Nacht zonder Dak

Van 6 op 7 juli hebben een groep jongeren in kartonnen dozen geslapen bij de kerk. Een Tear-medewerker kwam langs om te vertellen over kinderen en jongeren die geen dak boven hun hoofd hebben. Ook een journalist van het AD interviewde een paar jongeren en er kwam een...

Rond de diensten

Ook in de zomertijd zijn er op zondag twee kerkdiensten. Weet u/je welkom!! Regelmatig is er een gastvoorganger (zie rooster). In de morgendiensten waarin ik de komende tijd voorga wil ik graag het boek Daniël lezen. Daar ben ik op 14 juli mee begonnen. In onze bijbel...

Wijziging koffiedrinken

In de maand september zijn de data van het koffiedrinken na de dienst gewijzigd. I.p.v. de 1e en 3e zondag is het koffiedrinken gewijzigd naar de 2e en 4e zondag, nl. 8 september (doopdienst) en 22 september (startzondag). Adri van der Linde...

Nieuw: Collectebonnen nu direct Online te bestellen

Klik op de knop [Collectebonnen bestellen] op de Homepage of ga naar het menu [Contact]>[Collectebonnen bestellen], of gebruik het voetmenu [Collectebonnen] onderaan alle site pagina’s. Na invullen van het bestelformulier ontvangt u direct een email...

Om over na te denken

In deze zomertijd is het voor velen ook vakantietijd. Heerlijk! Geniet ervan! Tijd om wat afstand te nemen. Te bezinnen en uit te rusten. Maar dat is ook best een kunst! Want juist tijdens vakantie kan het ook zijn dat de vermoeidheid er pas echt uitkomt. Of je realiseert je heel sterk dat de tijd vliegt. NB we zijn alweer over de helft van 2019.

Nieuwe Facebook pagina Dorpskerk

Vanaf vandaag is er een nieuwe Dorpskerk Facebookpagina beschikbaar. Het is een experiment. We zullen proberen deze actueel te houden, zoals de website. Er is ook een besloten groep voor Gemeenteleden om onderling te communiceren.

Geef aan de Solidariteitskas !

Op 16 juni start de geldwervingsactie voor de Solidariteitskas. U ontvangt binnenkort de envelop voor de Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter de Solidariteitskas. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet,...

Nieuw: Abonneren Dorpskerk Nieuws (e-brief)

Onlangs hebben de ingeschreven abonnees weer een e-mail nieuwsbrief van de Dorpskerk ontvangen (Dorpskerk Nieuws). Velen hebben zich de afgelopen jaren hiervoor ingeschreven. De Dorpskerk geeft een beperkt aantal edities van Dorpskerk Nieuws uit, met name rond...

Musica Vocalis concert 21 juni

Het projectkoor “Musica Vocalis” geeft op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni a.s. twee concerten met als thema:
Liederen uit de Duitse Romantiek

Met verdere medewerking van Lilian Farahani (sopraan) en Mark van Nispen (piano, orgel). Voor deze concerten bent u Van Harte Uitgenodigd!

Rommelmarkt Torenhof 6 juli

Op zaterdag 6 juli is er de jaarlijkse Torenhof rommelmarkt. Als Thuis Front Commissie van Gerrit en José Heino huren we daar weer een kraam om de mooie overgebleven spullen van de Dorpskerkbazaar te verkopen. Zo vragen we tevens aandacht voor het werk in Afrika. De...

Weer een Nacht zonder Dak!

Van 6 op 7 juli staat er Nacht  Zonder Dak gepland voor de jeugd (12+) . Kom 1 nacht slapen in een kartonnen doos, naast de kerk, om geld in te zamelen voor jongeren die leven in armoede. Jongeren die voornamelijk op straat moeten leven. De opbrengst gaat voor 100%...

Catechese ‘Follow Me’ : Nieuwe medewerkers nodig

We zijn dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Zie het als een voorrecht! Gezellig mee-eten, luisteren naar de presentatie en daarna tussen 19.30 en 20 uur een klein groepje jongeren wat beter leren kennen en aan de hand van het geleverde materiaal samen aan de slag gaan. Kortom: Heb je hart voor jongeren? Meld je aan!! Praat anders eens met Jan of Ellen waarom ze er zo lang van genoten hebben.

