Solidariteitskas 2023

10 juni 2023 | Nieuws

Zondag 11 juni is de actie Solidariteitskas gestart. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten in het land elkaar helpen en ondersteunen. Als plaatselijke gemeente vragen wij een bijdrage van € 10 voor elk belijdend- en meerderjarig dooplid. Daarvan wordt € 5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. U wordt hierover persoonlijk benaderd via een brief (klik hier voor de brief), de e-mail of de app, of klik hier voor meer informatie.