Eerdere Berichten

 

Jeugddienst zondagmorgen 26 januari

Na de eerdere jeugddiensten van dit seizoen met de thema’s ‘Durf te vragen’ en ‘Durf te twijfelen’ gaan we in 2020 in dezelfde lijn verder met het thema ‘Durf te kiezen’. Voorganger is Ds G. van Manen van de wijkgemeente Schenkel, Capelle aan den IJssel. Durven heeft...

Lees meer

Rond de diensten december

Rond de diensten In dit kerkblad worden veel kerkdiensten aangekondigd. Je kunt dus vaak in de Dorpskerk terecht. Laat ieder zich dan ook welkom weten. Voor het totaaloverzicht zie het rooster op de Dorpskerk Website. Een aantal diensten licht ik er hieronder even...

Lees meer

Van de Kerkrentmeesters : Najaarsactie

Op dit moment loopt de Najaarsactie. Tot en met november is er € 3.105 opgehaald. Dit is net wat minder dan vorig jaar. Helpt u mee om in december de totale opbrengst van vorig jaar (€ 5.600) te overtreffen? Kerkrentmeesters Dorpskerk

Lees meer

Rond de diensten

Een nieuw kerkelijk jaar begint er op 1 december met de periode van advent. Op 8 en 15 december gaat het in de morgendiensten over teksten van de profeet Jesaja. Het thema op 8 december is ‘Jij wordt gedragen’ n.a.v. Jesaja 46: 1-4 en op 15 december lezen we Jesaja 49: 14-16 met als thema: ‘Jij wordt niet vergeten’. God laat dat zien omdat Hij niet loslaat wat zijn hand begon. Het is advent: De Koning komt!

Lees meer

Uit de Kerkenraad

Per 1 januari a.s. zijn de volgende ambtsdragers aftredend en herkiesbaar: Ouderling Plonie van der Maarel- Heijkoop Jeugdouderling Rob den Uijl Ouderling-kerkrentmeester Martin van de Watering Diaken Peter Klop De volgende ambtsdragers zijn aftredend en niet...

Lees meer
PKN Adventskalender 2019

PKN Adventskalender 2019

Op zondag 1 december begint Advent. Leef toe naar Kerst, het feest van licht. Bestel onze gratis adventskalender. Geef licht! Dat is het thema van de adventskalender 2019. Advent betekent ´komst´. We kijken uit naar de komst van Jezus, het licht van de wereld. De...

Lees meer

Mededeling Avonddiensten Dorpskerk

Al geruime tijd zijn er binnen de kerkenraad zorgen over de opkomst tijdens de avonddiensten. Om dit beter te kunnen duiden en te delen met de gemeente is hiervoor in het voorjaar een enquête uitgezet. De uitkomsten van deze enquête zijn toegelicht op de...

Lees meer

Jeugddienst zondagmorgen 17 november

De eerste jeugddienst van dit seizoen had als thema ‘Durf te vragen’. In de volgende jeugddienst op 17 november gaan we in dezelfde lijn verder met het thema ‘Durf te twijfelen’. Durf heeft met moed te maken en dit hele seizoen willen we daar verschillende aspecten...

Lees meer

Bericht van de Diaconie

Het College van Diakenen kan u meedelen dat vanuit het Rampenfonds een bedrag van € 1.500,00 is overgemaakt naar de Rode Kruisvestiging op Ambon. Gezien recente aardbevingen veel menselijk leed hebben veroorzaakt en is er veel materiële schade ontstaan.

Lees meer

Stichting Tsjerkind weer naar Belarus

Alle voorbereidingen voor weer een transport met hulpgoederen naar Belarus zijn gereed en hopen maandag 7 oktober een transport naar Wit-Rusland te kunnen gaan maken en hopen dan op vrijdag 18 oktober weer terug te komen. Wij kunnen er niet om heen om de armste die...

Lees meer

Voor MEER NIEUWS:  klik HIER en voor alle nieuws en eerdere berichten: ga naar Menu Berichten op de Homepage
of gebruik de Artikelen Archief functie op de Homepage.