Om over na te denken Pinksteren

Wanneer we over Pinksteren nadenken, gaat het om de uitwerking van het geloof in je leven. Zo ook over de vruchten van de Heilige Geest. Zo las ik onlangs over moeder Theresa. Treffend hoe zij dienstbaar voor de ander is geweest vanuit de omgang met God. Haar motto...

Open Kerk

Ook dit jaar is de kerk weer regelmatig ‘open’ op zaterdagmiddag. Er zijn al enkele middagen achter de rug. Je ziet dan zomaar voorbijgangers even binnenwandelen. Soms omdat ze geïnteresseerd zijn in het gebouw als Rijksmonument, soms ook omdat ze vroeger wel eens eerder in de Dorpskerk kwamen. Dat kan mooie ontmoetingen geven!

Viering Heilig Avondmaal 23 juni

Op zondag 23 juni vieren we het Avondmaal. We lezen zowel in de morgen- als avonddienst uit Efeze 3:14-21. Daar bidt Paulus dat Christus door het geloof in ons hart woont en we door de Geest gesterkt worden! Ook legt Paulus hier de nadruk op het ‘samen’. Samen de liefde van Christus in zijn hoogte en diepte, lengte en breedte leren kennen.

Berichtje over Gerrit en José Heino

Binnenkort zullen José en Gerrit Heino aanwezig zijn in de ochtenddienst in de Dorpskerk. Zij zijn uitgezonden vanuit de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk te Capelle aan den IJssel. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de GZB. Gerrit is in Zuid-Afrika in...

Jeugddienst zondagavond 30 juni

Op zondagavond 30 juni is al weer de laatste jeugddienst van dit seizoen. Voorganger is ds. N. van Voornveld uit Capelle aan den IJssel. De dienst begint om 19.00. Het thema is “Maskers af”. Bij dit thema gaat het om over wie we echt zijn en hoe we ons vaak voor doen....

Van de ouderenpastor

Pinksterfeest

De Trooster komt, die Christus zenden zal, en die nooit van ons wijkt . De Trooster komt, de ure is er al, dat Hij het vuur ontsteekt: de Vader zendt Hem uit den hoge, Hij toont zijn hulp en mededogen. De Trooster komt!

Pinksteren

In de morgendienst van 9 juni komt Handelingen 2 aan de orde waar we lezen over tekenen van wind en vuur. Over ‘vuur’ zullen we in het bijzonder nadenken.

Pinksterconcert Cees van der Slik

Op D.V. Maandag 10 Juni a.s., Tweede Pinksterdag, wordt er in de Dorpskerk van Capelle een speciaal Pinksterconcert gegeven. Cees van der Slik zal een programma ten gehore brengen op het prachtige, historische Van Dam orgel met muziek van diverse componisten, o.a....

Happen en trappen voor Tsjerkind op 18 mei

Actie weer een groot succes !

Op 18 mei organiseerde stichting Tsjerkind deze leuke activiteit waarmee we geld inzamelen om voedselpakketten uit te delen in Wit-Rusland. Twee keer per jaar geven we aan ongeveer 130 zeer arme personen/gezinnen een voedselpakket.

Pinksterkamp 2019 (update)

Van 8 tot 10 juni gaan we met 37 kinderen op Pinksterkamp naar Otterloo. We willen uw hulp vragen voor de boodschappen of een financiële bijdrage. Na de diensten kunt u één of meerdere boodschappenbriefjes meenemen. U kunt deze spullen inleveren op 19 en 26 mei. De...

Gemeenteavond Dorpskerk

Wanneer: Woensdag 22 mei Tijdstip: Inloop vanaf 19:45 Start avond:  20:00 Programma:    Inleiding, ds Cluistra Financiën Protestantse Gemeente Capelle Uitkomsten enquête avonddiensten U en jij zijn van harte welkom..  Komt...

