsjerkind. In de flyer vind u alle informatie over dit vorig jaar als zeer succesvol ervaren evenement!

Jongerendienst: zondagmorgen 17 maart

Op zondagmorgen 17 maart op 10:00 uur is er weer een jongerendienst. Voorganger is Ds. C. Cluistra. Het thema is: “Van je vrienden moet je het hebben”. Het gaat over vriendschap in deze dienst, dit is al direct duidelijk. Wat is vriendschap? Wat verwacht je van een vriendschap?

Gebedskring

Heeft u het verlangen om samen te bidden?

Hierna ziet u het schema met de mogelijkheden.

Zending

Wij danken alle gevers hartelijk voor de steun van het werk van Gerrit en José Heino in Zuid-Afrika. U kunt hun werk volgen via de GZB Website: www.gzb.nl/Zuid-Afrika .Wilt u hun werk ook steunen? Op de GZB website vindt u een knop waarmee uw gift snel en goed...

Pastoraat

We zijn heel blij en dankbaar met versterking in het pastorale bezoekwerk. Mevr. Ineke Weijers en mevr. Adri Stofbergen hebben zich beschikbaar gesteld om in wijk 6 en 6b huisbezoek te doen.

Inzamelen Bazaar 2019

De komende maanden zamelen we weer goede en mooie (gebruikte) spullen in. De inlevermomenten zijn:

• Februari: 9 en 23
• Maart: Elke zaterdag
• April: 6

U kunt uw spullen inleveren in de schuur achter de kerk, tussen 11.00 – 13.00 uur.

Huiskamerontmoetingen

Dit zijn bijeenkomsten in een huiskamer met een aantal mede-gemeenteleden van de Dorpskerk bij u/jou in de buurt.

Zie het schema nu incl. Steenloperstraat en Kerklaan/Tuinfluiter.

Pijnlijk en verwarrend

Wanneer het geloof en de bijbel in het nieuws komen dan kan dat heel mooi zijn. Een goede gelegenheid om het in onze samenleving over God te hebben. Dat gebeurt wel eens met Kerst of ook rond Pasen met alle aandacht voor ‘The Passion’ in de media. Je hoopt en bidt dat ‘buitenstaanders’ dan geïnteresseerd raken en de rijkdom van het evangelie ontdekken. Je hebt dan als christen de gelegenheid om iets te delen van wat je ten diepste houdt bewogen.

KerkBalans 2019

Op 20 januari is de jaarlijkse Kerkbalansactie weer gestart. Dankzij uw en jouw bijdrage kunnen wij onder andere 14 kringen en andere ontmoetingen blijven houden, kunnen we onze monumentale Dorpskerk blijven onderhouden, kunnen we bijzondere momenten zoals doop,...

Week van Gebed

In de week van 21 t/m 27 januari is de Week van Gebed in de Capelse kerken. Het thema is : “Recht voor ogen..”, geïnspireerd op Deuteronomium 16 vers 11-20. Op onderstaande posters kunt u alle info vinden over plaats en tijd, alsmede de activiteiten voor...

Kerkradio functioneert weer!

Beste kerkradio luisteraars van de Dorpskerk, Inmiddels is er na het vorige schrijven een uitgebreide reparatie gedaan aan de bedradingen van de geluidsinstallatie. Ook is hierbij de kerkradio overnieuw ingeregeld op zendsterkte en geluidssterkte. Hiermee moeten de...

Dag aan dag

Gods heil en zegen voor het nieuwe jaar dat mochten we elkaar wensen bij het ingaan van 2019. Hartelijk dank voor de mooie kaarten en prachtige teksten die ik van velen van u mocht ontvangen! Maar de werkelijkheid van het nieuwe jaar ligt weer voor ons..

Annemiek Bomhof-Vrij, Ouderenpastor

Nieuwjaarswens

Aan het begin van dit nieuwe jaar wens ik ieder die dit leest Gods zegen toe! Bij deze wil ik u ook danken voor alle goede wensen die we van u ontvingen.

Ds. Nees Cluistra

Verslag uitje De Huiskring

Op 6 december heeft een groep ouderen, op uitnodiging van De Huiskring, een uitstapje gemaakt naar Intratuin om de kerstshow te bekijken.

Verslag MidWinterconcert 28 december

Op vrijdag 28 december vond in de Dorpskerk het traditionele MidWinter concert plaats. Hieronder treft u alle informatie aan over deze prachtige avond in de Dorpskerk!

Terugblik december 2018

De kerstperiode en de jaarwisseling in en rond de Dorpskerk waren weer boeiend en goed om mee te maken. Er zijn heel veel mensen in de kerk geweest. Heel wat keren zijn de kaarsen in de kroonluchters door de koster aangestoken. Veel gemeenteleden en koren en anderen...

Dorpshuis renovatie

De vergaderruimte van het Dorpshuis ziet er weer netjes uit. Samen met vrijwilligers Cor Oosterwijk, Albert Verhagen en Leen Verkade heb ik de afgelopen 8 maanden geklust in het Dorpshuis.

HERNIEUWDE Oproep!

Wie voelt zich geroepen om ons Catechese Team te komen versterken? 1 x per 2 weken op donderdagavond van 18 tot 20 uur, inclusief een heerlijke maaltijd !

Kerst koren 19 december

Op 19 december was er in de Dorpskerk een optreden van een 2 tal koren. Hierna vindt u een foto impressie van deze fantastische zangavond, met dank aan fotograaf Ger Schaap.

Meeleven

December is een maand waarin tegenstellingen extra gevoeld worden. Om er een paar te noemen: 

Gebedskring 8 januari

Dit keer niet op de eerste dinsdag (dat zou nieuwjaarsdag zijn) maar deze maand op 8 januari is er weer de gebedskring van 19-20 uur in het dorpshuis. Ook als jij of u gewoon een keertje wil aanschuiven, welkom. (Email: [email protected])