Stichting Tsjerkind: Weer naar Wit Rusland

Kleine update : Op maandag 13 mei vertrokken naar Wit-Rusland met twee Crafters met aanhangwagens. We hopen dan op vrijdagavond 24 mei weer in Capelle aan den IJssel terug te zijn. Op woensdagavond 15 mei gearriveerd op ons logeeradres te zijn in Volkovysk (Belarus). Op 16 mei op de foto met de burgemeester..

Toerustingsavond Luisterend Bidden

Op dinsdagavond 4 juni wordt in het kerkelijk centrum een toerustingsavond gehouden over luisterend bidden. We hebben hiervoor een gastspreker uitgenodigd, namelijk ds. Gerrit Vreugdenhil, predikant van de St. Jansgemeente in Gouda.

Huiskamerontmoeting

Op dinsdagavond 21 mei a.s. is eenieder uit wijk 1,2,3 en 4 van harte welkom op de huiskamerontmoeting bij de familie De Wit aan de Kerklaan 12, Capelle aan den IJssel. Klik hier voor de Wijkindeling  De inhoudelijke invulling en gespreksleiding van deze avond wordt...

Van de ouderenpastor

Even stilstaan Na een heerlijke vakantie, waarin we o.a. van de prachtige onderwater schepping genoten, mochten mijn man en ik, gebruind en uitgerust, onze taken weer opvatten. Tijdens mijn rondgang in het Capelse staat de natuur er inmiddels weer groen en fris bij....

Vanuit de pastorie

Hoewel de lente even afgeremd wordt door een wat koude periode zien we heel veel nieuw leven. Alles bloeit weer op. Ook veel vogels zingen hun lied. Laten we bidden om de Geest van Pinksteren die ons leven vernieuwt en doet opbloeien zodat we (zingend) belijden:...

Opwekking 2019 Pinksterconferentie

De Pinksterconferentie 2019 vindt plaats van vrijdagavond 7 juni t/m 10 juni op het terrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. We gaan tot nu toe met een groep van 30 personen. Heb je zin om het weekend of een dag mee te gaan of heb je vragen, loop dan even langs...

Enquête avonddiensten Dorpskerk

De kerkenraad wil iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken. Totaal 95 gemeenteleden hebben de enquête ingevuld! De uitkomsten zullen gepresenteerd worden op de komende gemeente avond. Attentie! In tegenstelling tot eerdere berichten is de gemeente...

Bericht van de Diaconie

De Heilig Avondmaalscollecte van Goede Vrijdag jl. heeft samen met de collecte van de Vijverhof het mooie bedrag van € 508,90 opgebracht. Met dank voor deze mooie gift, ook namens stichting Proplan.

Dorpskerk Bazaar 2019 – 39e editie !

Zie hier enkele foto’s van dit opnieuw zeer geslaagde evenement! Namens de Bazaarcommissie ontzettend bedankt voor uw/jouw hulp en gulle gaven! Zonder de hulp van gemeenteleden wordt de Bazaar nooit een succes.  

Paasconcert Cees van der Slik Dorpskerk

Op D.V. Tweede Paasdag, maandag 22 April a.s., wordt er in de Dorpskerk aan de Kerklaan 2 van Capelle aan den IJssel een Paasconcert gegeven. Cees van der Slik zal het Van Dam orgel uit 1904 bespelen met muziek van Bach, Mendelssohn, Franck, Guilmant en Dupré. Ook...

Bericht van het College van Diakenen

Voor de collecte van 7 april j.l. bestemd voor de natuurramp in Afrika heeft onze Dorpskerk het bedrag van €417,10 opgebracht. Deze collecte, welke Capelle breed in 7 kerken gehouden werd, heeft totaal het mooie bedrag van € 2.739,85 opgebracht. Met dank namens het...

CGK Capelle zingt de Marcus Passie van Hans Boelee

De Marcus Passie van Hans Boelee wordt op dinsdag 16 april door het CGK Capelle uitgevoerd in de Dorpskerk van Capelle a/d IJssel. In de Marcus Passie wordt het lijden van Jezus op indrukwekkende wijze verwoord door middel van bekende liederen die verbonden worden...

Van de Diaconie: Sam’s Kledingactie

Sam’s Kledingactie heeft voor het komende voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2019 naar een project in Sulawesi. Lees HIER...

Sam’s kledingactie helpt bij wederopbouw Sulawesi

Sam’s Kledingactie heeft voor het komende voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2019 naar een project in Sulawesi. Sulawesi is...

Vanuit de Pastorie: Catechese

Ook dit seizoen zijn er weer mooie catechisatieavonden geweest. We begonnen iedere keer om 18 uur met een heerlijke maaltijd. Ouders die dit eten hebben klaargemaakt wil ik dan ook hartelijk bedanken.

Ds. Nees Cluistra

Rond de diensten van Pasen

Voor Pasen staan weer een heel aantal diensten gepland. Enkele diensten wil ik er even uitlichten. Denk o.a. aan de extra dienst op Stille Zaterdag 20 april, de zgn Paasnachtdienst!

Ds. Nees Cluistra

Bericht van de Diaconie

Komende zondag 7 april zal Capelle breed de Diaconie collecte  bestemd worden voor de landen Mozambique, Malawi en Zimbabwe die getroffen werden door de orkaan IDAI. Diaconie Dorpskerk

Dorpskerk Bazaar 2019

Kom op zaterdag 13 april naar het plein van de Dorpskerk voor tweedehands producten, boeken, kaas, groenten en fruit, bloemen en nog veel meer! Het beroemde Rad van avontuur draait ook dit jaar weer.   Op de bazaar kunt u terecht voor: curiosa en retrospullen,...

Paasontbijt

Hierbij willen wij iedereen uitnodigen voor het paasontbijt dat op zondag 21 april, 1e paasdag, van 8.30u tot 9.30u gehouden zal worden in het kerkelijk centrum van de Dorpskerk. Op zondag 31 maart a.s. zullen er na de ochtend- en avonddienst formulieren uitgedeeld...

Bericht van de Diaconie

Van uit het Rampenfonds, beheerd door het College van Diakenen van Capelle aan den IJssel, is er een gift van € 2.500,00 gegeven voor de eerste noodhulp aan Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Diaconie Dorpskerk

Bericht van de HVD

Middels het verjaringsfonds heeft u in 2018 het mooie bedrag van € 1947,50 geschonken aan de Dorpskerk met als doel dit bedrag te besteden aan nuttige zaken in en rond het gebouw.Hartelijk dank daarvoor!

Van de Ouderenpastor

Op weg naar Pasen Op de gesprekskringen hadden we het de afgelopen tijd over thuiskomen en over verdriet. Twee belangrijke thema’s in een mensenleven. Waar is je thuis? Wat vind je daar?

Annemiek Bomhof-Vrij

Jongerendienst zondagavond 14 april

Op zondagavond 14 april is er een jeugddienst. Voorganger is ds. E. de Kruijff uit Capelle aan den IJssel. De dienst begint om 19.00. Het thema is “Why”. Bij dit thema gaat het om het “waarom” vanuit het verhaal van goede vrijdag.

Pinksterkamp 2019 “All You Need is Love”

Tijdens het pinksterweekend gaan we weer een heel leuk kamp organiseren voor kinderen van groep 4 tot en met 8. Een weekend op onze vertrouwde locatie De Houtkamp in Otterlo. Dit jaar is het thema ‘All You Need is Love’.

Boottocht KBO/PCOB

We gaan 26 juni weer varen met het zelfde schip als vorig jaar, het partyschip ‘de Marlina’. Het zal een geheel verzorgde dag worden. Ontvangst met koffie en gebak, een uitgebreide warme/koude lunch en in de middag een kopje koffie/thee/fris en een ijsje.

Nieuwe Blog van Gerrit en José

Gerrit en José Heino hebben al langere tijd een blog op de website van de GZB. In hun nieuwste blog van 6 maart 2019 vertellen ze over een “Bijzondere aankoop”.. !

Het geloof geeft rust en onrust..

Geloven in God betekent houvast en geborgenheid. Hij is voor ons een schuilplaats. Een beter adres is er niet. Geloven is gegrond op wie Jezus Christus voor ons is. Het is je enige troost in leven en sterven! Eigendom van Hem te zijn, gekocht en betaald door zijn bloed. Dat te geloven geeft rust! Het is een vrede die alle verstand te boven gaat! Laten we die grond en zekerheid elkaar toebidden!

Stille Zaterdag 20 april

In onze wijkgemeente hebben we vorig jaar naast de reguliere diensten van Goede Vrijdag en Pasen op Stille Zaterdag een samenkomst gehouden in de avond. Dat was een goede ervaring. Wel lag er toen al de vraag vanuit andere wijkgemeenten (Oosterkerk, Schenkelkerk en de...

Reis naar Tanzania uitgesteld

Op 2 maart was het de planning om samen met Ineke naar Tanzania te vertrekken om in het Makiungu Hospital scholing te gaan geven aan artsen en verpleegkundigen.
We hebben deze reis moeten annuleren, omdat de man van Marjolein ernstig ziek werd opgenomen in de week voor vertrek. Hij verblijft nog steeds in het ziekenhuis.

Happen en Trappen 18 mei

Zoals eerder aangekondigd gaan we op 18 mei weer Happen en Trappen voor Tsjerkind. In de flyer vind u alle informatie over dit vorig jaar als zeer succesvol ervaren evenement!

Jongerendienst: zondagmorgen 17 maart

Op zondagmorgen 17 maart op 10:00 uur is er weer een jongerendienst. Voorganger is Ds. C. Cluistra. Het thema is: “Van je vrienden moet je het hebben”. Het gaat over vriendschap in deze dienst, dit is al direct duidelijk. Wat is vriendschap? Wat verwacht je van een vriendschap?

Gebedskring

Heeft u het verlangen om samen te bidden?

Hierna ziet u het schema met de mogelijkheden.

Zending

Wij danken alle gevers hartelijk voor de steun van het werk van Gerrit en José Heino in Zuid-Afrika. U kunt hun werk volgen via de GZB Website: www.gzb.nl/Zuid-Afrika .Wilt u hun werk ook steunen? Op de GZB website vindt u een knop waarmee uw gift snel en goed...

Pastoraat

We zijn heel blij en dankbaar met versterking in het pastorale bezoekwerk. Mevr. Ineke Weijers en mevr. Adri Stofbergen hebben zich beschikbaar gesteld om in wijk 6 en 6b huisbezoek te doen.

Inzamelen Bazaar 2019

De komende maanden zamelen we weer goede en mooie (gebruikte) spullen in. De inlevermomenten zijn:

• Februari: 9 en 23
• Maart: Elke zaterdag
• April: 6

U kunt uw spullen inleveren in de schuur achter de kerk, tussen 11.00 – 13.00 uur.

Huiskamerontmoetingen

Dit zijn bijeenkomsten in een huiskamer met een aantal mede-gemeenteleden van de Dorpskerk bij u/jou in de buurt.

Zie het schema nu incl. Steenloperstraat en Kerklaan/Tuinfluiter.

Pijnlijk en verwarrend

Wanneer het geloof en de bijbel in het nieuws komen dan kan dat heel mooi zijn. Een goede gelegenheid om het in onze samenleving over God te hebben. Dat gebeurt wel eens met Kerst of ook rond Pasen met alle aandacht voor ‘The Passion’ in de media. Je hoopt en bidt dat ‘buitenstaanders’ dan geïnteresseerd raken en de rijkdom van het evangelie ontdekken. Je hebt dan als christen de gelegenheid om iets te delen van wat je ten diepste houdt bewogen.

KerkBalans 2019

Op 20 januari is de jaarlijkse Kerkbalansactie weer gestart. Dankzij uw en jouw bijdrage kunnen wij onder andere 14 kringen en andere ontmoetingen blijven houden, kunnen we onze monumentale Dorpskerk blijven onderhouden, kunnen we bijzondere momenten zoals doop,...

Week van Gebed

In de week van 21 t/m 27 januari is de Week van Gebed in de Capelse kerken. Het thema is : “Recht voor ogen..”, geïnspireerd op Deuteronomium 16 vers 11-20. Op onderstaande posters kunt u alle info vinden over plaats en tijd, alsmede de activiteiten voor...

Kerkradio functioneert weer!

Beste kerkradio luisteraars van de Dorpskerk, Inmiddels is er na het vorige schrijven een uitgebreide reparatie gedaan aan de bedradingen van de geluidsinstallatie. Ook is hierbij de kerkradio overnieuw ingeregeld op zendsterkte en geluidssterkte. Hiermee moeten de...

Dag aan dag

Gods heil en zegen voor het nieuwe jaar dat mochten we elkaar wensen bij het ingaan van 2019. Hartelijk dank voor de mooie kaarten en prachtige teksten die ik van velen van u mocht ontvangen! Maar de werkelijkheid van het nieuwe jaar ligt weer voor ons..

Annemiek Bomhof-Vrij, Ouderenpastor

Nieuwjaarswens

Aan het begin van dit nieuwe jaar wens ik ieder die dit leest Gods zegen toe! Bij deze wil ik u ook danken voor alle goede wensen die we van u ontvingen.

Ds. Nees Cluistra

Verslag uitje De Huiskring

Op 6 december heeft een groep ouderen, op uitnodiging van De Huiskring, een uitstapje gemaakt naar Intratuin om de kerstshow te bekijken.

Verslag MidWinterconcert 28 december

Op vrijdag 28 december vond in de Dorpskerk het traditionele MidWinter concert plaats. Hieronder treft u alle informatie aan over deze prachtige avond in de Dorpskerk!

Terugblik december 2018

De kerstperiode en de jaarwisseling in en rond de Dorpskerk waren weer boeiend en goed om mee te maken. Er zijn heel veel mensen in de kerk geweest. Heel wat keren zijn de kaarsen in de kroonluchters door de koster aangestoken. Veel gemeenteleden en koren en anderen...

Dorpshuis renovatie

De vergaderruimte van het Dorpshuis ziet er weer netjes uit. Samen met vrijwilligers Cor Oosterwijk, Albert Verhagen en Leen Verkade heb ik de afgelopen 8 maanden geklust in het Dorpshuis.

HERNIEUWDE Oproep!

Wie voelt zich geroepen om ons Catechese Team te komen versterken? 1 x per 2 weken op donderdagavond van 18 tot 20 uur, inclusief een heerlijke maaltijd !

Kerst koren 19 december

Op 19 december was er in de Dorpskerk een optreden van een 2 tal koren. Hierna vindt u een foto impressie van deze fantastische zangavond, met dank aan fotograaf Ger Schaap.

Meeleven

December is een maand waarin tegenstellingen extra gevoeld worden. Om er een paar te noemen: 

Gebedskring 8 januari

Dit keer niet op de eerste dinsdag (dat zou nieuwjaarsdag zijn) maar deze maand op 8 januari is er weer de gebedskring van 19-20 uur in het dorpshuis. Ook als jij of u gewoon een keertje wil aanschuiven, welkom. (Email: [email protected])

Kerstviering gemeenteleden 65+

Op dinsdagmiddag 11 december vierden we het kerstfeest voor ouderen. Hierna kunt u het voorgaande artikel lezen en vindt u ook een aantal sfeer foto’s van deze mooie avond. Komt u volgende keer ook/weer?

Lichtdragers

In november begint het al, dan poetsen we met elkaar de kroonluchters en maken de kerk ‘schoon’ . Aan het woord zijn twee oud kosters van de Dorpskerk, de monumentale kerk aan de dijk van Capelle aan den IJssel. Een kerk waar al eeuwenlang het kerstfeest gevierd...

Een goed gesprek: Wie doet er met ons mee?

Ondanks al onze inzet lukt het seniorenouderling Ineke en mij niet, om alle senioren in onze wijk (in en rond de Vijverhof) met regelmaat te bezoeken. Daarom zou het prettig zijn enkele mensen in ons team erbij te hebben. Vind je het fijn om ouderen te bezoeken,...

Adventsproject Kindernevendienst

Dit jaar lezen we in de kindernevendienst de bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We concentreren ons op vijf personen: Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus. Elk paneel, wat voorin de kerk staat, laat in de...

Ontmoeting 19-29 jarigen

Op 22 november waren we met een groep ‘twintigers’ bijeen. We spraken over de relevatie van het geloof en hoorden van elkaar welke plek de Dorpskerkgemeenschap daarin heeft. Ook interesse??

Daken opnieuw gedekt !

Het zal u niet ontgaan zijn: regelmatig hadden we grote plassen water in het kerkelijk centrum. Op maandag 19 november om 06.45 uur stond de firma DO Dak & Zinkwerken voor de deur om de daken van het kerkelijk centrum te vervangen.

Actie4Kids: Actie Schoenendoos groot succes!

Actie4Kids, beter bekend als Actie Schoenendoos is weer een groot succes geworden! De afgelopen weken werden vele pakketjes ingeleverd met schriften, pennen, tandenborstels, knuffels, speelgoed en nog veel meer spulletjes.

Najaarsactie: Een goed gesprek

We zijn het seizoen 2018-2019 begonnen met het thema ‘een goed gesprek’. In onze gemeente willen we elkaar stimuleren tot een goed gesprek. Een gesprek met God, met jezelf, met je naasten of met iemand die je nog niet kende, maar die op je pad komt. Een gesprek kan...

Advent periode 2018

Na de eeuwigheidszondag op 25 november volgt een nieuw kerkelijk jaar beginnend met de periode van Advent. We gaan dan dus alweer op weg naar Kerst. Het gaat snel, zeggen we dan haast als een cliché. Gelukkig dat er iedere week een zondag is om zo ook de loop van de...

Nieuwsbrief Gerrit en José ZA

Het is alweer een aantal maanden geleden sinds onze vorige nieuwsbrief is verschenen waarin José over haar werk heeft verteld. Deze nieuwsbrief richt zich met name op het werk dat ik (Gerrit) mag doen in Zuid-Afrika.

Kerstpakkettenactie 2018

De stichting Capelse Kerken in Actie zal ook dit jaar weer een kerstpakketten actie organiseren, gezamenlijk met de serviceclubs uit het bedrijfsleven. De actie is erop gericht die mensen in de feestelijke decembermaand, door middel van het pakket, een steuntje in de rug te geven.

Adventsconcert

Op DV zaterdag 1 december is er in de Dorpskerk van Capelle een adventsconcert. Cees van der Slik, Eerste organist van de Dorpskerk, bespeelt het fraaie historische Van Dam orgel.
Verder zal ook het kamerkoor ‘Pro Musica’ uit Ouderkerk medewerking verlenen.

Poetsdag: Een Happening!

Op vrijdag 9 november werd er weer gepoetst in de Dorpskerk. 
Niet iedereen weet wat er jaarlijks zoal moet gebeuren, daarom een overzichtje:

Hey! Heb je even?

Dit najaar staat de EO stil bij 400 jaar Statenbijbel in Nederland. Het boekje Hey Bijbel geeft een korte toegankelijke introductie op het ‘grote boek’. Bestel nu voor jezelf of om weg te geven.

Laatste zondag kerkelijk jaar : Gedenken

Op zondag 25 november gedenken wij gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. De namen worden genoemd en voor iedere naam wordt er door de kinderen een lichtje ontstoken. We mogen immers weten dat Jezus Christus het Licht der wereld is. Hij...

Nieuwe Samenleesbijbel Junior

Voor ouders met jonge kinderen is de nieuwe Samenleesbijbel Junior, een bijbel om samen met kinderen van 5-7 jaar in te lezen. Deze kinderbijbel met 30 bijbelverhalen is een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

Betalingen: Nieuw Bankrekening nummer!

Per 1 november 2018 worden de bankrekeningnummers van de betaalrekening van onze gemeente gewijzigd.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente?